Konfigurowanie kanału Facebook w Shopify dla celów marketingowych

Zanim utworzysz w Shopify kampanie reklamowe na Facebooku, musisz skonfigurować ustawienia aplikacji Facebook Marketing w kanale sprzedaży Shopify na Facebooku. Po skonfigurowaniu możesz tworzyć kampanie reklamowe na Facebooku w sekcji Marketing panelu administracyjnego Shopify.

Kupując reklamy na Facebooku, płacisz za nie za pośrednictwem konta reklamowego na Facebooku. Zanim utworzysz kampanię reklamową na Facebooku, upewnij się, że rozumiesz Zasady zamieszczania reklam na Facebooku.

Autoryzacja kanału na Facebooku dla Twojego konta na Facebooku

Konfigurując kanał Facebook w Shopify, zezwalasz aplikacji na dostęp do strony Twojej firmy na Facebooku, a także konta reklamowego i Menedżera firmy na Facebooku. Menedżer firmy na Facebooku to narzędzie, którego możesz używać do porządkowania wszystkich swoich kont firmowych na Facebooku, takich jak strony i konta reklamowe, oraz zarządzania nimi. Strona na Facebooku może łączyć się z Twoim osobistym kontem na Facebooku, ale Shopify korzysta z informacji o Twoim osobistym koncie na Facebooku tylko w celu uzyskania dostępu do strony na Facebooku, konta Menedżera reklam i Menedżera firmy na Facebooku.

Podstawowe wymagania

Przed utworzeniem w Shopify kampanii reklamowych na Facebooka musisz skonfigurować Menedżera firmy na Facebooku połączonego zarówno ze stroną firmową na Facebooku, jak i kontem reklamowym, które pełni rolę administratora dla Menedżera firmy.

Menedżer firmy na Facebooku to narzędzie, którego możesz używać do porządkowania stron firmowych i kont reklamowych oraz zarządzania nimi w jednym miejscu. Jeśli korzystasz z osobistego konta reklamowego, to musisz użyć go wcześniej do prowadzenia reklam, aby móc połączyć je z Menedżerem firmy. Jeśli nigdy nie prowadziłeś(-aś) reklam za pomocą osobistego konta reklamowego, musisz utworzyć nowe konto reklamowe w Menedżerze firmy i dopiero wtedy będziesz mógł/mogła utworzyć kampanie reklamowe na Facebooku. Dowiedz się więcej o narzędziu Menedżer firmy i kontach reklamowych w centrum pomocy dla reklam na Facebooku.

Jeśli nie masz Menedżera firmy, możesz go skonfigurować, gdy konfigurujesz kanał na Facebooku.

Ustawienia strony Facebook

Aby połączyć stronę na Facebooku, należy spełnić następujące wymagania:

 • Twoje konto na Facebooku musi mieć rolę administratora na stronie.
 • Strona na Facebooku musi zostać opublikowana.
 • Możesz być administratorem wielu stron na Facebooku i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą jednego Menedżera firmy na Facebooku. Jednak każda strona firmowa na Facebooku może być własnością jednego Menedżera firmy na Facebooku. Musisz być administratorem zarówno Menedżera firmy na Facebooku, który jest właścicielem konkretnej strony na Facebooku, jak i samej strony na Facebooku, aby połączyć ją z kanałem Facebook w Shopify.

Dowiedz się, jak utworzyć stronę na Facebooku dla swojej firmy w Centrum pomocy Facebooka.

Opis ról i uprawnień na Facebooku

Na Facebooku potrzebujesz roli administratora dla strony, konta reklamowego lub Menedżera firmy, zanim będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do wszystkich ustawień i dokonać określonych zmian. Strony, konta reklamowe i menedżerowie firmy mają oddzielne uprawnienia do konta, co oznacza, że potrzebujesz ról administratora dla każdego z nich. Menedżer firmy wybrany w kanale Facebook jest traktowany jako właściciel strony Facebook i Facebook konto reklamowe podczas naliczania. Jeśli konto reklamowe Facebook jest własnością innego Business Managera (Menedżera firmy), nie możesz połączyć się z Facebook kontem reklamowym. Jeśli nie możesz połączyć pożądanego Facebook konta reklamowego, spróbuj połączyć się z innym Facebook Menedżera firmy lub Utwórz nowe konto reklamowe Facebook.

Przegląd ról i uprawnień na Facebooku oraz linki do innych zasobów można znaleźć w Centrum pomocy na Facebooku.

Musisz również sprzedawać za pomocą sklepu online Shopify, a Twój sklep nie może być chroniony hasłem. Dowiedz się, jak usunąć hasło do sklepu online.

Skonfiguruj kanał na Facebooku i utwórz niestandardową grupę odbiorców

 1. W Shopify przejdź do Marketing.

 2. Kliknij opcję Utwórz kampanię, a następnie wybierz Reklamy pozyskujące grupy odbiorców na Facebooku.

 3. Kliknij Skonfiguruj Facebook, aby zainstalować kanał na Facebooku.

 4. Kliknij opcję Skonfiguruj w sekcji Facebook Marketing panelu administracyjnego Shopify.

 5. Na stronie Skonfiguruj Facebook Marketing w kanale Facebook platformy Shopify połącz swoje konto na Facebooku lub utwórz nowe konto:

- Jeśli masz konto na Facebooku, kliknij opcję Podłącz i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się na swoje konto i autoryzować kanał na Facebooku. - Jeśli nie masz konta na Facebooku, kliknij opcję Utwórz nowe i postępuj zgodnie z instrukcjami na Facebooku, aby utworzyć konto.

 1. Podłącz Menedżera firmy lub kliknij opcję Utwórz nowy i postępuj zgodnie z instrukcjami na Facebooku, aby utworzyć nowego Menedżera firmy.

 2. Podłącz stronę na Facebooku dla swojej firmy lub kliknij opcję Utwórz nową i postępuj zgodnie z instrukcjami na Facebooku, aby utworzyć nową stronę na Facebooku.

 3. Połącz preferowany piksel lub kliknij opcję Utwórz nowy i wykonaj kroki na Facebooku, aby utworzyć nowy piksel.

 4. Na stronie Facebook Marketing podłącz preferowane konto Menedżera reklam lub kliknij opcję Utwórz nowe i postępuj zgodnie z instrukcjami na Facebooku, aby utworzyć nowe konto reklamowe.

 5. W sekcji Grupy odbiorców na Facebooku wybierz kraj, do którego chcesz kierować reklamy na Facebooku. Dowiedz się więcej o Targetowaniu reklam na Facebooku.

 6. Wyświetl i zaakceptuj Warunki korzystania z samoobsługowego systemu reklam na Facebooku i Warunki dotyczące katalogu produktów.

 7. Kliknij opcję Zakończ konfigurację, aby tworzyć reklamy mające na celu pozyskanie nowych grup odbiorców na Facebooku oraz publikować posty na stronie na Facebooku. Po pomyślnym zsynchronizowaniu produktów z katalogiem na Facebooku możesz utworzyć dynamiczne reklamy retargetujące z zatwierdzonymi produktami.

Piksel Facebooka i kanał Facebook w Shopify

Po skonfigurowaniu kanału Facebook w Shopify do Twojego sklepu online dodawany jest Piksel Facebooka. Piksel wykorzystuje zaawansowane dopasowanie do śledzenia zachowań klientów w Twoim sklepie. Możesz wyłączyć zaawansowane dopasowanie dla Piksela Facebooka.

Piksel Facebooka wysyła do Facebooka następujące informacje o Twoich klientach.

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail

Dane klientów zebrane przez Piksel służą do optymalizacji niestandardowych odbiorców pod kątem reklam Facebooka tworzonych przez Ciebie w Shopify. Możesz dowiedzieć się więcej o zaawansowanym dopasowywaniu z Pomocy dla reklamodawców na Facebooku.

Jeśli masz więcej niż jeden piksel Facebooka powiązany z Twoim kontem reklamowym, zobaczysz opcję zmiany piksela połączonego z kanałem Facebook w Shopify. Jeżeli inny piksel wyśledził większy ruch w Twoim sklepie, może być bardziej skuteczny w budowaniu niestandardowej grupy odbiorców dla dynamicznych reklam retargetujących na Facebooku, ponieważ ma zapisanych więcej danych odwiedzających. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Kanały sprzedaży > Facebook > Ustawienia > Ustawienia marketingu, a następnie kliknij opcję Odłącz w sekcji Śledzenie piksela, aby użyć innego dostępnego piksela z tego samego konta reklamowego na Facebooku.

Informowanie klientów o gromadzeniu danych Piksela Facebooka

Aby chronić prywatność swoich klientów, możesz poinformować ich, że Twój sklep używa Piksela Facebooka, i podać link do Zasad dotyczących danych na Facebooku.

Klienci, którzy nie chcą być śledzeni przez Facebook, mogą zrezygnować poprzez Facebooka. Możesz rozważyć aktualizację swojej polityki prywatności, tak aby uwzględniała informacje o Pikselu Facebooka, i udostępnić link swoim klientom, aby dowiedzieli się, jak mogą zrezygnować. Więcej informacji dotyczących plików cookie Facebooka i innych technik przechowywania oraz rezygnacji znajduje się w Centrum pomocy Facebooka.

Wyłącz zaawansowane dopasowanie do Piksela Facebooka

 1. Z kanału Facebook przejdź do opcji: Ustawienia > Ustawienia marketingu.
 2. Kliknij opcję Wyłącz w sekcji Zaawansowane dopasowanie.

Dodatkowa pomoc z Centrum pomocy Facebooka

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów z konfiguracją konta na Facebooku, zapoznaj się z następującymi artykułami w Centrum pomocy Facebooka:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo