Nadpisywanie i usuwanie produktów Oberlo

Dostawcy mogą zmienić sprzedawane produkty w dowolnym momencie lub przez pewien okres, gdy wyczerpią się zapasy. W takich sytuacjach możesz nadpisać produkt, aby zrealizować go za pośrednictwem nowego dostawcy lub usunąć produkt ze sklepu. Gdy nadpiszesz produkt, możesz zmienić dostawcę dla bieżących zamówień lub zmienić dostawcę i szczegóły produktu dla bieżących i przyszłych zamówień.

Nadpisz produkt dla bieżących zamówień

Możesz zmienić dostawcę produktów w obecnych zamówieniach, zachowując pierwotnego dostawcę dla przyszłych zamówień. Nadpisać można tylko te zamówienia, które mają status To order.

Załóżmy, że nowy dostawca prowadzi sprzedaż produktu, który zwykle kupujesz u innego dostawcy. Możesz nadpisać istniejące zamówienia, aby użyć tego nowego dostawcy i skorzystać ze sprzedaży, ale zachować oryginalnego dostawcę dla przyszłych zamówień po zakończeniu sprzedaży. Jeśli nowy dostawca zaoferuje niższą regularną cenę, rozważ nadpisanie produktu dla bieżących i przyszłych zamówień.

Nadpisanie produktów dla bieżących zamówień nie wpływa na oryginalny produkt. Adres URL produktu, tytuł, opis i obrazy pozostają takie same. Wszelkie przyszłe zamówienia, które do Ciebie wpłyną, używać będą oryginalnego dostawcy.

Kroki:

 1. Znajdź produkt, który zastąpi istniejący produkt i dodaj go do swojego sklepu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Dodawanie i importowanie produktów.
 2. Na pulpicie Oberlo przejdź do opcji Zamówienia.
 3. Obok produktu, który chcesz nadpisać kliknij Nadpisz.
 4. W polu Nadpisz za pomocą wprowadź tytuł nowego produktu.
 5. Wybierz odpowiedni wariant.
 6. Zdecyduj, czy zastosować tę zmianę do wszystkich niezrealizowanych zamówień.
 7. Kliknij opcję Nadpisz produkt.

Nadpisz produkt dla bieżących i przyszłych zamówień

Możesz użyć funkcji nadpisania w Oberlo, aby zastąpić stare produkty nowymi produktami przy zachowaniu tego samego adresu URL produktu i statystyk. Podczas nadpisywania możesz aktualizować szczegóły, cenę i obrazy produktu. Nadpisanie produktu może być konieczne z wielu różnych powodów, np.:

 • Gdy chcesz połączyć istniejące produkty AliExpress ze swoim kontem Oberlo.
 • Gdy chcesz ponownie zsynchronizować produkt w Shopify, dla którego cofnięto synchronizację z Oberlo.
 • Gdy chcesz zmienić dostawcę produktu.

Kroki:

 1. Znajdź produkt, który zastąpi istniejący produkt i dodaj go do listy importu.

 2. Na pasku bocznym kliknij Lista importu.

 3. Kliknij opcję Więcej czynności > Wybierz produkt do nadpisania dla produktu, który chcesz zaktualizować.

 4. Wyszukaj produkt, który chcesz nadpisać w sekcji Istniejący produkt, a następnie go zaznacz.

 5. Sprawdź, czy chcesz nadpisać tytuł, opis i obrazy.

 6. Kliknij Nadpisz.

 7. Kliknij opcję Importuj i nadpisz

 8. Jeśli masz otwarte zamówienia, które nie zostały wysłane do dostawcy, wybierz nowy wariant, który pasuje do produktu.

 9. Kliknij Nadpisz.

Istniejące warianty produktu są przywracane do ich ustawień domyślnych dla każdego nadpisywanego produktu. Jeśli musisz wprowadzić zmiany, dostosuj swoje warianty na liście importu zanim potwierdzisz nadpisanie.

Jeśli wszystkie zamówienia zostały złożone, gdy produkt nie był zsynchronizowany, te zamówienia nie pojawiają się w Oberlo. Musisz utworzyć zamówienie, dodając wersję roboczą zamówienia w Shopify.

Usuń produkt

Możesz usunąć produkty Oberlo ze swojego sklepu, usuwając je z panelu administracyjnego Shopify lub z pulpitu Oberlo.

Usuń produkty w Shopify

Usunięcie produktów w panelu administracyjnym Shopify powoduje również usunięcie ich z Twojego konta Oberlo. Aby usunąć produkt z panelu administracyjnego Shopify, zapoznaj się z sekcją Usuń produkt.

Usuń produkt w Oberlo

Po usunięciu produktu w Oberlo możesz usunąć go również z panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. Na pulpicie Oberlo przejdź do opcji Produkty.
 2. Obok produktu, który chcesz usunąć, kliknij menu rozwijane Czynności i kliknij Usuń ten produkt.
 3. Opcjonalnie: Jeśli chcesz usunąć produkt również z panelu administracyjnego Shopify, zaznacz opcję Usuń również ten produkt z mojego sklepu Shopify.
 4. Kliknij Usuń produkt.

Zbiorcze usuwanie produktów w Oberlo

Możesz usunąć wiele produktów jednocześnie za pomocą funkcji usuwania zbiorczego. Jeśli wybierzesz dużą liczbę produktów, może upłynąć kilka minut do czasu, aż wszystkie produkty zostaną usunięte.

Kroki:

 1. Na pulpicie Oberlo przejdź do opcji Produkty.
 2. Wybierz produkty, które chcesz usunąć lub kliknij opcję Pokaż X produktów, aby wybrać wszystkie produkty na bieżącej stronie.
 3. Kliknij Usuń wybrane.
 4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz usunąć produkt również z panelu administracyjnego Shopify, zaznacz opcję Usuń również ten produkt z mojego sklepu Shopify.
 5. Kliknij Usuń produkty.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo