Zgoda i rezygnacja

Mimo że pliki cookie i inne dane śledzenia pomagają w wykonywaniu analiz, personalizacji i działań marketingowych, niektóre lokalizacje wymagają uzyskania zgody od klientów przed gromadzeniem ich danych. Dane, które są wymagane do obsługi sklepu i realizacji zakupu, są zawsze gromadzone i nie ma na nie wpływu zgoda ani rezygnacja ze sprzedaży danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, zapoznaj się z polityką dotyczącą plików cookie.

Możesz uzyskać dostęp do dwóch funkcji w panelu administracyjnym Shopify w menu Online Store > Preferencje > Prywatność klienta: zgoda i rezygnacja ze sprzedaży danych.

Zgoda

Poniższe dwie opcje określają sposób, w jaki zgoda klienta jest wykorzystywana do kontrolowania gromadzenia danych i stosowana wobec klientów z następujących krajów:

  • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Cypr, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja
  • Wielka Brytania

Zbierane przed wyrażeniem zgody

Dane są gromadzone przed wyrażeniem zgody przez klienta. Może to być sprzeczne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności. Jest to maksymalny dopuszczalny zakres gromadzenia danych.

Zbierane po wyrażeniu zgody

Dane są gromadzone dopiero po wyrażeniu zgody przez klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności. Ta opcja skutkuje mniejszą ilością danych dostępnych do analizy i kampanii marketingowych. Zgoda jest udzielana i honorowana w określonych celach: analitycznych, personalizacyjnych i marketingowych.

Rezygnacja ze sprzedaży danych

Zgodnie z niektórymi amerykańskimi stanowymi przepisami dotyczącymi prywatności klienci mają prawo zrezygnować z udostępniania lub sprzedaży swoich danych. Gdy klient zgłosi rezygnację lub korzysta z Globalnej Kontroli Prywatności (GPC), piksele marketingowe są blokowane lub aktualizowane w celu uwzględnienia jego rezygnacji. Dowiedz się więcej o stanowych przepisach dotyczących prywatności obowiązujących w USA.

Rezygnacja ze sprzedaży danych jest obsługiwana w następujących stanach USA:

  • Kalifornia
  • Wirginia
  • Connecticut
  • Kolorado

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo