Konfigurowanie Shopify Ping

Po zainstalowaniu aplikacji Shopify Ping na urządzeniu z systemem iOS lub Android możesz połączyć ją z aplikacją do przesyłania wiadomości dla Twojego sklepu Shopify. Klienci mogą rozpocząć rozmowę na stronie sklepu online, a Ty możesz odczytywać wiadomości i odpowiadać na nie w aplikacji Shopify Ping. Możesz ustawić godziny, w których będziesz odpowiadać na wiadomości, oraz dostosować odpowiednio wiadomość powitalną, którą klienci zobaczą, gdy rozpoczną rozmowę.

W ShopifyPing na iOS możesz również rozpocząć rozmowy z Kitem.

Wymagania dotyczące korzystania z Shopify Ping

Aby korzystać z Shopify Ping, potrzebujesz:

 • urządzenie mobilne z systemem iOS lub Android
 • sklep online Shopify

Wymagania dotyczące uprawnień

Uprawnienia przydzielone Twoim pracownikom sklepu determinują funkcje Shopify Ping, z których mogą korzystać. Pracownicy z pełnymi uprawnieniami, w tym właściciel konta Shopify, mogą korzystać ze wszystkich funkcji Shopify Ping. Pracownicy sprzedaży detalicznej nie mają dostępu do Shopify Ping.

Pracownicy muszą mieć konta pracowników w Twoim sklepie Shopify, aby mogli korzystać z funkcji [rozmowy zespołowe] ((/manual/ping/team-conversations), ale nie muszą mieć żadnych dodatkowych uprawnień pracowników.

Jeśli chcesz, aby pracownicy mieli ograniczony dostęp do wszystkich funkcji Shopify Ping, musisz im przydzielić następujące uprawnienia:

 • Klienci
 • Aplikacje
 • Rabaty
 • Wersje robocze zamówień
 • Produkty
Uprawnienia do korzystania z Shopify Ping
Zadanie Wymagane uprawnienie
Zarządzaj dostępnością czatu Pełne uprawnienia
Odpowiadaj klientom i zarządzaj zapisanymi odpowiedziami Uprawnienie dot. klientów
Udostępnianie produktów Uprawnienia dot. klientów i produktów
Udostępnij kody rabatowe lub wyświetl kody rabatowe udostępnione przez innych pracowników Uprawnienia dot. klientów i rabatów
Utwórz wersję roboczą zamówienia lub wyświetl wersje robocze zamówień utworzone przez innych pracowników Uprawnienia dot. klientów i wersji roboczych zamówień
Zarządzaj aplikacjami czatu, które są połączone do Shopify Ping (z wyłączeniem aplikacji Kit) Uprawnienia aplikacji
Udostępnij kody rabatowe lub wyświetl kody rabatowe udostępnione przez innych pracowników Uprawnienia dot. klientów i rabatów
Zarządzaj aplikacją Kit w Shopify Ping lub z niej korzystaj Pełne uprawnienia (pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami mogą nadal korzystać z aplikacji Kit poprzez SMS-y)

Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników.

iOS 14 - wymagania dotyczące uprawnień

Jeśli urządzenie zostało zaktualizowane do iOS 14 lub wyższej wersji i korzysta z zewnętrznych aplikacji Shopify, może być konieczne włączenie śledzenia poza witryną w ustawieniach iOS. Funkcja Śledzenie poza witryną umożliwia aplikacjom zewnętrznym Shopify, które zainstalowałeś(-aś) w swoim panelu administracyjnym Shopify, aby były podłączone w aplikacjach Shopify Ping, Punkt sprzedaży Shopify oraz Shopify Mobile.

Aby włączyć Śledzenie poza witryną, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu.
 2. Naciśnij Shopify, Shopify POS lub Shopify Ping.
 3. Włącz opcję Zezwalaj na śledzenie poza witryną.

Skonfiguruj Shopify Ping

Kroki:

 1. Zainstaluj Shopify Ping na jednym z następujących urządzeń mobilnych: - iOS

 2. W Ping zaloguj się na swoje konto Shopify.

Korzystanie z Shopify Ping dla iOS z Kitem

Kit to asystent marketingu cyfrowego, który może prowadzić kampanie e-mailowe oraz kampanie w mediach społecznościowych. Aplikacja Kit może także tworzyć reklamy na Facebooku i Instagramie dla Twojego sklepu online. Po pobraniu aplikacji Shopify Ping na iOS możesz również zainstalować aplikację Kit dla swojego sklepu Shopify, aby móc się z nią komunikować za pomocą aplikacji Shopify Ping.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Kit.

Za pomocą aplikacji Shopify Ping można wyświetlać i edytować reklamy i posty w mediach społecznościowych utworzone przez aplikację Kit przed ich opublikowaniem. Możesz także użyć aplikacji Ping, aby wyświetlać rekomendacje marketingowe Kita i odpowiadać na nie.

Jeśli nie korzystasz jeszcze z aplikacji Kit, możesz ją skonfigurować w Ping. Jeśli korzystasz z aplikacji Kit, zainstalowanie Shopify Ping spowoduje zmianę preferencji komunikacji, przez co aplikacja Shopify Ping będzie automatycznie wybierana jako preferowana metoda komunikacji dla aplikacji Kit.

Skonfiguruj Kita w aplikacji Ping

Podczas konfigurowania Kita musisz połączyć Kita ze stroną firmową swojego sklepu na Facebooku. Możesz także połączyć Kita ze swoim kontem reklamowym na Facebooku i utworzyć grupę docelową dla reklam na Facebooku polecanych przez Kita.

Kroki:

 1. Na ekranie głównym Shopify Ping naciśnij opcję Kit.
 2. Naciśnij Rozpoczęcie pracy z asystentem Kit.
 3. Jeśli na liście znajduje się strona firmowa Facebooka Twojego sklepu, naciśnij ją. W przeciwnym razie kliknij Wyszukaj ponownie, aby zalogować się do Facebooka, aby móc połączyć swoje konto z Kitem, a następnie naciśnij Strona firmowa na Facebooku dla swojego sklepu.
 4. Naciśnij Potwierdź stronę na Facebooku.
 5. Naciśnij Połącz swoje konto reklamowe na Facebooku, a następnie wybierz swoje konto reklamowe na Facebooku.
 6. Zaakceptuj zasady i warunki korzystania z Facebooka.
 7. Wybierz kraj docelowy, aby utworzyć grupę odbiorców dla reklam na Facebooku.

Połącz Shopify Ping z aplikacją czatu

Po zintegrowaniu aplikacji czatu z Shopify Ping możesz czytać wiadomości od odwiedzających sklep online i odpowiadać na nie, korzystając z aplikacji Shopify Ping zainstalowanej na urządzeniu z systemem iOS lub Android. Zanim zintegrujesz aplikację Shopify Ping z aplikacją czatu musisz najpierw zainstalować aplikację czatu w Shopify.

Aplikacji Shopify Ping używać możesz z jedną lub kilkoma następującymi aplikacjami czatu:

 • Shopify Chat – Klienci mogą rozpocząć rozmowę na dowolnej stronie podczas przeglądania sklepu online a Ty możesz odczytywać wiadomości i odpowiadać na nie w Shopify Ping.
 • Apple Business Chat – Klienci mogą rozpocząć rozmowę na stronie sklepu online za pomocą aplikacji Messages podczas przeglądania na iPhonie, iPadzie lub komputerze Mac. Możesz czytać wiadomości i odpowiadać na nie w Shopify Ping.
 • Kanał Facebook Messenger — Możesz używać kanału Facebook Messenger, aby umożliwić klientom robienie zakupów bezpośrednio z poziomu wiadomości i aby odpowiadać na pytania klientów.

Po zainstalowaniu aplikacji obsługującej Shopify Ping możesz ją podłączyć do Shopify Ping.

Kroki:

 1. Na ekranie Strona główna Shopify Ping na urządzeniu mobilnym naciśnij ikonę aplikacji.

 2. Naciśnij Dodaj obok aplikacji, którą chcesz podłączyć. Aplikację można dodać tylko wtedy, gdy Twój sklep Shopify spełnia określone wymagania aplikacji.

Ustaw swoją dostępność dla czatu

Podczas konfigurowania Shopify Ping z aplikacją czatu nie pojawiają się żadne domyślne ograniczenia dotyczące dostępności sklepu dla rozmów na czacie. Możesz ustawić dostępność sklepu w ustawieniach Shopify Ping na system operacyjny iOS, tak by klienci rozpoczynający rozmowę z Twoim sklepem wiedzieli, kiedy mogą oczekiwać odpowiedzi.

Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w Shopify Ping dla urządzeń z systemem Android.

Kroki:

 1. W aplikacji Ping na iOS naciśnij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.

 2. Naciśnij Dostępność czatu.

 3. Naciśnij przełącznik Zawsze dostępny, aby go wyłączyć.

 4. Naciśnij dzień, w którym chcesz zmienić swoją dostępność, a następnie ustaw dostępność dla tego dnia:

- Naciśnij przełącznik Dostępny, aby włączyć lub wyłączyć dostępność tego dnia. Gdy przełącznik jest wyłączony, Twój sklep pojawia się jako niedostępny w dowolnym momencie tego dnia. - Jeśli Twój sklep jest dostępny tego dnia, włącz przełącznik Dostępny przez cały dzień lub ustaw godziny, w których Twój sklep jest dostępny dla rozmów. Naciśnij Od, aby wybrać czas rozpoczęcia i Do, aby wybrać czas zakończenia dostępności sklepu.

Twórz automatyczne wiadomości powitalne

Możesz dostosować wiadomości powitalne, które są wysyłane automatycznie, gdy klient rozpocznie rozmowę z Twoim sklepem, aby klienci wiedzieli, kiedy oczekiwać odpowiedzi. Możesz ustawić różne wiadomości powitalne dla rozmów rozpoczętych w czasie dostępności sklepu i dla rozmów, które rozpoczęły się poza godzinami dostępności.

Kroki:

 1. W aplikacji Ping na iOS naciśnij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.

 2. Naciśnij Dostępność czatu.

 3. Dodaj swoje automatyczne pozdrowienia:

- Naciśnij opcję Wiadomość w czasie dostępności, aby dodać automatyczne powitanie wysyłane, gdy klient rozpocznie rozmowę w czasie dostępności Twojego sklepu. - Naciśnij Wiadomość o niedostępności, aby dodać automatyczne powitanie wysyłane, gdy klient rozpocznie rozmowę poza godzinami otwarcia sklepu.

 1. Naciśnij przełącznik, a następnie wprowadź tekst wiadomości.

 2. Jeśli chcesz wrócić do ustawień Dostępności czatu, naciśnij strzałkę powrotu.

Utwórz zapisane odpowiedzi

W aplikacji Shopify Ping na system operacyjny iOS możesz tworzyć zapisane odpowiedzi, aby używać ich do wiadomości, które często wysyłasz klientom. Na przykład, jeśli klienci często pytają, czy akceptujesz zwroty lub wymiany, możesz utworzyć zapisaną odpowiedź, która zawiera link do polityki Twojego sklepu. Tworząc zapisaną odpowiedź, nadajesz jej nazwę, której używasz jako skrótu do zapisanej odpowiedzi podczas wysyłania wiadomości do klienta.

Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w Shopify Ping dla urządzeń z systemem Android.

Kroki:

 1. W Shopify Ping dla iOS naciśnij ikonę ustawień.
 2. Naciśnij opcję Zapisane odpowiedzi.
 3. Naciśnij Utwórz nową zapisaną odpowiedź.
 4. W polu Skrót wprowadź nazwę zapisanej odpowiedzi. To jest skrót, który wprowadzisz, aby użyć zapisanej odpowiedzi w rozmowie z klientem. Możesz wprowadzić tylko jedno słowo dla skrótu.
 5. W obszarze Wiadomość wprowadź zapisany tekst odpowiedzi. To jest wiadomość, którą klienci zobaczą, gdy użyjesz zapisanej odpowiedzi.
 6. Naciśnij Zapisz.

Aby użyć zapisanej odpowiedzi, wprowadź skrót w polu wiadomość podczas rozmowy, a następnie naciśnij odpowiedź, która się pojawi. Możesz edytować lub rozszerzyć wiadomość w razie potrzeby, następnie naciśnij opcję Wyślij.

Edytuj lub usuń zapisaną odpowiedź

 1. W Shopify Ping dla iOS naciśnij ikonę ustawień.
 2. Naciśnij opcję Zapisane odpowiedzi.
 3. Naciśnij Zarządzaj zapisanymi odpowiedziami.
 4. Edytuj lub usuń odpowiedź: - Aby edytować, naciśnij odpowiedź, wprowadź wymagane zmiany, a następnie naciśnij opcję Zapisz.
  • Aby usunąć odpowiedź, przeciągnij palcem w lewo na odpowiedź, a następnie naciśnij Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo