Konfigurowanie Shopify Ping

Po dodaniu Shopify Ping do urządzenia z oprogramowaniem iOS lub Android albo po uzyskaniu dostępu do niego na pulpicie możesz podłączyć Shopify Ping do aplikacji przeznaczonej do przesyłania wiadomości dla swojego sklepu Shopify. Klienci mogą rozpocząć rozmowę z poziomu Twojego sklepu online, a Ty możesz odczytywać wiadomości i odpowiadać na nie za pomocą Shopify Ping. Możesz także ustawić godziny, w których możesz odpowiadać na wiadomości i dostosować pozdrowienia, które klienci otrzymują, gdy rozpoczynają rozmowę.

Jeśli używasz Shopify Ping w urządzeniu z oprogramowaniem iOS, możesz również rozpocząć rozmowę, korzystając z aplikacji Kit.

Wymagania dotyczące uprawnień

Uprawnienia przydzielone Twoim pracownikom sklepu determinują funkcje Shopify Ping, z których mogą korzystać. Pracownicy z pełnymi uprawnieniami, w tym właściciel konta Shopify, mogą korzystać ze wszystkich funkcji Shopify Ping. Pracownicy sprzedaży detalicznej nie mają dostępu do Shopify Ping.

Pracownicy muszą mieć konta pracowników w Twoim sklepie Shopify, aby korzystać z rozmów zespołowych, ale nie są wymagane żadne dodatkowe uprawnienia dla pracownika.

Jeśli chcesz, aby pracownicy mieli ograniczony dostęp do wszystkich funkcji Shopify Ping, musisz im przydzielić następujące uprawnienia:

 • Klienci
 • Aplikacje
 • Rabaty
 • Wersje robocze zamówień
 • Produkty
Uprawnienia do korzystania z Shopify Ping
Zadanie Wymagane uprawnienie
Zarządzaj dostępnością czatu Uprawnienie dot. klientów
Odpowiadaj klientom i zarządzaj zapisanymi odpowiedziami Uprawnienie dot. klientów
Udostępnianie produktów Uprawnienia dot. klientów i produktów
Udostępnij kody rabatowe lub wyświetl kody rabatowe udostępnione przez innych pracowników Uprawnienia dot. klientów i rabatów
Utwórz wersję roboczą zamówienia lub wyświetl wersje robocze zamówień utworzone przez innych pracowników Uprawnienia dot. klientów i wersji roboczych zamówień
Zarządzaj aplikacjami czatu, które są połączone do Shopify Ping (z wyłączeniem aplikacji Kit) Uprawnienia aplikacji
Udostępnij kody rabatowe lub wyświetl kody rabatowe udostępnione przez innych pracowników Uprawnienia dot. klientów i rabatów
Zarządzaj aplikacją Kit w Shopify Ping lub z niej korzystaj Pełne uprawnienia (pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami mogą nadal korzystać z aplikacji Kit poprzez SMS-y)

Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników.

iOS 14 - wymagania dotyczące uprawnień

Jeśli urządzenie zostało zaktualizowane do iOS 14 lub wyższej wersji i korzysta z zewnętrznych aplikacji Shopify, może być konieczne włączenie śledzenia poza witryną w ustawieniach iOS. Funkcja Śledzenie poza witryną umożliwia aplikacjom zewnętrznym Shopify, które zainstalowałeś(-aś) w swoim panelu administracyjnym Shopify, aby były podłączone w aplikacjach Shopify Ping, Punkt sprzedaży Shopify oraz Shopify Mobile.

Aby włączyć Śledzenie poza witryną, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu.
 2. Naciśnij Shopify, Shopify POS lub Shopify Ping.
 3. Włącz opcję Zezwalaj na śledzenie poza witryną.

Skonfiguruj Shopify Ping na urządzeniu mobilnym

Kroki:

 1. Zainstaluj Shopify Ping na jednym z następujących urządzeń mobilnych: - iPhone lub iPad

 2. Otwórz Shopify Ping, a następnie zaloguj się do swojego konta Shopify.

Skonfiguruj Shopify Ping na pulpicie

 1. Na pulpicie lub iPadzie przejdź do shopifyping.com.
 2. Zaloguj się do swojego konta Shopify.

Korzystanie z Shopify Ping na urządzeniach z oprogramowaniem iOS lub iPadOS za pomocą aplikacji Kit

Kit to asystent marketingu cyfrowego, który może prowadzić kampanie e-mailowe oraz kampanie w mediach społecznościowych. Aplikacja Kit może także tworzyć reklamy na Facebooku i Instagramie dla Twojego sklepu online. Po pobraniu aplikacji Shopify Ping na iOS możesz również zainstalować aplikację Kit dla swojego sklepu Shopify, aby móc się z nią komunikować za pomocą aplikacji Shopify Ping.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Kit.

Za pomocą aplikacji Shopify Ping można wyświetlać i edytować reklamy i posty w mediach społecznościowych utworzone przez aplikację Kit przed ich opublikowaniem. Możesz także użyć aplikacji Shopify Ping, aby wyświetlać rekomendacje marketingowe Kita i na nie odpowiadać.

Jeśli nie korzystasz jeszcze z aplikacji Kit, możesz ją skonfigurować w Shopify Ping. Jeśli korzystasz z aplikacji Kit, zainstalowanie Shopify Ping spowoduje zmianę preferencji komunikacji, przez co aplikacja Shopify Ping będzie automatycznie wybierana jako preferowana metoda komunikacji dla aplikacji Kit.

Skonfiguruj aplikację Kit z poziomu Shopify Ping

Podczas konfigurowania Kita musisz połączyć Kita ze stroną firmową swojego sklepu na Facebooku. Możesz także połączyć Kita ze swoim kontem reklamowym na Facebooku i utworzyć grupę docelową dla reklam na Facebooku polecanych przez Kita.

Kroki:

 1. Na ekranie głównym Shopify Ping kliknij opcję Kit.
 2. Wybierz opcję Rozpoczęcie pracy z asystentem Kit.
 3. Jeśli na liście znajduje się strona firmowa Facebooka Twojego sklepu, wybierz ją. W przeciwnym razie wybierz opcję Wyszukaj ponownie, aby zalogować się do Facebooka i połączyć swoje konto z Kitem, a następnie wybierz opcję Strona firmowa na Facebooku dla swojego sklepu.
 4. Wybierz opcję Potwierdź stronę na Facebooku.
 5. Kliknij opcję Połącz swoje konto reklamowe na Facebooku, a następnie wybierz swoje konto reklamowe na Facebooku.
 6. Zaakceptuj zasady i warunki korzystania z Facebooka.
 7. Wybierz kraj docelowy, aby utworzyć grupę odbiorców dla reklam na Facebooku.

Połącz Shopify Ping z aplikacją czatu

Gdy integrujesz aplikację czatu z Shopify Ping, możesz odczytywać wiadomości od odwiedzających sklep online i odpowiadać na nie, korzystając z Shopify Ping na urządzeniach z oprogramowaniem iOS, iPadOS, Android lub przechodząc do shopifyping.com na pulpicie. Zanim zintegrujesz Shopify Ping z aplikacją czatu musisz zainstalować aplikację czatu w Shopify.

Aplikacji Shopify Ping używać możesz z jedną lub kilkoma następującymi aplikacjami czatu:

 • Shopify Chat – Klienci mogą rozpocząć rozmowę na dowolnej stronie podczas przeglądania sklepu online a Ty możesz odczytywać wiadomości i odpowiadać na nie w Shopify Ping.
 • Apple Business Chat – Klienci mogą rozpocząć rozmowę na stronie sklepu online za pomocą aplikacji Messages podczas przeglądania na iPhonie, iPadzie lub komputerze Mac. Możesz czytać wiadomości i odpowiadać na nie w Shopify Ping.
 • Kanał Facebook Messenger — Możesz używać kanału Facebook Messenger, aby umożliwić klientom robienie zakupów bezpośrednio z poziomu wiadomości i aby odpowiadać na pytania klientów.

Po zainstalowaniu aplikacji obsługującej Shopify Ping możesz ją podłączyć do Shopify Ping.

Kroki:

 1. Na ekranie głównym Shopify Ping na urządzeniu mobilnym lub na pulpicie wybierz ikonę aplikacji.

 2. Kliknij Dodaj obok aplikacji, którą chcesz podłączyć. Aplikację można dodać tylko wtedy, gdy Twój sklep Shopify spełnia określone wymagania aplikacji.

Ustaw swoją dostępność dla czatu

Podczas konfigurowania Shopify Ping z aplikacją czatu nie pojawiają się żadne domyślne ograniczenia dotyczące dostępności sklepu dla rozmów na czacie. Możesz ustawić dostępność sklepu w ustawieniach Shopify Ping na system operacyjny iOS, tak by klienci rozpoczynający rozmowę z Twoim sklepem wiedzieli, kiedy mogą oczekiwać odpowiedzi.

Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w Shopify Ping dla oprogramowania Android lub pulpitu.

Kroki:

 1. W aplikacji Ping na iOS naciśnij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.

 2. Naciśnij Dostępność czatu.

 3. Naciśnij przełącznik Zawsze dostępny, aby go wyłączyć.

 4. Naciśnij dzień, w którym chcesz zmienić swoją dostępność, a następnie ustaw dostępność dla tego dnia:

- Naciśnij przełącznik Dostępny, aby włączyć lub wyłączyć dostępność tego dnia. Gdy przełącznik jest wyłączony, Twój sklep pojawia się jako niedostępny w dowolnym momencie tego dnia. - Jeśli Twój sklep jest dostępny tego dnia, włącz przełącznik Dostępny przez cały dzień lub ustaw godziny, w których Twój sklep jest dostępny dla rozmów. Naciśnij Od, aby wybrać czas rozpoczęcia i Do, aby wybrać czas zakończenia dostępności sklepu.

Twórz automatyczne wiadomości powitalne

Możesz dostosować wiadomości powitalne, które są wysyłane automatycznie, gdy klient rozpocznie rozmowę z Twoim sklepem, aby klienci wiedzieli, kiedy oczekiwać odpowiedzi. Możesz ustawić różne wiadomości powitalne dla rozmów rozpoczętych w czasie dostępności sklepu i dla rozmów, które rozpoczęły się poza godzinami dostępności.

Kroki:

 1. W aplikacji Ping na iOS naciśnij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.

 2. Naciśnij Dostępność czatu.

 3. Dodaj swoje automatyczne pozdrowienia:

- Naciśnij opcję Wiadomość w czasie dostępności, aby dodać automatyczne powitanie wysyłane, gdy klient rozpocznie rozmowę w czasie dostępności Twojego sklepu. - Naciśnij Wiadomość o niedostępności, aby dodać automatyczne powitanie wysyłane, gdy klient rozpocznie rozmowę poza godzinami otwarcia sklepu.

 1. Naciśnij przełącznik, a następnie wprowadź tekst wiadomości.

 2. Jeśli chcesz wrócić do ustawień Dostępności czatu, naciśnij strzałkę powrotu.

Utwórz zapisane odpowiedzi

W aplikacji Shopify Ping na system operacyjny iOS możesz tworzyć zapisane odpowiedzi, aby używać ich do wiadomości, które często wysyłasz klientom. Na przykład, jeśli klienci często pytają, czy akceptujesz zwroty lub wymiany, możesz utworzyć zapisaną odpowiedź, która zawiera link do polityki Twojego sklepu. Tworząc zapisaną odpowiedź, nadajesz jej nazwę, której używasz jako skrótu do zapisanej odpowiedzi podczas wysyłania wiadomości do klienta.

Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w Shopify Ping dla oprogramowania Android lub pulpitu.

Kroki:

 1. W Shopify Ping dla iOS kliknij ikonę ustawień.
 2. Kliknij opcję Zapisane odpowiedzi.
 3. Wybierz opcję Utwórz nową zapisaną odpowiedź.
 4. W polu Skrót wprowadź nazwę zapisanej odpowiedzi. To jest skrót, który wprowadzisz, aby użyć zapisanej odpowiedzi w rozmowie z klientem. Możesz wprowadzić tylko jedno słowo dla skrótu.
 5. W obszarze Wiadomość wprowadź zapisany tekst odpowiedzi. To jest wiadomość, którą klienci zobaczą, gdy użyjesz zapisanej odpowiedzi.
 6. Wybierz Zapisz.

Aby użyć zapisanej odpowiedzi, wprowadź skrót w polu wiadomości podczas rozmowy, a następnie kliknij odpowiedź, która się pojawi. W razie potrzeby możesz edytować lub rozszerzyć wiadomość, następnie kliknij opcję Wyślij.

Edytuj lub usuń zapisaną odpowiedź

 1. W Shopify Ping dla iOS kliknij ikonę ustawień.
 2. Wybierz Zapisane odpowiedzi.
 3. Wybierz Zarządzaj zapisanymi odpowiedziami.
 4. Edytuj lub usuń odpowiedź: - Aby edytować, wybierz odpowiedź, wprowadź wymagane zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz.
  • Aby usunąć odpowiedź, przeciągnij palcem w lewo na odpowiedź, a następnie kliknij Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo