Jak korzystać z produktów priorytetowych

Ustawiając produkty priorytetowe, możesz powiedzieć Kitowi, które produkty chcesz sprzedawać. Na pulpicie Kita możesz wybrać maksymalnie pięć produktów, które zostaną umieszczone na liście produktów priorytetowych.

Po wybraniu produktów priorytetowych możesz wybrać Produkty priorytetowe gdy Kit zapyta, które produkty chcesz sprzedawać. Dzięki temu zawsze możesz łatwo tworzyć reklamy najważniejszych produktów, które sprzedajesz.

Kit może promować Twoje priorytetowe produkty w reklamach lub postach na Facebooku, reklamach na Instagramie lub e-mailowych kampaniach marketingowych.

Wybierz produkty priorytetowe

Kroki:

  1. Przejdź do sekcji Produkty priorytetowe na pulpicie Kita.

  2. Kliknij Dodaj produkty priorytetowe.

  3. Wyszukaj produkt lub wybierz go z listy, a następnie kliknij Dodaj.

Powtórz kroki za każdym razem, gdy chcesz dodać nowy produkt priorytetowy, klikając link, aby dodać więcej. Możesz dodać do 5 produktów priorytetowych.

Możesz usunąć produkt ze swoich produktów priorytetowych w dowolnym momencie.

Dostosuj produkty priorytetowe

Po wybraniu niektórych produktów priorytetowych zostaną one wyświetlone na liście na stronie Produkty priorytetowe.

Kliknij Edytuj obok produktu priorytetowego, aby wprowadzić zmiany.

Możesz zmienić tytuł, opis lub obraz produktów priorytetowych, aby zmienić sposób ich wyświetlania w reklamach na Facebooku i postach w mediach społecznościowych. Edycja produktów priorytetowych w aplikacji Kit nie powoduje zmiany produktu w Shopify. Zmienia się tylko sposób wyświetlania produktu w reklamach i postach tworzonych z wykorzystaniem Kita.

Edytując nazwę i opis produktu w aplikacji Kit, możesz tworzyć wysoce spersonalizowane reklamy dla produktów priorytetowych. Możesz użyć opisu, aby wypromować specjalną ofertę produktu lub wyróżnić zbliżającą się sprzedaż.

Po dostosowaniu nazwy lub opisu kliknij Zapisz zmiany.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo