Łączenie produktów z mapowaniem wariantów

Jeśli znajdziesz wielu dostawców, którzy oferują ten sam produkt, ale każdy z nich oferuje inne warianty, możesz połączyć je w jeden produkt. Da Ci to możliwość oferowania klientom wszystkich możliwych wariantów w jednym produkcie.

Załóżmy, że znajdziesz koszulkę dostępną w rozmiarach S, M i L oferowaną jednego dostawcę i taką samą koszulkę oferowaną przez innego dostawcę w rozmiarze XL. Dzięki mapowaniu wariantów możesz połączyć je w jeden produkt, który ma koszulkę w rozmiarach S, M, L i XL.

Innym przykładem może być sytuacja, gdy jednemu dostawcy zabraknie jednego wariantu. Możesz wtedy połączyć go z tym samym produktem od innego dostawcy, który oferuje ten wariant. Takie rozwiązanie zapewnia elastyczność, dzięki której można zmienić wyczerpany wariant na nowy, bez konieczności usuwania całego produktu.

Połącz produkty

Możesz połączyć do 5 produktów i mieć maksymalnie 100 wariantów dla połączonego produktu. Jeśli produkt nie ma żadnych wariantów, nie jest dostępny dla mapowania wariantów.

Kroki:

 1. Na pulpicie Oberlo przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij produkt, do którego chcesz dodać więcej wariantów.
 3. W sekcji Produkty źródłowe kliknij opcję Zarządzaj wariantami.
 4. Kliknij Dodaj produkt.
 5. W polu Link do produktu wprowadź adres URL produktu, który chcesz połączyć z istniejącym produktem, a następnie kliknij Połącz.
 6. Dla każdego wariantu, który chcesz dodać, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij opcję Dodaj wariant.
  2. Nadaj nazwę każdej opcji wariantu.
  3. Kliknij Utwórz warianty.
  4. W rozwijalnym menu Produkt źródłowy wybierz dostawcę, którego potrzebujesz.
  5. W rozwijalnym menu Wariant źródłowy wybierz żądany wariant.
 7. Po dodaniu żądanych wariantów kliknij Zapisz.

Usuń produkt i jego warianty z połączonego produktu

Przed usunięciem produktu musisz usunąć wszystkie warianty produktu.

Kroki:

 1. Na pulpicie Oberlo przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij produkt, z którego chcesz usunąć dostawcę, a następnie kliknij Zarządzaj wariantami.
 3. W przypadku każdego wariantu produktu do usunięcia, który jest połączony z połączonym produktem, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij ikonę kosza obok wariantu.
  2. W oknie dialogowym Usuń wariant kliknij Usuń.
 4. W polu Produkty źródłowe kliknij x obok produktu, który chcesz usunąć.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo