Udostępnianie danych na Facebooku

Ustawienia udostępniania danych w kanale Facebook pozwalają wybrać sposób gromadzenia danych klientów i informacji o zachowaniach związanych z przeglądaniem w Twoim sklepie online. Narzędzia do udostępniania danych, takie jak Facebook Pixel i API konwersji Facebooka, umożliwiają śledzenie zamówień i innych zdarzeń, co może pomóc w analizie ruchu w sklepie i optymalizacji targetowania reklam za pomocą reklam dynamicznych.

Udostępnianie danych jest opcjonalne. Dane klientów poprawiają wyniki kampanii i śledzenie sprzedaży, jednak nie wszyscy chcą, aby ich dane były udostępniane. Dlatego ważne jest, aby informować swoich klientów o sposobie udostępniania danych i zdecydować, jaki rodzaj danych lub ile danych chcesz udostępniać. Upewnij się, że Twoja Polityka prywatności jest aktualna i przekazuje te informacje klientom.

Wybór poziomu udostępniania danych klienta na Facebooku

Kanał Facebook umożliwia wybór sposobu gromadzenia i udostępniania danych między sklepem online a Facebookiem. W ustawieniach udostępniania danych są trzy poziomy do wyboru: standardowy, rozszerzony lub maksymalny. Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia klientów, zapoznaj się z sekcją Pliki cookie i śledzenie klientów.

W zależności od tego, kiedy zainstalowano kanał sprzedaży Facebook, poziomy udostępniania danych klienta oferują różne ustawienia prywatności.

Poziomy udostępniania danych, jeśli kanał sprzedaży Facebook został zainstalowany przed 13 października 2021 r.

Jeśli wybierzesz opcję Standardowe, Piksel Facebooka będzie śledzić zachowanie klientów podczas przeglądania stron Twojego sklepu online. Blokery reklam w przeglądarce mogą uniemożliwić Pikselowi Facebooka udostępnianie danych.

Jeśli wybierzesz opcję Zaawansowane, Piksel Facebooka będzie zbierać dane osobowe klientów za pomocą Zaawansowanego dopasowania. Funkcja Zaawansowanego dopasowania umożliwia Pikselowi Facebooka wyodrębnienie nazwy, lokalizacji, adresu e-mail klienta, a także jego zachowania podczas przeglądania stron w sklepie online, co pozwala lepiej śledzić klienta. Blokery reklam w przeglądarce mogą uniemożliwić Pikselowi Facebooka śledzenie danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Zaawansowanego dopasowania, zapoznaj się z dokumentacją Facebooka dotyczącą Zaawansowanego dopasowania dla sieci Web.

Jeśli wybierzesz opcję Maksymalne, Twój sklep zastosuje API konwersji Facebooka, a także Piksel Facebooka. API konwersji wysyła zdarzenie zakupu między serwerami Shopify i Facebooka. Dane wysyłane z serwera do serwera nie mogą być blokowane przez blokery reklam oparte na przeglądarce. Ustawienie Maksymalne udostępnia dane osobowe klienta, aby pasowały do użytkowników w sieci Facebooka. Informacje zebrane za pomocą tego ustawienia obejmują imię i nazwisko klienta, lokalizację, adres e-mail i numer telefonu, a także zachowanie klienta podczas przeglądania stron w sklepie online. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją Facebooka dotyczącą API konwersji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania danych, zapoznaj się z tematem Pliki cookie i śledzenie klientów.

Poziomy udostępniania danych, jeśli kanał sprzedaży Facebook został zainstalowany po 13 października 2021 r.

Jeśli wybierzesz opcję Standardowe, Piksel Facebooka będzie śledzić zachowanie klientów podczas przeglądania stron Twojego sklepu online. Blokery reklam w przeglądarce mogą uniemożliwić Pikselowi Facebooka udostępnianie danych.

Jeśli wybierzesz opcję Zaawansowane, w Twoim sklepie używany będzie interfejs API konwersji Facebooka, a także Piksel Facebooka. API konwersji wysyła zdarzenie zakupu między serwerami Shopify i Facebooka. Dane wysyłane z serwera do serwera nie mogą być blokowane przez blokery reklam oparte na przeglądarce. Ustawienie Maksymalne powoduje udostępnienie danych osobowych klientów, tak aby pasowały do użytkowników w sieci Facebook. Informacje zebrane za pomocą tego ustawienia obejmują imię i nazwisko klienta, lokalizację, adres e-mail i numer telefonu, a także zachowanie klienta podczas przeglądania stron w sklepie online. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją Facebooka dotyczącą API konwersji.

Jeśli wybierzesz ustawienie Maksymalne, w Twoim sklepie używany będzie interfejs API konwersji Facebooka oraz Facebook Pixel. Ponadto technologia reklamowa Facebooka wykorzystywana w Twoim sklepie będzie na bieżąco aktualizowana. API konwersji wysyła zdarzenie zakupu między serwerami Shopify i Facebooka. Dane wysyłane z serwera do serwera nie mogą być blokowane przez blokery reklam oparte na przeglądarce. Ustawienie Maksymalne powoduje udostępnienie danych osobowych klientów, tak aby pasowały do użytkowników w sieci Facebook. Informacje zebrane za pomocą tego ustawienia obejmują imię i nazwisko klienta, lokalizację, adres e-mail i numer telefonu, a także zachowanie klienta podczas przeglądania stron w sklepie online. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją Facebooka dotyczącą API konwersji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania danych, zapoznaj się z tematem Pliki cookie i śledzenie klientów.

Skonfiguruj udostępnianie danych na Facebooku

Możesz włączyć udostępnianie danych klienta podczas konfigurowania Facebook Shop, Zakupy na Instagramie i Facebook Marketing. Możesz także włączyć i zmienić ustawienia udostępniania danych klienta na Facebooku w dowolnym momencie w ustawieniach kanału Facebook.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Kanały sprzedaży > Facebook.

  2. Kliknij opcję Ustawienia.

  3. Kliknij Ustawienia udostępniania danych.

  4. W sekcji Udostępnianie danych klienta włącz udostępnianie danych klienta.

  5. W sekcji WYBIERZ POZIOM wybierz poziom udostępniania danych klienta, który chcesz włączyć.

  6. Jeśli nie podłączysz piksela Facebooka, kliknij Połącz na pikselu, którego chcesz użyć do udostępniania danych klientów.

Zdarzenia dotyczące udostępniania danych klienta

Po dodaniu Piksela Facebooka w Shopify piksel śledzi określone zdarzenia w sklepie online, np. wyświetlanie określonej strony przez klienta. Możesz użyć danych z tych zdarzeń, aby dowiedzieć się więcej o sposobie interakcji klientów z Twoim sklepem. Dowiedz się więcej o wykorzystywaniu zdarzeń Piksela Facebooka do tworzenia kampanii i śledzenia konwersji w Centrum pomocy Facebooka.

Zdarzenia śledzące wartość zamówienia używają sumy częściowej zamówienia, która nie zawiera podatków ani kosztów wysyłki.

Po zintegrowaniu Piksela Facebooka ze sklepem online Piksel automatycznie śledzi poniższe wydarzenia.

Opisy standardowych wydarzeń Piksela Facebooka
Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia
ViewContent Gdy odwiedzający wyświetli stronę, np. stronę produktu
Szukaj Gdy odwiedzający dokonuje wyszukiwania
AddToCart Gdy odwiedzający dodaje produkt do koszyka
InitiateCheckout Gdy odwiedzający kliknie przycisk realizacji zakupu
AddPaymentInfo Gdy odwiedzający wprowadzi informacje o płatności na stronie realizacji zakupu
Zakup Gdy odwiedzający dokona zakupu i wyświetli stronę z podziękowaniami na stronie realizacji zakupu

Najlepsze praktyki dotyczące udostępniania danych

Ponieważ decydujesz o sposobie udostępniania danych osobowych klientów, musisz mieć pewność, że Twoi klienci rozumieją, w jaki sposób gromadzisz i przetwarzasz ich dane osobowe. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie najlepszych praktyk Facebooka dotyczących prywatności i wykorzystania danych w narzędziach biznesowych Facebooka oraz dołączenie tych oraz innych istotnych informacji do polityki prywatności Twojego sklepu. Aby ułatwić sobie tworzenie polityki prywatności, możesz użyć generatora polityki prywatności Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo