Ustalanie cen produktów w Oberlo

Gdy importujesz produkty od dostawców, do Twojego panelu administracyjnego Shopify importowane są również pierwotne ceny. Aby odnieść zysk ze sprzedaży tych produktów, musisz podnieść ceny w swoim sklepie Shopify. Możesz ustawić ręcznie ceny produktów lub ustawić reguły ustalania cen, aby automatycznie zwiększać ceny.

Pierwotna cena produktów, które sprzedajesz w ramach dropshippingu, jest określana jako koszt produktu. Jest to kwota, jaką płacisz dostawcy podczas składania zamówienia.

Aby prowadzić rentowną firmę, musisz ustalić, jaki jest całkowity koszt Twoich produktów, a następnie ustawić ceny na podstawie tych informacji. Zysk jest różnicą między ceną, którą płaci klient, a kosztem produktu. Aby dowiedzieć się więcej o strategiach ustalania cen produktów, zapoznaj się ze stroną Ustalania cen produktów.

Ustaw ceny produktów ręcznie

Zarówno w Shopify, jak i Oberlo możesz ustawiać ręcznie ceny produktów. Możesz ustawić ceny produktów w Oberlo przed wykonaniem importu produktów do Shopify. Jeśli zaimportowano już produkty do Shopify, możesz ustawić ceny produktów w Shopify.

Ustaw ceny produktów w Oberlo

Jeśli dodasz produkty do listy importu,możesz ręcznie ustawić ceny produktów w Oberlo.

Kroki:

 1. Na pulpicie Oberlo przejdź do opcji Importuj listę.

 2. Obok produktu, który chcesz zaimportować, kliknij kartę Warianty.

 3. Ustaw ceny dla wariantów produktu:

 • Jeśli chcesz zmienić cenę każdego wariantu z osobna, zmień cenę każdego wariantu w kolumnie Cena.

 • Jeśli chcesz ustawić tę samą cenę dla wszystkich wariantów, w kolumnie Cena kliknij Zmień wszystko > Ustaw nową wartość. Wprowadź nową cenę, a następnie kliknij Zastosuj.

Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Ustaw ceny produktów w Shopify

Po zaimportowaniu produktów z Oberlo ustaw ręcznie ceny produktów w Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Wszystkie produkty.

 2. Kliknij nazwę produktu, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Warianty wprowadź cenę dla każdego wariantu produktu w kolumnie Cena, a następnie kliknij Zapisz.

Ustaw ceny produktów za pomocą reguł ustalania cen

Możesz używać reguł ustalania cen w celu zbiorczego ustalania cen dla swoich produktów. Reguły ustalania cen ustawić można w sekcji Reguły ustalania cen w ustawieniach Oberlo.

Dodaj regułę ustalania cen

Możesz ustawić ceny dla wszystkich swoich produktów, korzystając z reguły ustalania cen. Istnieją dwa różne typy reguł ustalania cen, które możesz dodać.

 • Mnożnik - Mnoży koszt produktu dostawcy przez podaną przez Ciebie liczbę. Na przykład, produkt z kosztem produktu dostawcy 2 USD i mnożnikiem wynoszącym 3 wyceniany jest w Twoim sklepie Shopify na kwotę 6 USD.
 • Stałe - dodaje stałą kwotę do kosztu produktu. Na przykład produkt, który kosztował 2,00 USD ze stałym zwiększeniem o 3, jest wyceniony na 5,00 USD w Twoim sklepie Shopify.

Kroki:

 1. Na pulpicie Oberlo kliknij Ustawienia > Reguły ustalania cen.

 2. W sekcji Cena produktu wybierz mnożnik lub regułę stałej ceny.

 3. Dodaj kwotę do reguły ustalania cen.

 4. Kliknij Zapisz ustawienia.

Reguły ustalania cen dotyczą tylko produktów dodanych po utworzeniu reguły. Jeśli chcesz zastosować zasady ustalania cen do produktów na swojej liście importu lub które już masz w swoim sklepie, kliknij Zastosuj do istniejących produktów.

Dodaj regułę ceny do porównania

Możesz ustawić cenę do porównania w celu przeprowadzenia symulacji sprzedaży produktów w sklepie Shopify. Na przykład, jeśli koszt produktu wynosi 10,00 USD i ustawiasz mnożnik ceny produktu na 3, ten produkt będzie wyceniony na 30 USD w Twoim sklepie online. Jeśli ustawisz mnożnik ceny do porównania na 6, produkt pojawi się w Twoim sklepie Shopify z obniżką kosztów od 60 USD.

Kroki:

 1. Na pulpicie Oberlo kliknij Ustawienia > Reguły ustalania cen.

 2. Włącz opcję Ustaw reguły ustalania cen do porównania, klikając przycisk przełączania.

 3. W sekcji Cena do porównania wybierz Mnożnik lub regułę ustalania cen Stałe.

 4. Dodaj kwotę do reguły ustalania cen.

 5. Kliknij Zapisz ustawienia.

Reguły ustalania cen dotyczą tylko produktów dodanych po utworzeniu reguły. Jeśli chcesz zastosować zasady ustalania cen do produktów na swojej liście importu lub które już masz w swoim sklepie, kliknij Zastosuj do istniejących produktów.

Skonfiguruj zaawansowane reguły ustalania cen

Możesz użyć zaawansowanych reguł ustalania cen, aby ustawić ceny produktów dla różnych zakresów kosztów produktu. Możesz użyć tej reguły, jeśli masz wiele różnych produktów z różnymi kosztami produktu.

Kroki:

 1. Na pulpicie Oberlo kliknij Ustawienia > Reguły ustalania cen.

 2. Włącz Zaawansowane reguły cenowe, klikając przycisk przełączania.

 3. Wprowadź zakres kosztów, a następnie kliknij Zapisz ustawienia. W przypadku kosztów spoza zakresu kosztów używana jest reguła ustalania cen ustawiona w sekcji Reszta przedziałów cenowych.

 4. W sekcji Znacznik wybierz mnożnik lub regułę stałej ceny.

 5. Dodaj kwotę do reguły ustalania cen.

 6. Opcjonalnie: Zaznacz pole wyboru Narzut ceny do porównania, aby ustawić symulowaną cenę sprzedaży.

 7. Kliknij Zapisz ustawienia.

Reguły ustalania cen dotyczą tylko produktów dodanych po utworzeniu reguły. Jeśli chcesz zastosować zasady ustalania cen do produktów na swojej liście importu lub które już masz w swoim sklepie, kliknij Zastosuj do istniejących produktów.

Sformatuj ceny produktów

Możesz użyć funkcji Przypisz centy, aby standaryzować sposób formatowania cen produktów. Możesz na przykład sformatować wszystkie ceny produktów tak, aby kończyły się na ,99 USD.

Dotyczy to tylko cen produktów, które są ustawione przy użyciu reguł ustalania cen. Na przykład, jeśli koszt produktu wynosi 2,00 USD, mnożnik cen produktu wynosi 3 i ustawiasz centy na 99, cena produktu jest ustawiona na 6,99 USD w sklepie Shopify.

Kroki:

 1. Na pulpicie Oberlo kliknij Ustawienia > Reguły ustalania cen.

 2. Zaznacz pole wyboru Przypisz centy.

 3. Wprowadź kwotę w centach, od 0 do 99, a następnie kliknij Zapisz ustawienia.

Wyłącz automatyczną aktualizację cen

W przypadku ręcznego ustawienia cen dla swoich produktów, musisz wyłączyć automatyczną aktualizację cen, aby mieć pewność, że reguły ustalania cen nie będą automatycznie stosowane do Twoich produktów.

Kroki:

 1. Na pulpicie Oberlo przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, który chcesz zaktualizować.

 3. Wyłącz Automatycznie aktualizuj cenę po zmianie kosztów,, klikając przycisk przełączania.

Aby wyłączyć automatyczne aktualizacje dla wszystkich produktów, wykonaj poniższe kroki:

 1. Na pulpicie Oberlo, kliknij Ustawienia.

 2. Na karcie Ogólne przejdź do sekcji Automatyczne aktualizacje.

 3. W sekcji Gdy zmienia się koszt, wybierz opcję Nic nie rób.

 4. Kliknij Zapisz ustawienia.

Sprzedawaj w innych walutach

Jeśli chcesz sprzedawać produkty w innej walucie, musisz zmienić walutę w swoim panelu administracyjnym Shopify. Oberlo USD jest domyślną walutą. Wszystkie koszty produktów i wysyłki w Oberlo są wyświetlane i importowane w USD. Jeśli zmienisz walutę w panelu administracyjnym Shopify, waluta zostanie również zmieniona w Oberlo. Oberlo używa aktualnych międzynarodowych kursów wymiany do przeliczania walut.

Na przykład, jeśli zmienisz walutę sklepu na EUR i zaimportujesz z AliExpress produkt, który kosztuje 10,00 USD, Oberlo przeliczy cenę produktu z USD na EUR i wyświetli jej wartość jako 8,24 EUR w Oberlo.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments, możesz sprzedawać w wielu walutach. Twoi klienci mogą robić zakupy i płacić w preferowanych walutach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną Sprzedaż w wielu walutach za pomocą Shopify Payments.

Kroki:

 1. Kliknij Ogólne.

 2. W sekcji Standardy i formaty kliknij Waluta i wybierz nową walutę.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Po zmianie waluty w sklepie ceny produktów istniejące na stronach Lista importu i Produkty nie są przeliczane automatycznie. Na przykład 10 USD staje się 10 EUR. Aby zaktualizować i przekonwertować istniejące ceny produktów zgodnie z zasadami ustalania cen, kliknij opcję Zastosuj do istniejących produktów na stronie Reguły ustalania cen.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo