Wykorzystywanie Kita do e-mail marketingu

Możesz skonfigurować kampanie e-mail marketingu dla swoich produktów na pulpicie Kita. Po utworzeniu kampanii możesz wysłać do Kita wiadomość, aby rozesłał e-maile do Twoich klientów. Możesz także użyć Kita do wysyłania e-maili z podziękowaniami do klientów po dokonaniu zakupów.

Skonfiguruj Kita pod kątem e-maili marketingowych

Przed użyciem Kita do wysyłania e-maili możesz dostosować ustawienia email marketingu na pulpicie Kita.

Możesz wybrać jeden z ośmiu szablonów e-maila i dodać informacje o sklepie do szablonu, którego chcesz używać.

Kroki:

 1. Z pulpitu Kita przejdź do opcji Dostosowania > E-mail marketing.

 2. Wybierz szablon z listy.

 3. Opcjonalnie: Kliknij Podgląd aby zobaczyć, jak on wygląda, lub kliknij Wyślij przykład, aby otrzymać przykładowy e-mail marketingowy na swój adres e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj film Running an Email Marketing Campaign (Prowadzenie kampanii e-mail marketingu).

Dodaj dane kontaktowe sklepu do e-maili marketingowych

Przed wysłaniem e-maila marketingowego należy dodać do szablonu adres sklepu, aby zmniejszyć ryzyko, że wiadomości e-mail z Twojego sklepu zostaną oznaczone jako spam przez pocztę elektroniczną klienta. Możesz także wyświetlać lub zmieniać adres e-mail, którego klienci mogą używać do odpowiadania na e-maile marketingowe.

Kroki:

 1. Z pulpitu Kita przejdź do opcji Dostosowania > E-mail marketing.

 2. W obszarze Adres sklepu wprowadź informacje o sklepie. Adres sklepu pojawi się w e-mailach marketingowych.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

 4. W sekcji Adres e-maila marketingowego potwierdź adres e-mail, na który klienci mają wysyłać odpowiedzi, a następnie kliknij opcję Zapisz, jeśli zmieniłeś(-aś) adres e-mail. Zmiana adresu e-maila marketingowego nie zmienia adresu e-mail powiązanego z kontem Kit.

Przeprowadź kampanię e-mail marketingową za pomocą Kita

Możesz wysłać e-mail marketingowy, wysyłając wiadomość do Kita. E-maile są oparte na szablonie skonfigurowanym na pulpicie Kita. Jeśli nie skonfigurowałeś(-aś) Kita do wysyłania e-maili marketingowych, Kit użyje domyślnego szablonu. Kit zapyta, które produkty chcesz promować, i prześle Ci podgląd e-maila przed wysłaniem go.

Kroki:

 1. W usłudze przesyłania wiadomości używanej do komunikacji z Kitem powiedz hi kit, aby rozpocząć nową rozmowę.

 2. Odpowiedz 1, aby sprzedawać produkty.

 3. Odpowiedz 2, aby przeprowadzić kampanię e-mail marketingu.

 4. Odpowiedz, podając numer odpowiadający produktom, które chcesz uwzględnić w e-mailu:

- 1 Produkty priorytetowe - produkty w Twoim sklepie, które uznasz za najważniejsze dla Twoich działań marketingowych. Mogą to być produkty utożsamiane z marką Twojego sklepu, bestsellery lub produkty, które chcesz pokazać klientom. Możesz ustawić swoje priorytetowe produkty na pulpicie Kita. - 2 Nasze najnowsze produkty - produkty, które ostatnio dodałeś(-as) do swojego sklepu. Polecenie Kitowi, by informował fanów o najnowszych produktach, może być dobrym sposobem na wyróżnienie i promowanie produktów, które zostały ostatnio dodane do sklepu. - 3 Najnowsze bestsellery - produkty, które najczęściej sprzedają się w Twoim sklepie. Jeśli wybierzesz tę opcję, Kit będzie informował o Twoich najlepiej sprzedających się produktach.

 1. Opcjonalnie: Przejdź do mailowej skrzynki odbiorczej, aby wyświetlić podgląd e-maila marketingowego.

 2. Aby wysłać wiadomość e-mail, odpowiedz Kitowi 1 („tak”).

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj film Thank You Notes (Podziękowania).

Wysyłanie e-maili z podziękowaniami za pomocą Kita

Wysyłanie e-maili z podziękowaniami to świetny sposób na budowanie silniejszych relacji z klientami. Aby upewnić się, że e-maile nie powtarzają się zbyt często, Kit wysyła je do klientów tylko po ich pierwszym i drugim zakupie.

Skonfiguruj szablony e-maili z podziękowaniami

Możesz dostosować szablony e-maili z podziękowaniami na pulpicie Kita. Możesz także ustawić Kita tak, aby automatycznie przesyłał Ci do potwierdzenia e-maile lub inne wiadomości ostatecznym przed ich wysłaniem.

Możesz dostosować treść e-maili, ale nie zmieniaj ani nie usuwaj tekstu znajdującego się w nawiasach kwadratowych ([ i ]). Kit automatycznie wypełnia te części za Ciebie.

Kroki:

 1. Z pulpitu Kita przejdź do opcji Dostosowania > E-maile z podziękowaniami.

 2. Na karcie Szablon nowego klienta wprowadź swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz temat wiadomości e-mail.

 3. W polu Wiadomość dostosuj treść wiadomości, która trafi do nowych klientów. Nie zmieniaj ani nie usuwaj tekstu znajdującego się w nawiasach kwadratowych ([ i ]).

 4. Kliknij opcję Zapisz. Możesz wyświetlić podgląd e-maila lub zobaczyć przykład w skrzynce odbiorczej.

 5. Na karcie Szablon stałego klienta wprowadź informacje o sklepie i dostosuj wiadomość dla klientów, którzy dokonują drugiego zakupu.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

 7. W sekcji Automatyczne wysyłanie kliknij przełącznik, aby Kit automatycznie wysyłał Ci e-maile lub inne wiadomości do potwierdzenia przed ich ostatecznym wysłaniem:

- Gdy Automatyczne wysyłanie jest włączone, Kit automatycznie wysyła e-maile z podziękowaniami do klientów 24 godziny po pierwszym lub drugim zakupie klienta. - Gdy Automatyczne wysyłanie jest wyłączone, Kit przesyła Ci wiadomość każdego rana przed wysłaniem e-maili z podziękowaniami.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo