Raportowanie w aplikacji Stocky

Aplikacja Stocky zapewnia raporty, które pomogą Ci poznać sytuację Twoich zapasów. Możesz uruchamiać raporty dotyczące miejsc, w których odnotowujesz niski poziom zapasów, częstotliwości, z jaką należy zamawiać zapas danego produktu i wpływu, jaki odniesie na finanse przeniesienie Twoich zapasów.

Uzyskaj dostęp do raportu

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Stocky.
  2. W rozwijanym menu Raporty kliknij raport, który chcesz uruchomić.

Raporty aplikacji Stocky

W aplikacji Stocky możesz wyświetlać poniższe raporty.

Raporty dotyczące niskiego poziomu zapasów

Raporty dotyczące niskiego poziomu zapasów wyświetlać możesz według dostawcy, produktu lub wariantu jednostki magazynowej (SKU).

Raport Dostawcy z niskim poziomem zapasów pokazuje, którzy dostawcy mają warianty o niskim stanie zapasów, które warianty mają wyczerpany zapas oraz ile wynosi szacowany utracony przychód. Pokazuje również unikalne warianty, które zamówiłeś(-aś) od dostawcy, ale jeszcze ich nie otrzymałeś(-aś).

Raport Produkty z niskim poziomem zapasów pokazuje, które produkty mają niski stan zapasów oraz które produkty mają wyczerpany zapas i nie widnieją na zamówieniu od dostawcy. Jeśli wariant ma wyczerpany zapas, raport pokazuje również szacowany utracony przychód dla każdego dnia.

Raport Warianty z niskim poziomem zapasów to najbardziej szczegółowy raport dotyczący niskiego stanu zapasów. Pokazuje takie szczegóły, jak liczba pozostałych dni zapasów, przewidywana data wyczerpania zapasów oraz dzień, do którego należy ponownie zamówić kolejne zapasy w zależności od tego, jak długo trzeba będzie czekać na ich odbiór.

Raport dotyczący produktu

Raport dotyczący produktu przedstawia szczegółowe informacje dotyczące produktów, takie jak bieżące zapasy i kwota sprzedaży. Raport pokazuje również analizę ABC dla każdego produktu, która ocenia Twoje produkty na podstawie ich historii sprzedaży w ciągu ostatnich 8 tygodni. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Centrum pomocy Stocky.

Raport dotyczący SKU/wariantu

Raport dotyczący SKU/wariantu przedstawia koszt jednostkowy, cenę sprzedaży i liczbę operacji sprzedaży dla każdego wariantu. Możesz dodać dodatkowe kolumny, aby utworzyć bardziej szczegółową analizę każdego wariantu.

Raporty dotyczące zapasów magazynowych

Możesz wyświetlić aktualny lub historyczny raport dotyczący Twoich zapasów magazynowych.

Aktualny raport dotyczący zapasów magazynowych pokazuje bieżącą wartość i koszt Twoich zapasów.

Historyczny raport dotyczący zapasów magazynowych przedstawia określoną sumę dla wszystkich zapasów, taką jak cena nabycia, wartość lub ilość, w odniesieniu do każdej daty w pewnym zakresie dat. Możesz filtrować dane raportu, tak by pokazywał sumę dla wszystkich dostawców lub dla konkretnego dostawcy.

Raport dotyczący zamówień

Raport dotyczący zamówień przedstawia szczegółowe informacje dotyczące każdego zamówienia, takie jak miejsce docelowe przybycia, status dostawy i status płatności.

Raport dotyczący korekty zapasów

Raport dotyczący korekty zapasów przedstawia szczegółowe informacje dotyczące każdej korekty zapasów, takie jak data, powód i pracownik, który ją wprowadził.

Raport dotyczący przeniesień zapasów

Raport dotyczący przeniesień zapasów przedstawia szczegółowe informacje dotyczące każdego przeniesienia zapasów, takie jak jego status, miejsce nadania i lokalizacja docelowa oraz powód przeniesienia.

Raport dotyczący zysku sklepu

Raport dotyczący zysku sklepu przedstawia informacje finansowe, takie jak zwroty, sprzedaż brutto i koszty sprzedanych towarów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo