Wyświetlanie historii korekt zapasów

Jeśli używasz Shopify do śledzenia zapasów produktu, możesz przejrzeć historię ich korekt. Jeśli produkt ma warianty, można wyświetlić historię korekt zapasów każdego śledzonego wariantu, ale nie jest możliwe wyświetlenie historii korekt zapasów wszystkich wariantów jednocześnie.

Można wyświetlić tylko ostatnie 90 dni historii korekt zapasów produktu lub wariantu.

W historii korekt zapasów produktu lub wariantu znajdują się następujące informacje o korektach zapasów:

  • Data - data korekty.
  • Działanie - zdarzenie, które spowodowało korektę, np. transfer lub zamówienie. Jeśli korekty dokonał pracownik, wyświetla się jego nazwisko.
  • Niedostępne - zapasy, które są niedostępne po dokonaniu korekty.
  • Zatwierdzone - liczba jednostek, które są częścią zamówienia, ale nie zostały jeszcze zrealizowane. Jednostki zapasów, które są częścią wersji roboczych zamówień, nie są liczone jako zatwierdzone, dopóki wersja robocza zamówienia nie stanie się zamówieniem.
  • Dostępne - ilość zapasów, która jest dostępna po korekcie.
  • Na stanie - zapasy, które są na stanie po dokonaniu korekty.

Kroki:

Przyczyny korekty zapasów

Po skorygowaniu ilości zapasów ze statusem Na stanie lub Dostępne w panelu administracyjnym Shopify możesz wybrać przyczynę korekty ilości. Przyczyny korekty zapasów pojawiają się w historii korekt w kolumnie Działanie, ale wybrana przez Ciebie przyczyna oraz sposób jej wyświetlania na stronie historii korekt mogą się nieco różnić.

W poniższej tabeli wyświetla się każda przyczyna korekty, którą możesz wybrać, powiązana przyczyna wyświetlana na stronie historii dostosowania oraz użycie dla każdej przyczyny.

Przyczyny korekty zapasów
Przyczyna korekty zapasów Działania na stronie historii korekt Użycie
Korekta Korekta zapasów Domyślna opcja, jeśli nie jest zaznaczona żadna inna opcja. Użyj, aby skorygować błąd zapasów lub jako ogólną przyczynę.
Liczba Zapasy liczone ręcznie Użyj po inwentaryzacji zapasów fizycznych, w przypadku których znaleziono rozbieżność między rzeczywistą ilością zapasów a wcześniej zarejestrowaną ilością zapasów.
Uszkodzona Uszkodzona Użyj do usuwania uszkodzonych zapasów.
Promocja lub darowizna Promocja lub darowizna Użyj, gdy dostosowujesz zapasy ze względu na pozycje używane w promocjach lub jako darowizny.
Przyjęte Zapasy przyjęte Użyj podczas dodawania nowych zapasów, aby wskazać nowe zapasy.
Zwrot towaru do magazynu Pozycje zwrócone do magazynu Użyj, aby dodać zwróconą pozycję z powrotem do dostępnych zapasów, jeśli pozycję można odsprzedać.
Kradzież lub zaginięcie Kradzież lub zaginięcie Użyj, gdy dostosowujesz zapasy z powodu kradzieży lub utraty.

Działania związane z korektą zapasów w systemie

Na stronie historii korekt możesz napotkać działania związane z korektą, które są niezgodne z automatycznie wybranymi przyczynami zaznaczonymi przez Ciebie lub Twoich pracowników podczas ręcznego wprowadzania korekty zapasów. Twoje zapasy mogą zostać skorygowane przez Shopify lub aplikacje firm zewnętrznych zgodnie z określonymi procesami, tak aby Twój sklep dysponował dokładnymi danymi dotyczącymi zinwentaryzowanych zapasów.

Na przykład, jeśli zaznaczysz transfer przychodzący jako przyjęty, zapasy są automatycznie korygowane, a w historii korekt dla tych produktów widnieje informacja Transfer created.

W poniższej tabeli wyświetlane są najczęstsze przyczyny automatycznej korekty, które są wyświetlane na stronie historii korekt wraz z ręcznie wybranymi przyczynami korekty.

Działania związane z korektą zapasów w systemie
Działania na stronie historii dostosowań Użycie
Korekta danych Odnosi się do dokonanej automatycznie korekty błędu.
Utworzono rezerwację Odnosi się do pozycji, która została wstrzymana lub odłożona ze względu na wersje robocze zamówienia lub aplikację firmy zewnętrznej i oznaczona jako Niedostępna w zinwentaryzowanych zapasach.
Zaktualizowano rezerwację Oznacza, że Niedostępne zapasy zostały zaktualizowane przez pracownika sklepu lub aplikację firmy zewnętrznej, np. poprzez aktualizację wersji roboczej zamówienia.
Usunięto rezerwację Oznacza, że Niedostępne zapasy zostały usunięte przez pracownika sklepu lub aplikację firmy zewnętrznej. Gdy podmiot zewnętrzny usunie rezerwację lub wersja robocza zamówienia wygaśnie, powiązane zapasy ponownie otrzymują status Dostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo