Shopify Payments dla Japonii

Firmy z siedzibą w Japonii mogą używać Shopify Payments do akceptowania kart debetowych i kredytowych Visa, Mastercard i American Express.

Firmy w Japonii mogą również akceptować płatności za pomocą Bancontact oraz iDEAL.

Wymagania związane z usługą Shopify Payments

Aby korzystać z usługi Shopify Payments, należy spełnić poniższe wymagania.

Niedozwolone rodzaje działalności

W przypadku niektórych rodzajów działalności i usług korzystanie z usługi Shopify Payments nie jest dozwolone. Aby ustalić, czy możesz korzystać z usługi Shopify Payments, sprawdź listę zakazanych typów działalności dla Japonii.

Więcej informacji znajduje się w Warunkach świadczenia usług.

Wymagania dotyczące konta bankowego w ramach Shopify Payments

Przed podłączeniem do Shopify Payments upewnij się, że Twoje konto bankowe spełnia następujące wymagania:

 • Konto bankowe jest kontem Futsu w banku w Japonii w walucie JPY.

Rachunki bieżące, których konfiguracja zezwala na akceptację tylko przelewów bankowych, nie mogą być używane w ramach usługi Shopify Payments. Konta oszczędnościowe, elastyczne konta walutowe, konta wirtualne i usługi przelewów pieniężnych, które imitują konta bankowe, nie są obsługiwane przez Shopify Payments.

Aby potwierdzić, że Twoje konto może zaakceptować wymieniony typ przelewu dla Twojego regionu, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Wymagania dotyczące danych osobowych dla Shopify Payments

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Informacje są gromadzone w celu identyfikacji sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, w tym rzeczywistych właścicieli danego podmiotu gospodarczego. Celem gromadzenia tych informacji jest spełnienie wymogów prawnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.

Ze względu na to że lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, spółka Shopify i jej partnerzy mogą skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie i Twojej firmie. Takie standardowe kontrole mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.

Informacje, które Shopify ma obowiązek gromadzić, różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują dokumentację dotyczącą:

 • osoby fizycznej tworzącej konto Shopify Payments
 • firmy powiązanej z kontem Shopify Payments
 • osób fizycznych, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciela firmy lub członka zarządu uprawnionego do składania podpisów w imieniu firmy

Poniżej przedstawione są akceptowane rodzaje dokumentów dla osób fizycznych i firm z Japonii.

Dokumenty tożsamości:

 • Paszport
 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu
 • Karta pobytu
 • Karta z moim numerem i zdjęciem
 • Karta Juki ze zdjęciem

Dokumenty firmy/podmiotu:

 • Touki
 • Świadectwo rejestracji pieczęci

Akceptowanie płatności

W większości krajów, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, po utworzeniu sklepu Shopify z włączoną usługą Shopify Payments, zgodnie z domyślnym ustawieniem możesz automatycznie akceptować wszystkie główne metody płatności. Opłata za transakcje kartą zależy od planu subskrypcji Shopify dla Twojego sklepu. Plan można zmienić w dowolnym momencie.

Firmy w Japonii mogą akceptować karty debetowe i kredytowe JCB, Visa, Mastercard i American Express. Ponadto akceptacja kart JCB automatycznie umożliwia akceptację kart Discover i Diners Club.

Firmy w Japonii mogą również akceptować płatności za pomocą Bancontact oraz iDEAL.

Okresy rozliczeniowe

Twój okres płatności odnosi się do okresu między datą rejestracji płatności klienta a datą wysłania tych środków na Twoje konto bankowe. Data i godzina zarejestrowanej płatności klienta są rejestrowane w czasie UTC. Środki z płatności, które są rejestrowane w piątek, sobotę i niedzielę, są grupowane i wysyłane razem jako jedna płatność.

Jeśli Twoja firma znajduje się w Japonii, możesz ustawić dzień regularnej wypłaty na dowolny dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem i możesz wybrać płatności tygodniowe lub miesięczne.

Okres płatności wynosi 5 dni plus liczba dni pozostałych do dnia wypłaty. Na przykład, jeśli klient złoży zamówienie w Twoim sklepie w środę, a Twój dzień wypłaty przypada w piątek, środki z tego zamówienia zostaną wysłane na Twoje konto bankowe w piątek następnego tygodnia, po 8 dniach roboczych. Jeśli klient złoży zamówienie w Twoim sklepie w niedzielę, środki z tego zamówienia zostaną wysłane na Twoje konto bankowe w piątek tego samego tygodnia, 5 dni roboczych później.

Dowiedz się więcej o otrzymywaniu płatności w ramach usługi Shopify Payments.

Sprawozdawczość podatkowa

Jako sprzedawca musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym regulacji dotyczących sprawozdawczości podatkowej. W zależności od jurysdykcji, korzystanie z Shopify Payments może również zobowiązywać do zgłaszania sprzedaży do lokalnych organów podatkowych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo