Udostępnianie danych na Facebooku

Ustawienia udostępniania danych w kanale Facebook umożliwiają wybranie sposobu gromadzenia danych i aktywności klienta w Twoim sklepie online. Narzędzia do udostępniania danych, takie jak Pixel Facebooka, pozwalają na śledzenie zamówień i innych zdarzeń, co może pomóc w analizie ruchu w sklepie i poprawieniu targetowania reklam za pomocą dynamicznych reklam.

Udostępnianie danych jest opcjonalne. Dane klientów poprawiają wyniki kampanii i śledzenie sprzedaży, jednak nie wszyscy chcą, aby ich dane były udostępniane. Dlatego ważne jest, aby informować swoich klientów o sposobie udostępniania danych i zdecydować, jaki rodzaj danych lub ile danych chcesz śledzić i udostępniać. Upewnij się, że Twoja Polityka prywatności jest aktualna i przekazuje te informacje klientom.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania danych, zapoznaj się z tematem Pliki cookie i śledzenie klientów.

Zanim zaczniesz

Aby móc dodać Piksel Facebooka do sklepu online za pomocą kanału Facebook, musisz mieć konto reklamowe na Facebooku z powiązanymi wydatkami na reklamę. Aby utworzyć konto reklamowe na Facebooku, przejdź do Facebooka. Możesz skonfigurować Piksel Facebooka za pomocą Menedżera reklam na Facebooku lub utworzyć go za pomocą kanału Facebook.

Jeśli już wcześniej dodałeś(-aś) Piksel Facebooka do kodu szablonu sklepu online, możesz usunąć kod Piksel Facebooka ze sklepu online po skonfigurowaniu nowego piksela za pomocą kanału Facebook.

Zmień lub usuń kod Piksela Facebooka ze swojego sklepu online

Jeśli dodałeś(-aś) do kanału Facebook istniejący ID Piksela Facebooka, możesz go zastąpić w ustawieniach udostępniania danych kanału Facebook, klikając przycisk Odłącz.

Jeśli edytowałeś(-aś) kod pliku szablonu, aby dodać Piksel Facebooka, musisz usunąć kod piksela zanim dodasz ID Piksela Facebooka za pomocą kanału Facebook. Jeżeli nie usuniesz kodu piksela, Twój sklep będzie miał więcej niż jeden piksel, co może spowodować zduplikowanie lub błąd danych w raportach.

Usuń kod Piksela z pliku szablonu

 1. W sekcji Bieżący szablon kliknij opcję Czynności i wybierz opcję Edytuj kod.
 2. Kliknij plik theme.liquid, aby otworzyć edytor kodu.
 3. Usuń kod Piksela Facebooka. Można go znaleźć między tagami <head> i </head>.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń Piksela Facebooka ze swoich preferencji sklepu online

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Sklep online > Preferencje.
 2. W sekcji Piksel Facebooka kliknij Zmień.
 3. Usuń Piksela Facebooka, a następnie kliknij Zapisz.

Tworzenie Piksela Facebooka

Nowy Piksel Facebooka utworzyć możesz bezpośrednio w kanale Facebook, klikając opcję Utwórz nowy w polu konfiguracji pikseli. Możesz także utworzyć Piksel Facebooka w Menedżerze reklam na Facebooku. Zwróć się do Centrum pomocy Facebook, aby dowiedzieć się, jak utworzyć piksel w Menedżerze reklam na Facebooku.

Dodaj Piksel Facebooka do kanału Facebook

Po dodaniu Piksel Facebooka do kanału Facebook piksel integruje się z Twoim sklepem online. Piksel Facebooka można dodać, gdy konfigurujesz Instagram, sklepy lub Facebook Marketing, ale jest on wymagany tylko dla funkcji Facebook Marketing. Aby można było dodać Piksel Facebooka, musisz włączyć śledzenie w sekcji Śledzenie klienta.

Pikselem Facebooka możesz zarządzać w Ustawieniach udostępniania danych w sekcji Ustawienia kanału Facebook.

W sekcji Śledzenie klienta w Ustawieniach udostępniania danych w kanale Facebook znajduje się lista utworzonych pikseli. Kliknij Połącz, aby połączyć istniejący Piksel Facebooka lub kliknij Utwórz nowy, aby utworzyć nowy Piksel Facebooka.

Po dodaniu Piksela Facebooka do swojego sklepu online możesz sprawdzić, czy działa, używając Menedżera reklam na Facebooku. Dowiedz się w Centrum pomocy Facebooka, jak stwierdzić, czy Twój Piksel Facebooka działa.

Zanim dodasz Piksel Facebooka

Zanim dodasz do swojego sklepu Piksel Facebooka, musisz skonfigurować konto na Facebooku i Menedżera firmy na Facebooku. Gdy zakończysz konfiguracje, wykonaj kroki opisane w części Dodaj Piksel Facebooka. Jeśli nie dokonasz konfiguracji, wykonaj poniższe czynności.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Rozpocznij w sekcji Zacznij korzystać z Facebooka.
 2. Kliknij opcję Rozpocznij konfigurację w sekcji Sprzedawaj swoje produkty Facebooku.
 3. Połącz swoje konto na Facebooku, Menedżera firmy, stronę na Facebooku i konto reklamowe.

Dodaj Piksel Facebooka

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Facebook w sekcji Kanały sprzedaży.
 2. Kliknij opcję Ustawienia, a następnie kliknij Ustawienia udostępniania danych.
 3. W sekcji Śledzenie klienta kliknij przełącznik Włącz śledzenie.
 4. W sekcji Wybierz poziom śledzenia wybierz opcję Standardowe, Zaawansowane lub Maksymalne.
 5. Wybierz swój piksel z listy.
 6. Kliknij opcję Potwierdź.

Wybór poziomu śledzenia klienta na Facebooku

Kanał Facebook umożliwia wybranie sposobu gromadzenia i udostępniania danych pomiędzy sklepem online i Facebookiem. W ustawieniach śledzenia klienta są trzy opcje do wyboru: Standardowe, Zaawansowane lub Maksymalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia klienta, zapoznaj się z naszą dokumentacją plików cookie i śledzenia klienta.

Jeśli wybierzesz opcję Standardowe, Piksel Facebooka śledzi zachowanie klientów podczas przeglądania stron Twojego sklepu online. Blokery reklam oparte na przeglądarce mogą uniemożliwić Pikselowi Facebooka śledzenie danych.

Jeśli wybierzesz opcję Zaawansowane, Piksel Facebooka śledzi dane osobowe klientów za pomocą Zaawansowanego dopasowania. Funkcja Zaawansowanego dopasowania umożliwia Pikselowi Facebooka wyodrębnienie nazwy, lokalizacji, adresu e-mail i numeru telefonu klienta, a także ich zachowania klientów podczas przeglądania stron w sklepie online, aby poprawić śledzenie klientów. Blokery reklam oparte na przeglądarce mogą uniemożliwić Pikselowi Facebooka śledzenie danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Zaawansowanego dopasowania, zapoznaj się z dokumentacją Facebooka dotyczącą Zaawansowanego dopasowania dla sieci Web.

Jeśli wybierzesz opcję Maksymalne, Twój sklep zastosuje API konwersji Facebooka, a także Piksel Facebooka. Dane są udostępniane za pomocą przeglądarki internetowej klienta oraz z serwerów Shopify i są wysyłane bezpośrednio do serwerów Facebooka. Dane wysyłane z serwera do serwera nie mogą być blokowane przez blokery reklam oparte na przeglądarce. Ustawienie Maksymalne udostępnia dane osobowe klienta, aby pasowały do użytkowników w sieci Facebooka. Informacje zebrane za pomocą tego ustawienia obejmują imię i nazwisko klienta, lokalizację, adres e-mail i numer telefonu, a także zachowanie klienta podczas przeglądania stron w sklepie online. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją Facebooka dotyczącą API konwersji.

Standardowe zdarzenia śledzenia klienta

Po dodaniu Piksela Facebooka w Shopify piksel śledzi określone zdarzenia w sklepie online, np. gdy klient wyświetli określoną stronę. Zdarzenia, które są domyślnie śledzone na Facebooku są nazywane standardowymi zdarzeniami. Danych zebranych w wyniku tych zdarzeń używać można, aby dowiedzieć się więcej o sposobie interakcji klientów z Twoim sklepem. Odwiedź centrum pomocy Facebooka i dowiedz się więcej o tym, jak używać standardowych zdarzeń Piksel Facebooka do tworzenia kampanii i śledzenia konwersji.

Zdarzenia śledzące wartość zamówienia używają sumy częściowej zamówienia, która nie zawiera podatków ani kosztów wysyłki.

Po zintegrowaniu Piksela Facebooka ze sklepem online Piksel automatycznie śledzi następujące standardowe zdarzenia.

Opisy standardowych wydarzeń Piksela Facebooka
Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia
ViewContent Gdy odwiedzający wyświetli stronę, np. stronę produktu
Szukaj Gdy odwiedzający dokonuje wyszukiwania
AddToCart Gdy odwiedzający dodaje produkt do koszyka
InitiateCheckout Gdy odwiedzający kliknie przycisk realizacji zakupu
AddPaymentInfo Gdy odwiedzający wprowadzi informacje o płatności na stronie realizacji zakupu
Zakup Gdy klient dokona zakupu i wyświetli stronę z podziękowaniami na stronie realizacji zakupu

Śledzenie danych klienta za pomocą CAPI Facebooka

API konwersji Facebooka (CAPI) to sposób na udostępnianie Facebookowi zachowań klientów podczas przeglądania stron – z serwerów Shopify bezpośrednio do serwerów Facebooka. Piksele Facebooka wysyłają dane za pomocą przeglądarki internetowej klienta. CAPI współdziała z Pikselem Facebooka, aby pomóc Ci mierzyć, optymalizować i tworzyć kampanie reklamowe na Facebooku.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo