3D Secure firmy Cardinal

Cardinal jest dostawcą usługi 3D Secure, który umożliwia integrację z wieloma bramkami płatniczymi firm zewnętrznych w Shopify w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Wielkiej Brytanii. Korzystanie z usług Cardinal zmniejsza ryzyko obciążeń zwrotnych przy jednoczesnym spełnieniu wymogów regulacyjnych dotyczących płatności nałożonych przez dyrektywę PSD2 w Europie. Dyrektywa PSD2 weszła w życie 14 września 2019 r. Dla sprzedawców w EOG i Wielkiej Brytanii przewidziano 18-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do jej wymogów.

PayPal

Uwaga PayPal radzi, aby sprzedawcy w Wielkiej Brytanii korzystający obecnie z PayPal Payflow Pro zmienili opcję na PayPal Website Payments Pro. Poświadczenia Cardinal można wprowadzać tylko w przypadku PayPal Website Payments Pro (UK).

Użytkownicy PayPal w EOG i Wielkiej Brytanii są również zobowiązani do włączenia realizacji zakupu 3D Secure. Użytkownicy PayPal korzystający z PayPal Website Payments Pro (UK) mogą zarejestrować się w Cardinal bezpośrednio poprzez PayPal bez dodatkowych kosztów.

Jeśli korzystasz z PayPal Website Payments Pro (UK), musisz zarejestrować swoje konto i firmę za pośrednictwem PayPal, aby włączyć opcję realizacji zakupu 3D Secure. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem 3-D Secure for Website Payments Pro. Metoda płatności PayPal Express jest już zgodna z dyrektywą PSD2, więc w jej przypadku nie jest wymagana żadna czynność.

Dodatkowe bramki płatnicze firm zewnętrznych

Jeśli korzystasz z obsługiwanej przez Shopify bramki płatniczej firmy zewnętrznej, a w panelu administracyjnym Shopify wyświetlany jest komunikat z prośbą o połączenie z Cardinal, wykonaj następujące kroki:

  1. Zarejestruj się na platformie Cardinal. Firma Cardinal skontaktuje się z Tobą w ciągu 5 dni roboczych, oferując umowę i dalsze instrukcje.
  2. Wprowadź poświadczenia Cardinal w ustawieniach płatności panelu administracyjnego Shopify.

Uwaga Firma Cardinal pobiera opłatę za korzystanie ze swoich usług, chyba że korzystasz z PayPal Website Payments Pro (UK).

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo