Raporty dotyczące zachowań

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Basic Shopify lub wyższego, masz dostęp do raportów dotyczących zachowania Twoich klientów. Jeśli Twój sklep korzysta z planu Shopify lub wyższego, masz również dostęp do raportu Analiza koszyka sklepu online. Te raporty mogą dostarczać przydatne dla Twojej firmy informacje o tym, jak:

  • lepiej sprzedawać swoje produkty online i offline
  • sprzedawać droższe produkty najlepiej dobranej grupie docelowej
  • tworzyć promocyjne ceny i zestawy produktów
  • zwiększyć średnią sumę zamówienia.

Na przykład, jeśli Twój sklep online ma szablon z paskiem wyszukiwania, w raporcie Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online możesz zobaczyć, jakich haseł używają odwiedzający do wyszukiwania produktów w Twoim sklepie. Możesz także zobaczyć wyszukiwane hasła, które nie dają żadnych wyników, korzystając z raportu Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez wyników.

Możesz użyć tych danych w raportach dotyczących zachowań zakupowych, aby zwiększyć sprzedaż, aranżując swój sklep w sposób ułatwiający klientom znalezienie szukanych produktów i zachęcający do zrobienia większych zakupów.

Wyświetl raporty dotyczące zachowań

Kroki:

  1. W sekcji Zachowanie kliknij raport, który chcesz zobaczyć.

Konwersja sklepu online w czasie

W raporcie Konwersja sklepu online w czasie przedstawiany jest procent odwiedzających sklep online, którzy dokonują zakupu w wybranym okresie.

W raporcie Konwersja sklepu online w czasie dostępne są następujące kolumny:

Kolumny w raporcie konwersji sklepu online w danym okresie
Kolumna Opis
Grupa czasowa Wybrana przez Ciebie grupa czasowa, np. dzień, tydzień lub miesiąc.
Sesje Łączna liczba sesji w sklepie online.
Dodano do koszyka Łączna liczba sesji, podczas których klient dodał produkt do koszyka.
Przejście do fazy realizacji zakupu Łączna liczba sesji, podczas których użytkownik wprowadził dane wejściowe podczas realizacji zakupu (np. poprzez naciśnięcie klawisza lub kliknięcie myszą).
Przekonwertowane sesje Łączna liczba sesji, podczas których klient zakupił produkt.
Współczynnik konwersji Procent sesji, które zakończyły się zakupem.

Na podstawie tych informacji dowiesz się, jak skutecznie Twój sklep konwertuje sesje na sprzedaż.

Po otwarciu tego raportu dane zostają w ciągu kilku sekund zaktualizowane. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane.

Przykład: Podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie raportu dotyczącego konwersji sklepu online

Sara ma sklep z artykułami. Dużo osób odwiedza jej sklep online, ale sprzedaż jest jeszcze nieduża.

Na panelu administracyjnym Shopify Sara klika Analizy > Raporty. Na karcie Zachowanie pod nagłówkiem Raporty klika przycisk Konwersja sklepu online w czasie. Następnie, w rozwijanym menu Sara klika przycisk Grupuj wg i grupuje raport o współczynniku konwersji wg miesięcy.

Sara dowiaduje się, że wskaźnik konwersji jej sklepu online w ubiegłym miesiącu wynosił 5%, co oznacza, że 5% odwiedzających jej sklep online w tym miesiącu zakupiło produkt. W następnym miesiącu Sara reorganizuje swoje kolekcje i wprowadza nowy kod rabatowy, aby sprawdzić, czy te działania poprawią wskaźnik konwersji. W celu monitorowania postępów korzysta z raportu Konwersja sklepu online w czasie.

Szybkość działania sklepu online

Optymalizacja szybkości działania sklepu online może poprawić doświadczenia zakupowe, sprawić, że Twój sklep można będzie łatwiej wyszukać i zwiększyć konwersję. Możesz dowiedzieć się, jak Twój sklep wypada względem standardów branżowych i na tle innych podobnych mu sklepów Shopify, wyświetlając raport Szybkość działania sklepu online.

Aby dowiedzieć się więcej o tym raporcie, zapoznaj się z sekcją Raport dot. szybkości działania sklepu online.

Konwersje zaleceń produktu w czasie

Jeśli korzystasz z rekomendacji produktu z Shopify na stronach produktów sklepu online, w raporcie Konwersje rekomendacji produktu w czasie przedstawiono skuteczność tych rekomendacji w wybranym okresie. Na podstawie tych informacji dowiesz się, jak skutecznie Twój sklep konwertuje rekomendacje produktów na sprzedaż.

W raporcie Konwersja rekomendacji produktu w czasie dostępne są następujące kolumny:

Kolumny w raporcie konwersji rekomendacji produktu w czasie
Kolumna Opis
Kliknięcia Liczba wyświetleń strony produktu przez klienta po kliknięciu na rekomendacji produktu.
Dodano do koszyka Liczba przypadków dodania zalecanego produktu do koszyka przez klienta po kliknięciu na rekomendacji produktu w ramach sesji.
Zakupiono Liczba przypadków zakupu produktu przez klienta po dodaniu go do koszyka i po kliknięciu rekomendacji produktu w ramach sesji.
Współczynnik konwersji Od kliknięcia do zakupu Procent kliknięć na rekomendacjach produktów, które skutkowały zakupem produktu.

Dane są jak lejek: liczba kliknięć jest zawsze większa od liczby dodania do koszyka lub jej równa, a liczba dodania do koszyka jest zawsze większa od liczby zakupów lub jej równa.

Raport nie zawiera danych o produktach dodanych do koszyka lub zakupionych za pomocą przycisku zakupu lub aplikacji innej firmy.

Dane można grupować wg dnia, tygodnia lub miesiąca.

Po otwarciu tego raportu prezentowane są dane, których wiek wynosi maksymalnie jeden dzień.

Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online

Raport Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online przedstawia zestawienie haseł, które wprowadzali Twoi klienci, aby wyszukiwać produkty w Twoim sklepie online.

W kolumnie Oryginalne zapytanie można poznać konkretne pojęcie, którego użył klient, aby wyszukać Twój sklep.

Na podstawie tych informacji poznasz określone słowa, które wpisują klienci szukający produktów w Twoim sklepie. Możesz odpowiednio skorygować nazwy i opisy produktów, aby ułatwić klientom ich wyszukiwanie.

Ze względu na sposób śledzenia wyszukiwań ten raport może nie zawierać wszystkich wyszukiwań Twojego sklepu z ostatnich 12 godzin.

Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez wyników

Raport Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez wyników przedstawia zestawienie haseł, których klienci używali do wyszukania produktu w sklepie, ale nie uzyskali żadnych wyników.

W kolumnie Oryginalne zapytanie można poznać konkretne pojęcie, którego użył klient, aby wyszukać Twój sklep.

Na podstawie tych informacji poznasz określone słowa, które wpisują klienci szukający produktów w Twoim sklepie. Możesz odpowiednio skorygować nazwy i opisy produktów, aby ułatwić klientom ich wyszukiwanie.

Ze względu na sposób śledzenia wyszukiwań ten raport może nie zawierać wszystkich wyszukiwań Twojego sklepu z ostatnich 12 godzin.

Sesje wg strony docelowej

Raport Sesje wg strony docelowej informuje, na których stronach zaczynają się sesje w Twoim sklepie.

To zestawienie możesz zobaczyć na pulpicie przeglądu, niezależnie od tego, z jakiego planu cenowego Shopify korzystasz.

Po otwarciu tego raportu dane zostają w ciągu kilku sekund zaktualizowane. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane.

Sesje wg urządzenia

Raport Sesje wg urządzenia przedstawia typ urządzeń używanych w celu uzyskania dostępu do Twojej strony internetowej.

To zestawienie możesz zobaczyć na pulpicie przeglądu, niezależnie od tego, z jakiego planu cenowego Shopify korzystasz.

Po otwarciu tego raportu dane zostają w ciągu kilku sekund zaktualizowane. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane.

Analiza koszyka sklepu online

Raport Analiza koszyka sklepu online pomaga zrozumieć zachowania zakupowe klientów, pokazując pary produktów, które zostały dodane do tego samego koszyka w ciągu ostatnich 30 dni. Informacje zawarte w tym raporcie można wykorzystać w formie przewodnika przy tworzeniu strategii marketingowych na podstawie wyświetlanych danych.

Ten raport jest dostępny, jeśli Twój sklep korzysta z planu Shopify lub wyższego.

Kroki:

  1. W sekcji Zachowanie kliknij opcję Analiza koszyka sklepu online.

Raport przedstawia maksymalnie 12 par produktów.

Ze względu na sposób generowania tego raportu analiza może nie odzwierciedlać całej aktywności w Twoim sklepie w ciągu ostatnich 24 godzin.

Techniki marketingowe

Czy zastanowiło Cię kiedyś, dlaczego mleko jest zwykle umieszczone z tyłu sklepu spożywczego, daleko od płatków śniadaniowych?

Mleko można przenieść do lodówki stojącej bliżej płatków śniadaniowych albo płatki można przenieść bliżej mleka, ale te produkty są celowo od siebie oddzielone.

Ponieważ mleko szybko się psuje, większość osób kupuje je często. Marketingowcy ustawiają mleko z tyłu sklepu, aby klienci musieli przejść obok wielu innych produktów, żeby do niego dotrzeć. Badania w zakresie psychologii i marketingu wskazują, że klienci rozpoznają marki innych produktów, przechodząc od płatków śniadaniowych do mleka i dodają je do swoich koszyków. Są to często produkty, których nie zamierzali kupić.

Płatki śniadaniowe są umieszczone bliżej wejścia, ponieważ marketingowcy są przekonani, że jeśli kupisz płatki śniadaniowe, będziesz potrzebować również mleka. Po mleko trzeba pójść na koniec sklepu, przechodząc po drodze obok wszystkich innych produktów. Jeśli poszedłeś(-aś) do sklepu, aby kupić mleko, nie ma gwarancji, że chcesz do niego kupić płatki. Dlatego mleko jest umieszczane w tylnej części sklepu, a płatki śniadaniowe w przedniej, a nie odwrotnie.

Niezależnie od branży Twojej firmy możesz zastosować ten typ techniki marketingowej w swoim sklepie Shopify.

W poniższych przykładach produkt A będzie odnosić się do produktów w kolumnie Kupujący, którzy dodali, a produkt B do produktów w kolumnie ... dodali również, aby zilustrować relacje produktów w raporcie Analiza koszyka sklepu online.

Rabaty i narzuty

Wychodząc z założenia, że kupujący mogą dodać do koszyka produkt B po dodaniu produktu A, możesz obniżyć cenę produktu A i podwyższyć cenę produktu B. Rabat może zwiększyć częstotliwość dodawania produktu A do koszyka i wpłynąć na częstotliwość dodawania produktu B.

Istnieją różne sposoby obniżania cen w Shopify:

Reklamy na stronie internetowej

Możesz reklamować produkty na swojej stronie internetowej za pomocą reklam banerowych i rekomendacji produktów.

W wielu szablonach Shopify, na stronie głównej są wbudowane banery z pokazem slajdów. Baner jest bardzo dobrze widoczną sekcją Twojego sklepu, więc możesz na nim umieścić reklamę, którą klienci mogą kliknąć, aby przejść bezpośrednio do danego produktu. Jeśli nie potrafisz samodzielnie utworzyć reklamy, która ma być prezentowana w pokazie slajdów na stronie głównej, możesz skorzystać z pomocy projektanta lubeksperta Shopify.

Możesz również użyć rekomendacji produktu, aby zaproponować klientom powiązane produkty na podstawie aktualnie wyświetlanych przez nich produktów.

Kampanie e-mailowe

Podczas realizacji zakupu możesz zbierać adresy e-mail klientów, aby je wykorzystać w kampaniach e-mail marketingowych.

Jeśli musisz wysłać e-maile do dużej liczby klientów, skorzystaj z aplikacji e-mail dostępnej w Shopify App Store, aby utworzyć listę mailingową, która pobierze dane ze strony Klienci w panelu administracyjnym Shopify.

Lokalizacja produktu w Twoim sklepie

W przykładzie z mlekiem i płatkami śniadaniowymi w sklepach spożywczych próbuje się zwiększyć sprzedaż poprzez fizyczne oddzielenie produktu A od produktu B. Jeśli relacja między produktami nie jest wystarczająco silna, klienci mogą nie znaleźć szukanego produktu B i zrezygnować, co oznacza, że oddzielenie produktów ma negatywny wpływ na sprzedaż.

Umieszczenie produktów blisko siebie może nie zapewnić takiej samej skuteczności, jaką wykazuje przykładowa relacja mleka i płatków śniadaniowych, ale klienci szybciej znajdą szukany produkt.

Dokładnie przemyśl sposób rozmieszczenia produktów w sklepie online, ponieważ klienci mogą wyszukiwać produkty online w inny sposób niż w sklepie fizycznym. Jeśli oddzielisz swoje produkty, upewnij się, że klienci nadal mogą znaleźć szukany artykuł.

Istnieją różne sposoby zmiany rozmieszczenia produktów w sklepie:

Logistyka

W miarę rozwoju firmy i coraz większego zaangażowania w zarządzanie zapasami możesz wykorzystać relacje produktów w raporcie Analiza koszyka sklepu online, aby zaplanować optymalne magazynowanie zapasów. Na przykład, produkt B można umieścić blisko produktu A w magazynie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo