Śledzenie i korekta zapasów

Ustaw śledzenie zapasów

Zanim będzie można wyświetlić lub skorygować poziomy zapasów produktu, należy skonfigurować śledzenie jego zapasów. Po skonfigurowaniu śledzenia historia zapasów jest dostępna przez 90 dni.

Kroki:

Wyświetl zapasy produktu

Można również wyświetlić zapasy produktu na stronie Produkty, na której jest przedstawiona łączna ilość zapasów dla wszystkich wariantów każdego produktu.

Możesz wyświetlić spis zapasów dla wariantów produktu na stronie Zapasy. Na stronie Zapasy możesz wyszukiwać warianty lub filtrować według Dostępności, Typu produktu, Dostawcy produktu, Ilości zapasów lub opcji Oznaczone tagami. Możesz także dodawać tagi do produktów, aby ułatwić sobie zarządzanie zapasami.

Dostosuj ilości zapasów

Możesz zmienić Dostępną ilość zapasów dla wariantów produktu na stronie szczegółów produktu, stronie Zapasy, w edytorze zbiorczym lub w pliku CSV zapasów.

Jeżeli zarządzasz zapasami w kilku lokalizacjach, możesz zmieniać ilości zapasów według lokalizacji.

Strona szczegółów produktu bez wariantów

Strona szczegółów produktu z wariantami

Strona zapasów

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Produkty > Zapasy.

 2. Jeśli masz kilka lokalizacji, wybierz lokalizację z menu rozwijanego.

 3. Opcjonalnie: Filtruj lub przeszukaj listę produktów.

 4. Możesz skorygować dostępną ilość pojedynczego wariantu lub wielu wariantów o tę samą wartość.

- Aby skorygować pojedynczy wariant, wprowadź ilość w kolumnie Edytuj dostępną ilość. - Aby skorygować wiele wariantów o tę samą wartość, wybierz warianty, które chcesz edytować, i kliknij opcje Więcej czynności > Aktualizuj ilość.

 1. Zmień ilość zapasów.

- Aby skorygować ilość o określoną wartość, kliknij opcję Dodaj, a następnie wprowadź liczbę. W celu odjęcia od istniejących zapasów można wprowadzić liczbę ujemną. - Aby ustawić nowy łączny spis zapasów, kliknij opcję Ustaw, a następnie wprowadź liczbę.

 1. Kliknij opcję Zapisz. Nowa suma znajduje się w kolumnie Dostępne.

Jeśli produktu nie ma na liście dla tej lokalizacji, oznacza to, że nie śledzisz zapasów dla tego produktu lub produkt nie jest magazynowany w tej lokalizacji.

Wyświetl historię zapasów produktu

Jeśli używasz Shopify do śledzenia zapasów produktu, możesz przejrzeć historię ich korekty. Jeśli produkt ma warianty, można wyświetlić historię zapasów dla każdego śledzonego wariantu, ale nie jest możliwe wyświetlenie historii zapasów dla wszystkich wariantów jednocześnie.

Można wyświetlić tylko ostatnie 90 dni historii zapasów dla produktu lub wariantu.

W historii zapasów produktu lub wariantu można wyświetlić następujące informacje o korektach zapasów:

 • Data - data każdej korekty
 • Zdarzenie - zdarzenie, które spowodowało korektę, np. transfer lub zamówienie
 • Skorygowane przez - pracownik, który dokonał korekty
 • Korekta - ilość korygującej zmiany, ujemna lub dodatnia
 • Ilość - ilość zapasów po korekcie

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo