Odrzucenia i ostrzeżenia dotyczące produktów Google

Aby wyświetlać swoje produkty w Google, musisz postępować zgodnie z zasadami Google Ads oraz zasadami Google Ads oraz zasadami i warunkami korzystania z reklam zasadami i warunkami korzystania z Google Ads oraz reklam usług lokalnych. Jeśli naruszasz zasady, Twoje produkty mogą przestać być wyświetlane w Google, a Twoje konto Google Merchant Center i konto Google Ads może zostać zawieszone.

Google może wysłać powiadomienie e-mailem co najmniej siedem dni przed zawieszeniem. Powiadomienie e-mailem wyjaśnia zawieszenie, zawiera listę czynności, które możesz podjąć, aby rozwiązać problem i zawiera link do złożenia odwołania.

Jeśli zostaniesz powiadomiony(-a) o zawieszeniu konta Google Merchant Center i Google Ads, spróbuj najpierw rozwiązać problem ostrzeżeń lub zawieszeń konta na swoim koncie Google Merchant Center.

Jeśli Google wykryje rażące naruszenie polityki, Twoje konto zostanie natychmiast zawieszone bez ostrzeżenia. Rażące naruszenia polityki obejmują:

Jeśli uważasz, że wystąpił błąd i że nie naruszyłeś(-aś) zasad Google, możesz złożyć odwołanie do Google.

Aby dowiedzieć się więcej o zawieszeniach, zapoznaj się z sekcją Zrozumienie egzekwowania naruszeń polityki na poziomie konta.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo