Dodawanie Piksela Facebooka do sklepu online

Możesz zintegrować Piksel Facebooka ze swoim sklepem online z kanałem sprzedaży Facebook, aby łatwiej zrozumieć i analizować zachowanie klientów, natężenie ruchu i skuteczność reklam. Piksel Facebooka gromadzi dane o sposobie korzystania przez klientów z Twoich stron sklepu online, dzięki czemu możesz skuteczniej zaplanować kampanie reklamowe, aby pozyskać nowych klientów.

Dowiedz się więcej o Pikselu Facebooka w Centrum pomocy Facebook.

Zanim zaczniesz

Aby dodać Piksel Facebooka do sklepu online, musisz mieć konto reklamowe na Facebooku i skonfigurować Piksel Facebooka w Menedżerze reklam na Facebooku.

Jeśli w przeszłości korzystałeś(-aś) z piksela Facebooka w swoim sklepie online i chcesz utworzyć nowy piksel, być może będziesz musiał(-a) usunąć kod piksela Facebooka ze swojego sklepu online.

Tworzenie konta reklam na Facebooku

Zanim utworzysz Piksel Facebooka, potrzebujesz konta reklamowego na Facebooku. Aby utworzyć konto, przejdź do Facebooka.

Usuń kod Piksela Facebooka ze swojego sklepu online

Uwaga: Jeśli dodałeś(-aś) ID piksela Facebooka w preferencjach sklepu online, możesz go zastąpić nowym ID piksela, który utworzysz na Facebooku.

Jeśli edytowałeś(-aś) swój kod szablonu, aby dodać piksel Facebooka, musisz usunąć kod piksela przed dodaniem ID piksela Facebooka w preferencjach sklepu online. W przeciwnym razie Twój sklep będzie miał więcej niż jeden piksel, co może spowodować zduplikowanie lub niepoprawne dane w raportach.

Usuń kod Piksela Facebooka ze swojego sklepu online

Jeśli dodałeś(-aś) ID Piksela Facebooka do kanału sprzedaży Facebook, możesz go zastąpić na stronie Ustawienia kanału sprzedaży Facebook w obszarze Ustawienia marketingu, klikając Odłącz.

Jeśli edytowałeś(-aś) kod pliku szablonu, aby dodać Piksel Facebooka, musisz usunąć kod piksela zanim dodasz ID Piksela Facebooka za pomocą kanału sprzedaży Facebook. Jeżeli nie usuniesz kodu piksela, Twój sklep będzie miał więcej niż jeden piksel, co może spowodować zduplikowanie lub błąd danych w raportach.

Usuń kod Piksela z pliku szablonu

  1. W sekcji Bieżący szablon kliknij opcję Czynności i wybierz opcję Edytuj kod.
  2. Kliknij plik theme.liquid, aby otworzyć edytor kodu.
  3. Usuń kod Piksela Facebooka. Można go znaleźć między tagami <head> i </head>.
  4. Kliknij opcję Zapisz.

Tworzenie Piksela Facebooka

Możesz utworzyć nowy Piksel Facebooka bezpośrednio w kanale sprzedaży Facebook, klikając opcję Utwórz nowy w polu konfiguracji pikseli lub możesz utworzyć Piksel Facebooka w Menedżerze reklam na Facebooku. Zwróć się do Centrum pomocy Facebook, aby dowiedzieć się, jak utworzyć Piksel Facebooka.

Dodaj ID Piksela Facebooka do kanału sprzedaży Facebook

Możesz dodać ID Piksela Facebooka do kanału sprzedaży Facebook w Shopify, aby zintegrować piksel ze swoim sklepem online. Piksel Facebooka można dodać, gdy konfigurujesz dowolną funkcję w kanale sprzedaży Facebook, ale jest to wymagane tylko w przypadku funkcji Facebook Marketing.

Piksel Facebooka możesz także dodać na stronie Ustawienia kanału sprzedaży Facebook w sekcji Ustawienia marketingu.

W sekcji Śledzenie pikseli w Ustawieniach marketingu w kanale sprzedaży Facebook znajduje się lista utworzonych pikseli. Kliknij Połącz, aby połączyć istniejący Piksel Facebooka lub kliknij Utwórz nowy, aby utworzyć nowy Piksel Facebooka.

Po dodaniu piksela do swojego sklepu online możesz upewnić się, czy działa, używając Menedżera reklam na Facebooku. Dowiedz się w Centrum pomocy Facebooka, jak stwierdzić, czy Twój piksel Facebooka działa.

Standardowe wydarzenia dla Piksela Facebooka

Po dodaniu Piksela Facebooka w Shopify piksel śledzi określone wydarzenia w Twoim sklepie online. Możesz użyć danych wydarzeń, aby dowiedzieć się więcej o sposobie interakcji klientów z Twoim sklepem. Dowiedz się więcej na temat korzystania ze standardowych wydarzeń Piksela Facebooka, aby utworzyć kampanie i śledzić konwersje w Centrum pomocy Facebooka.

Wydarzenia śledzące wartość, używają sumy częściowej zamówienia, która nie zawiera podatków ani kosztów wysyłki.

Po zintegrowaniu piksela Facebooka ze sklepem online piksel automatycznie śledzi 6 standardowych wydarzeń.

Opisy standardowych wydarzeń Piksela Facebooka
Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia
ViewContent Gdy odwiedzający wyświetla stronę, na przykład stronę produktu
Szukaj Gdy odwiedzający dokonuje wyszukiwania
AddToCart Gdy odwiedzający dodaje produkt do koszyka
InitiateCheckout Gdy odwiedzający kliknie przycisk realizacji zakupu
AddPaymentInfo Gdy odwiedzający wprowadzi informacje o płatności na stronie realizacji zakupu
Zakup Gdy klient dokona zakupu i wyświetli stronę z podziękowaniami na stronie realizacji zakupu

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo