Zarządzanie zamówieniami AliExpress

Możesz użyć konta kupującego AliExpress, aby uzyskać więcej szczegółów na temat opłaconych zamówień, które zawierają produkty AliExpress, zgłaszania spraw spornych u dostawców AliExpress i anulowania zamówień AliExpress.

Wyświetl dodatkowe szczegóły dotyczące zamówienia AliExpress

Kroki:

 1. Na koncie kupującego AliExpress kliknij opcję Moje zamówienia.
 2. Kliknij opcję Wyświetl szczegóły obok zamówienia, dla którego chcesz wyświetlić dodatkowe szczegóły.

Anuluj zamówienie AliExpress

Kroki:

 1. Na koncie kupującego AliExpress kliknij opcję Moje zamówienia.
 2. Kliknij Anuluj zamówienie obok zamówienia, które chcesz anulować.
 3. W oknie dialogowym potwierdź żądanie anulowania.

Dostawca weryfikuje żądanie anulowania i aprobuje je, odrzuca lub prosi o więcej szczegółów przed podjęciem decyzji. W przypadku osiągnięcia porozumienia i anulowania zamówienia transakcja zostaje anulowana i dostawca nie wysyła zamówienia.

Zgłoś sprawę sporną

Możesz zgłosić sprawę sporną dotyczącą zamówienia AliExpress, jeśli dostarczony produkt nie jest zgodny z opisem, występują problemy z rozliczeniem lub inne problemy związane z zamówieniem. Aby zgłosić sprawę sporną, postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi w centrum kupującego AliExpress.

Przetwarzaj zwroty dotyczące zamówień AliExpress

Większość dostawców AliExpress nie przyjmuje zwrotów, więc musisz sprawdzić politykę danego dostawcy, zanim zaoferujesz możliwość dokonywania zwrotów swoim klientom. AliExpress umożliwia natomiast dokonywanie zwrotów w ramach ochrony kupującego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę ochrony kupującego.

Jeśli Twój dostawca nie przyjmuje zwrotów, ale chcesz zaoferować swoim klientom możliwość dokonywania zwrotów, możesz przyjmować zwroty w swojej lokalizacji zamiast lokalizacji dostawcy.

Zalecenia dotyczące zarządzania zwrotami towarów i kosztów

 • Przyjmuj zwroty w określonych okolicznościach - Mimo iż dostawcy AliExpress generalnie nie przyjmują zwrotów, możesz je przyjmować w swoim domu lub biurze. Jeśli klient chce zwrócić towar bez zastrzeżeń co do jego jakości, możesz przyjąć jego zwrot, a następnie ponownie wysłać kolejnemu klientowi.
 • Utwórz politykę zwrotów kosztów i zwrotów towarów - Umieszczenie przejrzystej polityki zwrotów kosztów i towarów na swojej stronie internetowej może ułatwić obsługę zwrotów kosztów i towarów dla klientów. Aby utworzyć politykę zwrotów kosztów i towarów, wykonaj kroki, aby dodać lub wygenerować politykę sklepu i skorygować treść utworzonej polityki w celu jej dostosowania do polityki dostawców AliExpress.
 • Użyj systemu zarządzania sprawami spornymi - Aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z dostawcą AliExpress w przypadku problemów z zamówieniem, zapoznaj się z sekcją Zgłoś sprawę sporną.

Eksportuj zamówienia do pliku CSV lub Excel

Możesz wyeksportować plik CSV lub Excel (XLS) z listą zamówień ze swojego konta Oberlo na adres e-mail.

Kroki:

 1. Na pulpicie Oberlo przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Kliknij Eksportuj.
 3. Wprowadź adres e-mail, na który ma zostać wysłany wyeksportowany plik.
 4. Wybierz typ pliku. Możesz dokonać eksportu do pliku CSV lub Excel (XLS).
 5. Kliknij Eksportuj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo