Wskaźniki referencyjne w raportach

Możesz porównać dane swojego sklepu ze wskaźnikami referencyjnymi dla określonych mierników w raportach. Porównania ze wskaźnikami referencyjnymi są wyświetlane tylko na wykresach danych; nie są one dostępne w tabelach danych.

Kroki:

  1. Otwórz Raport ze wskaźnikiem referencyjnym.
  2. Kliknij menu Porównaj.
  3. Wybierz Wskaźniki referencyjne.

Jakie wskaźniki referencyjne są dostępne?

Dane wskaźników referencyjnych są dostępne dla następujących mierników:

Raporty i mierniki z dostępnymi wskaźnikami referencyjnymi
Wskaźnik Dane dostępne w poniższym raporcie Dostęp do planu
Konwersja sklepu online Konwersja sklepu online w czasie Plan Basic i wyższe wersje
Średnia wartość zamówienia Historia średniej wartości zamówień Plan Shopify i wyższe wersje
Wskaźnik retencji klientów Raport z analizy kohorty Plan Shopify i wyższe wersje
Czas realizacji Czas realizacji, wysyłki i dostawy Plan Shopify i wyższe wersje
Czas wysyłki Czas realizacji, wysyłki i dostawy Plan Shopify i wyższe wersje
Czas dostawy Czas realizacji, wysyłki i dostawy Plan Shopify i wyższe wersje

Dla każdego miernika referencyjnego wyświetlą się trzy liczby porównujące Twój sklep z podobnymi sklepami. Liczby te to: mediana, 25. percentyl i 75. percentyl. Wartości te są dostępne w ujęciu dziennym tylko na poziomie zagregowanym (tj. dostępna jest ogólna konwersja sklepu online, ale nie konwersja według kanału ani innego wymiaru); wyjątkiem jest wskaźnik utrzymania klientów, który jest dostępny w ujęciu tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym.

Typowe terminy:

Raporty i mierniki z dostępnymi wskaźnikami referencyjnymi
Warunek Definicja
Mediana Wartość, która reprezentuje punkt środkowy sklepów podobnych do Ciebie (tj. 50% sklepów ma wyższą wartość i 50% ma niższą wartość niż mediana).
25. percentyl Wartość, która reprezentuje 25. percentyl sklepów podobnych do Twojego (tj. 75% sklepów ma wyższą wartość).
75. percentyl Wartość, która reprezentuje 75. percentyl sklepów podobnych do Twojego (tzn. 25% sklepów ma wyższą wartość).

Jak oblicza się wskaźniki referencyjne?

Wskaźniki referencyjne tworzone są na podstawie kohort sklepów podobnych do Twojego. Podczas definiowania podobieństwa brane są pod uwagę następujące czynniki:

  1. Wolumen zamówień;
  2. Kraj rynku podstawowego; oraz
  3. Kategorie produktów sprzedanych w ciągu ostatnich 30 dni.

Kto kwalifikuje się do wskaźników referencyjnych?

Mierniki referencyjne będą dostępne dla Twojego sklepu przy spełnieniu poniższych warunków:

  1. Twój sklep sprzedał co najmniej 1 produkt w ciągu ostatnich 30 dni z przypisaną kategorią produktów (kategoria produktów jest używana jako dane wejściowe do ustalenia kohorty referencyjnej).
  2. W Twojej kohorcie referencyjnej jest wystarczająco dużo podobnych sklepów, aby zapewnić miarodajny wskaźnik referencyjny. Możesz nie zobaczyć wskaźnika referencyjnego, jeśli nie będzie wystarczającej liczby sklepów podobnych do Twojego (ustalonych na podstawie wolumenu zamówień i kraju podstawowego rynku Twojej firmy).

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo