Kwalifikowalność i informacje dotyczące korzystania z pakietów produktów

Przed dodaniem pakietów produktów do sklepu online musisz zapoznać się z pewnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi i informacjami na przykład na temat kompatybilności poszczególnych funkcji z pakietami produktów oraz sposobu obsługi zwrotów w przypadku pakietów produktów.

Wymagania kwalifikacyjne dotyczące pakietów produktów

Aby sprzedawać pakiety produktów, sklep musi spełniać następujące wymagania:

  • Twój sklep musi korzystać z kanału sprzedaży Sklep online lub Niestandardowej witryny sklepu.
  • Musisz mieć zainstalowaną aplikację do tworzenia pakietów w swoim sklepie Shopify.
  • Twój sklep musi korzystać z funkcji Checkout Extensibility. Sklepy, które używają dostosowań lub funkcji checkout.liquid, są niekompatybilne z pakietami produktów.

Informacje dotyczące niekompatybilności w przypadku pakietów produktów

Niektóre funkcje są niekompatybilne z pakietami produktów. Zapoznaj się z poniższymi uwagami:

  • Pakiety nie są kompatybilne z opcjami zakupu, które obejmują subskrypcje, zamówienia w przedsprzedaży i opcje „Wypróbuj, zanim kupisz”.
  • Pakiety nie są kompatybilne z aplikacją Shopify Subscriptions.
  • Nie można używać pakietów z Shopify POS do sprzedaży produktów osobiście.

Zapasy

Zapasy pakietu są określane na podstawie poziomów zapasów każdego produktu zawartego w pakiecie. Produkt z najniższym poziomem zapasów determinuje liczbę pakietów, które można sprzedać. Poziomy zapasów produktów są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Zwroty

Nie możesz zdefiniować pakietów jako wyprzedaży końcowej po skonfigurowaniu reguł zwrotów. Kwalifikowalność zwrotu pakietu zależy od tego, czy poszczególne produkty w ramach pakietu są ustawione jako pozycje wyprzedaży końcowej w regułach zwrotów.

W ramach samoobsługowych zwrotów klienci mogą przesyłać żądania zwrotu produktów dla wszystkich kwalifikujących się produktów. Klienci nie mogą żądać zwrotu produktów z wyprzedaży końcowej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo