Śledzenie i korekta zapasów

Zanim będzie można wyświetlić lub skorygować poziomy zapasów produktu, należy skonfigurować śledzenie jego zapasów. Po skonfigurowaniu śledzenia historia zapasów jest dostępna przez 90 dni.

Ustaw śledzenie zapasów

Wyświetl zapasy produktu

Ilość zapasów dla wariantów produktu można wyświetlić na stronie Zapasy.

Można również wyświetlić zapasy produktu na stronie Produkty, na której jest przedstawiona łączna ilość zapasów dla wszystkich wariantów każdego produktu.

Koryguj poziomy zapasów

Ilość zapasów dla wariantów produktu można zmienić na stronie Zapasy.

Jeżeli zarządzasz zapasami w kilku lokalizacjach, zapoznaj się z informacjami z sekcji Zmiana ilości zapasów wg lokalizacji.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Zapasy.

  2. W obszarze Zaktualizuj ilość zmień liczbę zapasów:

- Aby dostosować ilość, kliknij przycisk Dodaj i wprowadź liczbę. W celu odjęcia zapasów można wprowadzić liczbę ujemną.
- Aby ustawić nową łączną ilość zapasów, kliknij przycisk Ustaw i wprowadź liczbę.

Nowa suma jest widoczna w polu Ilość.

  1. Kliknij Zapisz.

Wyświetl historię zapasów produktu

Jeśli używasz Shopify do śledzenia zapasów produktu, możesz przejrzeć historię ich korekty. Jeśli produkt ma warianty, można wyświetlić historię zapasów dla każdego śledzonego wariantu, ale nie jest możliwe wyświetlenie historii zapasów dla wszystkich wariantów jednocześnie.

Można wyświetlić tylko ostatnie 90 dni historii zapasów dla produktu lub wariantu.

Gdy przeglądasz historię zapasów produktu lub wariantu, zobaczysz informacje o korektach zapasów:

Ekran historii zapasów

  • Data - data każdej korekty
  • Zdarzenie - zdarzenie, które spowodowało korektę, np. transfer lub zamówienie
  • Skorygowane przez - pracownik, który dokonał korekty
  • Korekta - ilość korygującej zmiany, ujemna lub dodatnia
  • Ilość - ilość zapasów po korekcie

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo