Piksel Facebooka

Po skonfigurowaniu kanału Facebook możesz dodać piksel, aby śledzić dane klientów i ich zachowanie w sklepie online. Aby użyć Piksela Facebooka, należy ustawić poziom udostępniania danych klienta. To Ty decydujesz, ile danych będziesz śledzić za pomocą piksela. Standardowe ustawienie udostępniania danych wysyła tylko informacje o zachowaniu klientów. Ustawienia Zaawansowane i Maksymalne wysyłają dodatkowe informacje o kliencie, w tym nazwisko, lokalizację i adres e-mail.

Możesz utworzyć Piksel Facebooka za pomocą Menedżera reklam na Facebooku lub w kanale Facebook.

Jeśli już wcześniej dodałeś(-aś) Piksel Facebooka do kodu szablonu sklepu online, po skonfigurowaniu piksela za pomocą kanału Facebook usuń kod Piksel Facebooka ze sklepu online.

Piksele Facebooka mogą pomóc w zwiększeniu możliwości marketingowych sklepów i skuteczności reklam na Facebooku. Aby tworzyć reklamy na Facebooku, musisz połączyć konto reklamowe na Facebooku.

Tworzenie Piksela Facebooka

Nowy Piksel Facebooka utworzyć możesz bezpośrednio w kanale Facebook, klikając opcję Utwórz nowy w polu konfiguracji pikseli. Możesz także utworzyć Piksel Facebooka w Menedżerze reklam na Facebooku. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć piksel w Menedżerze reklam na Facebooku, odwiedź Centrum pomocy Facebook.

Dodawanie Piksela Facebooka do sklepu online

Po dodaniu Piksela Facebooka do kanału Facebook piksel integruje się z Twoim sklepem online. Piksel Facebooka można dodać, gdy konfigurujesz Zakupy na Instagramie, Facebook Shop lub Facebook Marketing, ale jest on wymagany tylko dla funkcji Facebook Marketing. Aby można było dodać Piksel Facebooka, musisz włączyć udostępnianie danych w sekcji Udostępnianie danych klienta.

Pikselem Facebooka możesz zarządzać w Ustawieniach udostępniania danych w sekcji Ustawienia kanału Facebook.

W sekcji Udostępnianie danych klienta w Ustawieniach udostępniania danych w kanale Facebook znajduje się lista utworzonych pikseli. Kliknij Połącz, aby połączyć istniejący Piksel Facebooka lub kliknij Utwórz nowy, aby utworzyć nowy Piksel Facebooka.

Po dodaniu Piksela Facebooka do swojego sklepu online możesz sprawdzić, czy działa, używając Menedżera reklam na Facebooku. Dowiedz się w Centrum pomocy Facebooka, jak stwierdzić, czy Twój Piksel Facebooka działa.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Facebook.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Ustawienia, a następnie kliknij Ustawienia udostępniania danych.

 5. W sekcji Udostępnianie danych klienta kliknij przełącznik Włącz udostępnianie danych.

 6. W sekcji Wybierz poziom udostępniania danych wybierz opcję Standardowy, Rozszerzony lub Maksymalny.

 7. Wybierz swój piksel z listy.

 8. Kliknij opcję Potwierdź.

Zmiana lub usuwanie kodu Piksela Facebooka w sklepie online

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Facebook.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Ustawienia udostępniania danych kliknij opcję Odłącz, aby usunąć bieżący piksel.

 6. Podłącz inny piksel lub utwórz nowy.

Jeśli edytowałeś(-aś) kod pliku szablonu, aby dodać Piksel Facebooka, musisz usunąć kod piksela, zanim dodasz ID Piksela Facebooka za pomocą kanału Facebook. Jeżeli nie usuniesz kodu piksela, Twój sklep będzie miał więcej niż jeden piksel, co może spowodować zduplikowanie lub błąd danych w raportach.

Usuń kod Piksela z pliku szablonu

 1. W sekcji Bieżący szablon kliknij opcję Czynności i wybierz opcję Edytuj kod.
 2. Kliknij plik theme.liquid, aby otworzyć edytor kodu.
 3. Usuń kod Piksela Facebooka. Można go znaleźć między tagami <head> i </head>.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń Piksela Facebooka ze swoich preferencji sklepu online

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Online store.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Preferencje.

 5. W sekcji Piksel Facebooka kliknij Zmień.

 6. Usuń Piksela Facebooka, a następnie kliknij Zapisz.

Zdarzenia dotyczące udostępniania danych klienta

Po dodaniu Piksela Facebooka w Shopify piksel śledzi określone zdarzenia w sklepie online, np. gdy klient wyświetli określoną stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat wydarzeń dotyczących udostępniania danych klienta, zapoznaj się z sekcją udostępniania danych na Facebooku.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo