Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące Stocky.

Które pola w Shopify nie są synchronizowane z aplikacją Stocky?

Koszty własne z Shopify nie są synchronizowane ze Stocky. Aby zaktualizować koszty własne w Stocky, możesz użyć pliku CSV. Aktualizacja kosztów własnych w Stocky powoduje aktualizację kosztu własnego wprowadzonego w panelu administracyjnym Shopify.

Czy mogę używać w panelu administracyjnym Shopify niestandardowych pól, które tworzę w Stocky?

Nie. Pola niestandardowe Stocky mogą być używane tylko w Stocky.

W jaki sposób Stocky zaokrągla liczby?

Stocky zaokrągla wszystkie liczby do dwóch miejsc po przecinku, a następnie dodaje każdą pozycję pojedynczą, aby podać sumę. Jeśli chcesz zmienić sumę faktury, aby pasowała do zewnętrznego oprogramowania księgowego, możesz użyć pola Korekty na dowolnej fakturze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Centrum pomocy Stocky.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo