Konfigurowanie Shopify Ping

Po zainstalowaniu aplikacji Shopify Ping na urządzeniu iOS możesz połączyć ją z aplikacją do przesyłania wiadomości dla swojego sklepu Shopify. Klienci mogą rozpocząć rozmowę na stronie sklepu online, a Ty możesz odczytywać i odpowiadać na wiadomości w aplikacji Ping. Możesz ustawić godziny, w których możesz odpowiadać na wiadomości, oraz dostosować wiadomość powitalną, którą klienci widzą, gdy rozpoczynają rozmowę.

Możesz także skonfigurować Shopify Ping, aby rozpocząć rozmowy w aplikacji Kit.

Wymagania dotyczące korzystania z Shopify Ping

Aby korzystać z aplikacji Ping, musisz mieć:

 • urządzenie z systemem iOS, takie jak iPhone lub iPad
 • sklep online Shopify

Skonfiguruj Shopify Ping

Kroki:

 1. Korzystając z urządzenia z systemem iOS, zainstaluj Shopify Ping z Apple App Store.
 2. W Ping zaloguj się na swoje konto Shopify.

Korzystanie z Shopify Ping za pomocą Kita

Kit to asystent marketingu cyfrowego, który może prowadzić kampanie e-mailowe i w mediach społecznościowych. Może także tworzyć reklamy na Facebooku i Instagramie dla Twojego sklepu online. Po pobraniu Shopify Ping możesz również zainstalować aplikację Kit dla swojego sklepu Shopify, aby móc się z nią komunikować za pomocą Ping.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Kit.

Za pomocą aplikacji Ping można wyświetlać i edytować reklamy i posty w mediach społecznościowych utworzone przez Kita przed ich opublikowaniem. Możesz także użyć aplikacji Ping, aby wyświetlać rekomendacje marketingowe Kita i odpowiadać na nie.

Jeśli jeszcze nie używasz Kita, możesz go skonfigurować w aplikacji Ping. Jeśli już korzystasz z Kita, instalacja Ping zmienia preferencje komunikacji, dzięki czemu Ping jest automatycznie wybierany jako preferowana metoda komunikacji dla Kita.

Skonfiguruj Kita w aplikacji Ping

Podczas konfigurowania Kita musisz połączyć Kita ze stroną firmową swojego sklepu na Facebooku. Możesz także połączyć Kita ze swoim kontem reklamowym na Facebooku i utworzyć grupę docelową dla reklam na Facebooku polecanych przez Kita.

Kroki:

 1. Na ekranie strony głównej Ping naciśnij Kit.
 2. Naciśnij Rozpoczęcie pracy z asystentem Kit.
 3. Jeśli na liście znajduje się strona firmowa Facebooka Twojego sklepu, naciśnij ją. W przeciwnym razie kliknij Wyszukaj ponownie, aby zalogować się do Facebooka, aby móc połączyć swoje konto z Kitem, a następnie naciśnij Strona firmowa na Facebooku dla swojego sklepu.
 4. Naciśnij Potwierdź stronę na Facebooku.
 5. Naciśnij Połącz swoje konto reklamowe na Facebooku, a następnie wybierz swoje konto reklamowe na Facebooku.
 6. Zaakceptuj zasady i warunki korzystania z Facebooka.
 7. Wybierz kraj docelowy, aby utworzyć grupę odbiorców dla reklam na Facebooku.

Połącz Shopify Ping z aplikacją czatu

Po zintegrowaniu aplikacji czatu z Shopify Ping możesz czytać wiadomości od odwiedzających sklep online i odpowiadać na nie, korzystając z aplikacji Ping na urządzeniu z systemem iOS. Aby zintegrować Ping z aplikacją czatu, musisz najpierw zainstalować aplikację w Shopify.

Aplikacji Ping możesz używać z jedną lub kilkoma następującymi aplikacjami czatu:

 • Shopify Chat -klienci mogą rozpocząć rozmowę na dowolnej stronie podczas przeglądania sklepu online a Ty możesz odczytywać wiadomości i odpowiadać na nie w Ping.
 • Apple Business Chat - Klienci mogą rozpocząć rozmowę na stronie sklepu online za pomocą aplikacji Wiadomości podczas przeglądania na iPhonie, iPadzie lub komputerze Mac. Możesz czytać i odpowiadać na ich wiadomości w Ping.
 • Kanał Facebook Messenger — Możesz używać kanału Facebook Messenger, aby umożliwić klientom robienie zakupów bezpośrednio z poziomu wiadomości i aby odpowiadać na pytania klientów.

Po zainstalowaniu aplikacji obsługującej Ping możesz ją podłączyć do Ping.

Kroki:

 1. Na ekranie Strona główna Shopify Ping na urządzeniu z systemem iOS naciśnij ikonę aplikacji.

 2. Naciśnij Dodaj obok aplikacji, którą chcesz podłączyć. Aplikację można dodać tylko wtedy, gdy Twój sklep Shopify spełnia określone wymagania aplikacji.

Ustaw swoją dostępność dla czatu

Po skonfigurowaniu aplikacji Ping z aplikacją czatu nie ma domyślnie żadnych ograniczeń dotyczących dostępności Twojego sklepu dla czatu. Możesz ustawić dostępność sklepu w ustawieniach Ping, aby klienci rozpoczynający rozmowę z Twoim sklepem wiedzieli, kiedy oczekiwać odpowiedzi.

Kroki:

 1. W Ping naciśnij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.

 2. Naciśnij Dostępność czatu.

 3. Naciśnij przełącznik Zawsze dostępny, aby go wyłączyć.

 4. Naciśnij dzień, w którym chcesz zmienić swoją dostępność, a następnie ustaw dostępność dla tego dnia:

- Naciśnij przełącznik Dostępny, aby włączyć lub wyłączyć dostępność tego dnia. Gdy przełącznik jest wyłączony, Twój sklep pojawia się jako niedostępny w dowolnym momencie tego dnia. - Jeśli Twój sklep jest dostępny tego dnia, włącz przełącznik Dostępny przez cały dzień lub ustaw godziny, w których Twój sklep jest dostępny dla rozmów. Naciśnij Od, aby wybrać czas rozpoczęcia i Do, aby wybrać czas zakończenia dostępności sklepu.

Twórz automatyczne wiadomości powitalne

Możesz dostosować wiadomości powitalne, które są wysyłane automatycznie, gdy klient rozpocznie rozmowę z Twoim sklepem, aby klienci wiedzieli, kiedy oczekiwać odpowiedzi. Możesz ustawić różne wiadomości powitalne dla rozmów rozpoczętych w czasie dostępności sklepu i dla rozmów, które rozpoczęły się poza godzinami dostępności.

Kroki:

 1. W Ping naciśnij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia.

 2. Naciśnij Dostępność czatu.

 3. Dodaj swoje automatyczne pozdrowienia:

- Naciśnij opcję Wiadomość w czasie dostępności, aby dodać automatyczne powitanie wysyłane, gdy klient rozpocznie rozmowę w czasie dostępności Twojego sklepu. - Naciśnij Wiadomość o niedostępności, aby dodać automatyczne powitanie wysyłane, gdy klient rozpocznie rozmowę poza godzinami otwarcia sklepu.

 1. Naciśnij przełącznik, a następnie wprowadź tekst wiadomości.

 2. Jeśli chcesz wrócić do ustawień Dostępności czatu, naciśnij strzałkę powrotu.

Utwórz zapisane odpowiedzi

Możesz utworzyć zapisane odpowiedzi w Ping, aby używać ich do wiadomości, które często wysyłasz do klientów. Na przykład, jeśli klienci często pytają, czy akceptujesz zwroty lub wymiany, możesz utworzyć zapisaną odpowiedź, która zawiera link do polityki Twojego sklepu. Tworząc odpowiedź, nadajesz jej nazwę, której używasz jako skrótu do zapisanej odpowiedzi, gdy wysyłasz wiadomość do klienta.

Kroki:

 1. W polu Ping naciśnij ikonę ustawień.
 2. Naciśnij opcję Zapisane odpowiedzi.
 3. Naciśnij Utwórz nową zapisaną odpowiedź.
 4. W polu Skrót wprowadź nazwę zapisanej odpowiedzi. To jest skrót, który wprowadzisz, aby użyć zapisanej odpowiedzi w rozmowie z klientem. Możesz wprowadzić tylko jedno słowo dla skrótu.
 5. W obszarze Wiadomość wprowadź zapisany tekst odpowiedzi. To jest wiadomość, którą klienci zobaczą, gdy użyjesz zapisanej odpowiedzi.
 6. Naciśnij Zapisz.

Aby użyć zapisanej odpowiedzi, wprowadź skrót w polu wiadomość podczas rozmowy, a następnie naciśnij odpowiedź, która się pojawi. Możesz edytować lub rozszerzyć wiadomość w razie potrzeby, następnie naciśnij opcję Wyślij.

Edytuj lub usuń zapisaną odpowiedź

 1. W polu Ping naciśnij ikonę ustawień.
 2. Naciśnij opcję Zapisane odpowiedzi.
 3. Naciśnij Zarządzaj zapisanymi odpowiedziami.
 4. Edytuj lub usuń odpowiedź: - Aby edytować, naciśnij odpowiedź, wprowadź wymagane zmiany, a następnie naciśnij opcję Zapisz.
  • Aby usunąć odpowiedź, przeciągnij palcem w lewo na odpowiedź, a następnie naciśnij Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo