Prywatność Shopify Audiences

Włączając aplikację Shopify Audiences, wyrażasz zgodę na przekazywanie określonych danych o sklepie i klientach do sieci odbiorców, do której dane przekazują wszyscy należący do niej sprzedawcy Shopify. Dane z zamówień złożonych w Twoim sklepie w ciągu 90-dniowego okresu są wykorzystywane do tworzenia grup odbiorców. Na podstawie takich zbiorczych danych tworzone są grupy potencjalnych klientów (zwane zbiorczo „Grupami odbiorców”). Żaden sprzedawca nie ma dostępu do danych osobowych ani statystyk kupujących uwzględnionych w grupach odbiorców, z wyjątkiem danych o klientach, które przekazuje. Jeśli chcesz przestać udostępniać takie dane, wyłącz udostępnianie danych.

Grupy odbiorców eksportowane z panelu administracyjnego Shopify do platformy reklamowej firmy zewnętrznej, takiej jak Facebook, są szyfrowane i przesyłane w bezpieczny sposób. Wyeksportowanych grup odbiorców nie można pobrać z Facebooka. Facebook wykorzystuje przesłane dane, aby dopasować je do swoich rekordów, a następnie je usuwa.

Należy pamiętać o dodaniu i wyświetlaniu na stronie swojego sklepu online polityki prywatności, która wyraźnie określa sposób wykorzystania i ujawniania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na udostępnianie danych. W przypadku pytań o charakterze prawnym skonsultuj się ze swoim zespołem prawnym lub specjalistą w zakresie prawa prywatności. Shopify nie udziela porad prawnych.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami i warunkami mającymi zastosowanie do aplikacji Audiences.

Wycofanie zgody przez klienta

W celu zapewnienia zgodności z ustawą CCPA (kalifornijską ustawą o ochronie danych osobowych) osoby, które wycofały zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych stronom trzecim, są wykluczane z grup odbiorców.

Jeśli korzystasz z aplikacji Customer Privacy i klient wycofa zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych, wycofanie zgody zostanie zsynchronizowane z aplikacją Shopify Audiences dla danego sprzedawcy. Klient zostanie wykluczony z nowo utworzonych grup odbiorców dla tego sprzedawcy.

Ręczne wykluczanie klienta z Shopify Audiences

Jeśli używasz aplikacji do ochrony prywatności firmy zewnętrznej lub klient skontaktuje się z Tobą, aby wycofać zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych, musisz ręcznie wykluczyć klienta w aplikacji Shopify Audiences.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Aplikacje.

  2. W sekcji Zainstalowane aplikacje kliknij aplikację Shopify Audiences.

  3. Kliknij opcję Ochrona prywatności członków.

  4. W polu Adres e-mail członka grupy odbiorców wprowadź adres e-mail klienta, którego chcesz wykluczyć.

  5. Kliknij przycisk Prześlij.

Klient, którego wykluczysz ręcznie, nie jest usuwany z grup odbiorców, które zostały już utworzone, ale jego dane nie są już udostępniane ani uwzględniane w nowych grupach odbiorców.

Wyłącz udostępnianie danych

Możesz wyłączyć udostępnianie danych w aplikacji Shopify Audiences.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Aplikacje.

  2. W sekcji Zainstalowane aplikacje kliknij Shopify Audiences.

  3. Kliknij opcję Ustawienia.

  4. W sekcji Przekazywanie danych kliknij opcję Wyłącz.

Aby wznowić tworzenie i eksportowanie nowych grup odbiorców, włącz ponownie udostępnianie danych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo