Śledzenie i korekta zapasów

Ustaw śledzenie zapasów

Zanim będzie można wyświetlić lub skorygować poziomy zapasów produktu, należy skonfigurować śledzenie jego zapasów. Po skonfigurowaniu śledzenia historia zapasów jest dostępna przez 90 dni.

Kroki:

Sprzedaż po wyczerpaniu zapasów

Kiedy wyprzedasz pewną ilość towaru, domyślnie Shopify nie pozwoli klientom na zakup tego towaru, dopóki nie zostanie dodane więcej zapasów. Możesz umożliwić klientom kupowanie tego towaru, gdy jego zapasy są wyprzedane, włączając tę funkcję w sekcji produktu Zapasy.

Za uruchomieniem tej funkcji przemawiają następujące powody:

  • Masz produkty dostępne w przedsprzedaży.
  • Wkrótce będą dostępne zapasy i chcesz kontynuować sprzedaż, zanim one nadejdą.
  • Chcesz najpierw sprzedać, a następnie złożyć zamówienie.
  • Masz bardzo dużą ilość towaru i nie musisz śledzić ilości.

Wyświetlanie zapasów produktu

Można również wyświetlić zapasy produktu na stronie Produkty, na której jest przedstawiona łączna ilość zapasów dla wszystkich wariantów każdego produktu.

Możesz wyświetlić spis zapasów dla wariantów produktu na stronie Zapasy. Na stronie Zapasy możesz wyszukiwać warianty lub filtrować według Dostępności, Typu produktu, Dostawcy produktu, Ilości zapasów lub opcji Oznaczone tagami. Możesz także dodawać tagi do produktów, aby ułatwić sobie zarządzanie zapasami.

Dostosowanie ilości zapasów

Możesz zmienić dostępną ilość zapasów produktów w następujący sposób:

Jeżeli zarządzasz zapasami w kilku lokalizacjach, możesz zmieniać ilości zapasów według lokalizacji.

Dostosuj ilości zapasów

Dostosuj ilości zapasów dla produktów bez wariantów

Dostosuj ilości zapasów dla produktów z wariantami

Wyświetl historię zapasów produktu

Jeśli używasz Shopify do śledzenia zapasów produktu, możesz przejrzeć historię ich korekty. Jeśli produkt ma warianty, można wyświetlić historię zapasów dla każdego śledzonego wariantu, ale nie jest możliwe wyświetlenie historii zapasów dla wszystkich wariantów jednocześnie.

Można wyświetlić tylko ostatnie 90 dni historii zapasów dla produktu lub wariantu.

W historii zapasów produktu lub wariantu można wyświetlić następujące informacje o korektach zapasów:

  • Data - data każdej korekty
  • Zdarzenie - zdarzenie, które spowodowało korektę, np. transfer lub zamówienie
  • Skorygowane przez - pracownik, który dokonał korekty
  • Korekta - ilość korygującej zmiany, ujemna lub dodatnia
  • Ilość - ilość zapasów po korekcie

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo