Piksel Facebooka

Aby dodać Piksel Facebooka do sklepu online, musisz mieć zainstalowaną aktualną wersję kanału na Facebooku.

W celu utworzenia konta reklamowego na Facebooku przejdź do Facebooka. Możesz skonfigurować swój Piksel Facebooka za pomocą menedżera reklam na Facebooku lub utworzyć go za pomocą kanału Facebook.

Jeśli już wcześniej dodałeś(-aś) Piksel Facebooka do kodu szablonu sklepu online, po skonfigurowaniu piksela za pomocą kanału Facebook usuń kod Piksel Facebooka ze sklepu online.

Piksele Facebooka mogą pomóc w zwiększeniu możliwości marketingowych sklepów i skuteczności reklam na Facebooku. Aby tworzyć reklamy na Facebooku, musisz połączyć konto reklamowe na Facebooku.

Aby użyć Piksela Facebooka, musisz ustawić poziom udostępniania danych klienta. Można ustawić poziom standardowy, rozszerzony lub maksymalny. Jeśli wybierzesz maksymalny poziom udostępniania danych, Twój sklep użyje API konwersji Facebooka oraz Piksel Facebooka.

Tworzenie Piksela Facebooka

Nowy Piksel Facebooka utworzyć możesz bezpośrednio w kanale Facebook, klikając opcję Utwórz nowy w polu konfiguracji pikseli. Możesz także utworzyć Piksel Facebooka w Menedżerze reklam na Facebooku. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć piksel w Menedżerze reklam na Facebooku, odwiedź Centrum pomocy Facebook.

Zanim dodasz Piksel Facebooka

Zanim dodasz do swojego sklepu Piksel Facebooka, musisz skonfigurować konto na Facebooku i Menedżera firmy na Facebooku. Gdy zakończysz konfiguracje, wykonaj kroki opisane w części Dodaj Piksel Facebooka. Jeśli nie dokonasz konfiguracji, wykonaj poniższe czynności.

Kroki:

 1. W sekcji Zacznij korzystać z Facebooka kliknij opcję Rozpocznij.
 2. W sekcji Sprzedawaj swoje produkty na Facebooku kliknij opcję Rozpocznij konfigurację.
 3. Połącz swoje konto na Facebooku, Menedżera firmy i stronę na Facebooku.

Dodaj Piksel Facebooka

Po dodaniu Piksel Facebooka do kanału Facebook piksel integruje się z Twoim sklepem online. Piksel Facebooka można dodać, gdy konfigurujesz Instagram, sklepy lub Facebook Marketing, ale jest on wymagany tylko dla funkcji Facebook Marketing. Aby można było dodać Piksel Facebooka, musisz włączyć udostępnianie danych w sekcji Udostępnianie danych klienta.

Pikselem Facebooka możesz zarządzać w Ustawieniach udostępniania danych w sekcji Ustawienia kanału Facebook.

W sekcji Udostępnianie danych klienta w Ustawieniach udostępniania danych w kanale Facebook znajduje się lista utworzonych pikseli. Kliknij Połącz, aby połączyć istniejący Piksel Facebooka lub kliknij Utwórz nowy, aby utworzyć nowy Piksel Facebooka.

Po dodaniu Piksela Facebooka do swojego sklepu online możesz sprawdzić, czy działa, używając Menedżera reklam na Facebooku. Dowiedz się w Centrum pomocy Facebooka, jak stwierdzić, czy Twój Piksel Facebooka działa.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Facebook w sekcji Kanały sprzedaży.
 2. Kliknij opcję Ustawienia, a następnie kliknij Ustawienia udostępniania danych.
 3. W sekcji Udostępnianie danych klienta kliknij przełącznik Włącz udostępnianie danych.
 4. W sekcji Wybierz poziom udostępniania danych wybierz opcję Standardowy, Rozszerzony lub Maksymalny.
 5. Wybierz swój piksel z listy.
 6. Kliknij opcję Potwierdź.

Zmień lub usuń kod Piksela Facebooka ze swojego sklepu online

Jeśli dodałeś(-aś) do kanału Facebook istniejący ID Piksela Facebooka, możesz go zastąpić w ustawieniach udostępniania danych kanału Facebook, klikając przycisk Odłącz.

Jeśli edytowałeś(-aś) kod pliku szablonu, aby dodać Piksel Facebooka, musisz usunąć kod piksela zanim dodasz ID Piksela Facebooka za pomocą kanału Facebook. Jeżeli nie usuniesz kodu piksela, Twój sklep będzie miał więcej niż jeden piksel, co może spowodować zduplikowanie lub błąd danych w raportach.

Usuń kod Piksela z pliku szablonu

 1. W sekcji Bieżący szablon kliknij opcję Czynności i wybierz opcję Edytuj kod.
 2. Kliknij plik theme.liquid, aby otworzyć edytor kodu.
 3. Usuń kod Piksela Facebooka. Można go znaleźć między tagami <head> i </head>.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń Piksela Facebooka ze swoich preferencji sklepu online

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Sklep online > Preferencje.
 2. W sekcji Piksel Facebooka kliknij Zmień.
 3. Usuń Piksela Facebooka, a następnie kliknij Zapisz.

Zdarzenia dotyczące udostępniania danych klienta

Po dodaniu Piksela Facebooka w Shopify piksel śledzi określone zdarzenia w sklepie online, np. wyświetlanie określonej strony przez klienta. Możesz użyć danych z tych zdarzeń, aby dowiedzieć się więcej o sposobie interakcji klientów z Twoim sklepem. Dowiedz się więcej o wykorzystywaniu zdarzeń Piksela Facebooka do tworzenia kampanii i śledzenia konwersji w Centrum pomocy Facebooka.

Zdarzenia śledzące wartość zamówienia używają sumy częściowej zamówienia, która nie zawiera podatków ani kosztów wysyłki.

Po zintegrowaniu Piksela Facebooka ze sklepem online Piksel automatycznie śledzi poniższe wydarzenia.

Opisy standardowych wydarzeń Piksela Facebooka
Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia
ViewContent Gdy odwiedzający wyświetli stronę, np. stronę produktu
Szukaj Gdy odwiedzający dokonuje wyszukiwania
AddToCart Gdy odwiedzający dodaje produkt do koszyka
InitiateCheckout Gdy odwiedzający kliknie przycisk realizacji zakupu
AddPaymentInfo Gdy odwiedzający wprowadzi informacje o płatności na stronie realizacji zakupu
Zakup Gdy klient dokona zakupu i wyświetli stronę z podziękowaniami na stronie realizacji zakupu

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo