Konfigurowanie często zadawanych pytań w Shopify Chat

Dla często zadawanych pytań w Shopify Chat można utworzyć automatyczne odpowiedzi. Lista pytań jest wyświetlana klientowi, gdy kliknie on przycisk czatu w sklepie online, a odpowiedź pojawia się po wybraniu pytania.

Możesz uzyskać dostęp do sesji klienta na pulpicie shopifyping.com, aby dowiedzieć się, które często zadawane pytania klient kliknął, i które z odpowiedzi zostały wysłane. Te interakcje nie będą wyświetlane jako nowe rozmowy i nie będą powodować wysłania powiadomień push na Twój telefon ani komputer. Jeśli klient zada pytanie spoza opcji często zadawanych pytań na czacie, zostaniesz powiadomiony(-a) o nowym zapytaniu na pulpicie shopifyping.com.

Często zadawane pytania na czacie

Gdy klient kliknie przycisk czatu, w przeglądarce otworzy się rozmowa. Shopify Chat wyświetli Twoją wiadomość powitalną i zaoferuje klientowi listę popularnych tematów do wyboru. Tematy te są tworzone przez Ciebie, z wyjątkiem statusu zamówienia, który jest dodawany domyślnie.

Możesz utworzyć dowolnie wiele często zadawanych pytań, jednakże w danym momencie aktywne mogą być tylko 4 z nich (oprócz pytania dotyczącego statusu zamówienia). Pozostałe często zadawane pytania będą przechowywane na nieaktywnej liście często zadawanych pytań w Shopify Chat i będzie je można w każdej chwili wymienić.

Dostosuj często zadawane pytania na czacie

Możesz utworzyć dowolnie wiele często zadawanych pytań na czacie, jednakże w danym momencie aktywne mogą być tylko cztery z nich. Pytanie „Czy mogę uzyskać aktualne informacje na temat statusu mojego zamówienia?” jest opcją zawsze widoczną dla klienta i nie jest wliczane do Twoich czterech aktywnych często zadawanych pytań.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Shopify Chat > Często zadawane pytania.

 2. Kliknij opcję Dodaj często zadawane pytania.

 3. W polu Zapytanie klienta wprowadź pytanie, które chcesz dodać do zadawanych pytań. Limit znaków dla tego pola wynosi 60.

 4. Wpisz Automatyczną odpowiedź na swoje pytanie. Będzie to odpowiedź, którą klient zobaczy po kliknięciu pytania.

 5. Ustaw dla Często zadawanych pytań status Aktywne lub Nieaktywne. Jeśli masz już cztery aktywne często zadawane pytania, nie możesz ustawić nowego pytania na status Aktywne. Często zadawane pytanie zostanie zapisane na liście nieaktywnych często zadawanych pytań.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień kolejność wyświetlania często zadawanych pytań na czacie

Możesz zmienić kolejność wyświetlania aktywnych często zadawanych pytań.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Shopify Chat > Często zadawane pytania.

 2. Przewiń stronę w dół do listy Aktywnych często zadawanych pytań.

 3. Kliknij ⋮⋮ i przeciągnij często zadawane pytania, aby zmienić kolejność listy wyświetlania.

Zaktualizowana lista aktywnych często zadawanych pytań zostanie automatycznie odwzorowana w Twoim sklepie online.

Włącz lub wyłącz często zadawane pytania na czacie

Możesz dodać do czterech aktywnych często zadawanych pytań, pozostałe często zadawane pytania pojawią się w panelu administracyjnym sklepu jako nieaktywne. Jeśli masz cztery aktywne często zadawane pytania, musisz zmienić status co najmniej jednego z nich z Aktywnego na Nieaktywny, aby móc oznaczyć nowe często zadawane pytanie jako aktywne.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Shopify Chat > Często zadawane pytania.

 2. Przewiń stronę w dół do listy Aktywnych często zadawanych pytań.

 3. Kliknij opcję Edytuj dla często zadawanych pytań, które chcesz ustawić jako nieaktywne.

 4. W oknie Często zadawane pytania ustaw często zadawane pytania na Nieaktywne.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

W przypadku dostępnego miejsca na często zadawane pytanie możesz teraz ustawić jedno z nieaktywnych często zadawanych pytań na aktywne.

 1. Kliknij opcję Edytuj dla często zadawanego pytania, które chcesz ustawić jako aktywne.

 2. W oknie Często zadawane pytania ustaw dla pytań status Aktywne.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo