Konfigurowanie kanału Facebook w Shopify dla celów marketingowych

Zanim utworzysz w Shopify kampanie reklamowe na Facebooku, musisz skonfigurować funkcję Facebook Marketing w kanale Facebook. Po skonfigurowaniu możesz tworzyć kampanie reklamowe na Facebooku w sekcji Marketing w panelu administracyjnym Shopify.

Kupując reklamy na Facebooku, płacisz za nie za pośrednictwem konta reklamowego na Facebooku. Zanim utworzysz kampanię reklamową na Facebooku, upewnij się, że rozumiesz Zasady zamieszczania reklam na Facebooku.

Autoryzacja kanału na Facebooku dla Twojego konta na Facebooku

Konfigurując kanał Facebook w Shopify, zezwalasz aplikacji na dostęp do strony Twojej firmy na Facebooku, a także konta reklamowego i Menedżera firmy na Facebooku. Menedżer firmy na Facebooku to narzędzie, którego możesz używać do porządkowania wszystkich swoich kont firmowych na Facebooku, takich jak strony i konta reklamowe, oraz zarządzania nimi. Strona na Facebooku może łączyć się z Twoim osobistym kontem na Facebooku, ale Shopify korzysta z informacji o Twoim osobistym koncie na Facebooku tylko w celu uzyskania dostępu do strony na Facebooku, konta Menedżera reklam i Menedżera firmy na Facebooku.

Podstawowe wymagania

Zanim utworzysz w Shopify kampanie reklamowe na Facebooku, musisz skonfigurować Menedżera firmy na Facebooku, który jest właścicielem Twojej strony firmowej na Facebooku i konta reklamowego.

Jeśli masz osobiste konto reklamowe, musisz je połączyć z Menedżerem firmy. Jeśli nigdy nie uruchamiałeś(-aś) reklam za pomocą swojego osobistego konta reklamowego, aby tworzyć kampanie reklamowe na Facebooku, musisz utworzyć nowe konto reklamowe w Menedżerze firmy. Dowiedz się więcej o Menedżerze firmy i kontach reklamowych w Centrum pomocy dla reklam na Facebooku.

Jeśli nie masz Menedżera firmy, możesz go skonfigurować, gdy konfigurujesz kanał na Facebooku.

Ustawienia strony Facebook

Aby połączyć stronę na Facebooku, należy spełnić następujące wymagania:

 • Twoje konto na Facebooku musi mieć rolę administratora na stronie.
 • Strona na Facebooku musi zostać opublikowana.
 • Możesz być administratorem wielu stron na Facebooku i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą jednego Menedżera firmy na Facebooku. Jednak każda strona firmowa na Facebooku może być własnością jednego Menedżera firmy na Facebooku. Musisz być administratorem zarówno Menedżera firmy na Facebooku, który jest właścicielem konkretnej strony na Facebooku, jak i samej strony na Facebooku, aby połączyć ją z kanałem Facebook w Shopify.

Dowiedz się, jak utworzyć stronę na Facebooku dla swojej firmy w Centrum pomocy Facebooka.

Opis ról i uprawnień na Facebooku

Aby mieć dostęp do wszystkich ustawień Facebooka i możliwość wprowadzania określonych zmian, musisz mieć na Facebooku rolę administratora dla strony i Menedżera firmy. Strony i Menedżerowie firmy mają oddzielne uprawnienia do konta, co oznacza, że musisz mieć role administratora dla każdego z nich. Menedżer firmy, którego wybierzesz w kanale Facebook, musi być właścicielem strony na Facebooku podczas wdrażania. Jeśli dana strona na Facebooku jest własnością innego Menedżera firmy, nie zostanie wymieniona jako opcja do połączenia. Jeśli nie możesz połączyć wybranej strony na Facebooku, sprawdź, czy Menedżer firmy na Facebooku, z którym się łączysz, jest właścicielem strony na Facebooku lub spróbuj połączyć się z innym Menedżerem firmy.

Przegląd ról i uprawnień na Facebooku oraz linki do innych zasobów można znaleźć w Centrum pomocy na Facebooku.

Musisz również sprzedawać za pomocą sklepu online Shopify, a Twój sklep nie może być chroniony hasłem. Dowiedz się, jak usunąć hasło do sklepu online.

Skonfiguruj funkcję Marketing w kanale Facebook i utwórz niestandardową grupę odbiorców

 1. W Shopify przejdź do Marketing.

 2. Kliknij opcję Utwórz kampanię, a następnie wybierz Reklamy pozyskujące grupy odbiorców na Facebooku.

 3. Kliknij Skonfiguruj Facebook, aby zainstalować kanał na Facebooku.

 4. Kliknij opcję Skonfiguruj w sekcji Facebook Marketing kanału Facebook.

 5. Podłącz swoje konto na Facebooku lub utwórz nowe konto:

  • Jeśli masz konto na Facebooku, kliknij opcję Podłącz i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się na swoje konto i autoryzować kanał na Facebooku.
  • Jeśli nie masz konta na Facebooku, kliknij opcję Utwórz nowe i postępuj zgodnie z instrukcjami na Facebooku, aby utworzyć konto.
 6. Podłącz Menedżera firmy lub kliknij opcję Utwórz nowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na Facebooku, aby utworzyć nowego Menedżera firmy.

 7. Podłącz konto reklamowe na Facebooku lub kliknij opcję Utwórz nowe, a następnie wykonaj kroki niezbędne do utworzenia nowego konta reklamowego.

 8. Podłącz stronę na Facebooku dla swojej firmy lub kliknij opcję Utwórz nową i postępuj zgodnie z instrukcjami na Facebooku, aby utworzyć nową stronę na Facebooku.

 9. Wybierz poziom udostępniania danych i podłącz swój piksel lub utwórz nowy piksel.

 10. Wybierz Kraj docelowy Facebooka, na który chcesz ukierunkować reklamy na Facebooku. Dowiedz się więcej o Targetowaniu reklam na Facebooku.

 11. Wyświetl i zaakceptuj warunki Facebooka.

 12. Kliknij opcję Zakończ konfigurację.

Możesz teraz tworzyć reklamy na Facebooku i posty na stronie na Facebooku za pośrednictwem sekcji Marketing w panelu administracyjnym Shopify. Po zatwierdzeniu produktów przez Facebook możesz tworzyć dynamiczne reklamy retargetujące dla zatwierdzonych produktów.

Dodatkowa pomoc z Centrum pomocy Facebooka

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów z konfiguracją konta na Facebooku, zapoznaj się z następującymi artykułami w Centrum pomocy Facebooka:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo