Raporty finansowe

Możesz przeglądać kluczowe informacje finansowe swojej firmy za pomocą raportów finansowych.

Na stronie Raporty możesz filtrować według opcji: Kategorie > Finanse, aby wyświetlić listę raportów finansowych. Aby uzyskać dostęp do podsumowania i znaleźć bardziej szczegółowe raporty finansowe, kliknij raport Podsumowanie.

Po otwarciu tego raportu dane zostają zaktualizowane w ciągu ok. 1 minuty. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane.

Rachunki i opłaty

Jeśli szukasz informacji na temat rachunków i opłat związanych z kontem Shopify, możesz wyświetlić historię konta w sekcji Rachunki na stronie Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Filtr kategorii Finanse na stronie Raporty

Możesz uzyskać dostęp do listy raportów finansowych na stronie Raporty, filtrując według opcji: Kategoria > Finanse. Na liście raportów możesz uzyskać dostęp do strony raportu Podsumowanie i innych kluczowych raportów.

Raport Łączna sprzedaż prezentuje liczbę zamówień w danym okresie oraz zamówienia pogrupowane według transakcji, takich jak sprzedaż, zwroty i kwoty wysyłki.

Raport Płatności przedstawia liczbę transakcji pieniężnych dla wszystkich dostawców płatności (Shopify Payments, płatności ręczne, karty prezentowe itd.), w tym zarówno płatności, jak i zwroty kosztów. Szczegółowy raport finansowy Płatności grupuje transakcje według dostawcy płatności.

Strona podsumowania Finanse

Strona podsumowania Finanse zawiera przegląd danych dotyczących sprzedaży, płatności, zobowiązań i zysków brutto dla wybranego przedziału czasu. Każda sekcja zawiera linki do powiązanych raportów.

Wyświetl stronę podsumowania Finanse

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Analizy > Raporty.
 2. Kliknij Kategorie.
 3. Kliknij Finanse, aby odfiltrować raporty i wyświetlić tylko raporty finansowe.
 4. W kolumnie Nazwa kliknij raport Podsumowanie.
 5. Opcjonalnie: Wybierz kanał i zakres dat.

Jeśli usuniesz kanał, nie pojawi się on na liście kanałów. Jednak nadal możesz wyświetlać dane historyczne dla usuniętego kanału, zaznaczając opcję Wszystkie kanały.

Przegląd sprzedaży

Sekcja Sprzedaż zawiera przegląd raportów finansowych dotyczących sprzedaży. Zawarte są w niej również linki do każdego z raportów finansowych sprzedaży:

 • Raport Sprzedaż brutto
 • Raport Rabaty
 • Raport Zwroty
 • Raport Sprzedaż netto
 • Raport Wysyłka
 • Raport Podatki

Każdy z tych raportów finansowych dotyczących sprzedaży jest skoncentrowany na określonych wskaźnikach z raportu Sprzedaż.

Przegląd płatności

Sekcja Płatności zawiera przegląd raportów finansowych dotyczących płatności. Ma również link do oddzielnego raportu płatności dla każdej metody płatności używanej przez klientów.

Przegląd zobowiązań

W sekcji Zobowiązania wyświetlany jest przegląd sprzedaży kart prezentowych i napiwków dla wybranego zakresu dat.

W tej sekcji Sprzedaż kart prezentowych przedstawiona jest łączna sprzedaż kart prezentowych, która jest wartością nominalną sprzedanych kart prezentowych minus rabaty, które zostały zastosowane w momencie sprzedaży.

Pozostałe saldo kart prezentowych przedstawia łączne pozostałe saldo kart prezentowych, które zostały sprzedane lub wydane.

Napiwki wskazują całkowitą wartość otrzymanych napiwków.

Przegląd zysku brutto

W sekcji Zysk brutto przedstawiony jest przegląd sprzedaży netto, kosztów i zysku. W tej sekcji Sprzedaż netto bez zarejestrowanych kosztów przedstawia sprzedaż netto, dla której koszty nie zostały zarejestrowane w momencie sprzedaży. Sprzedaż netto z zarejestrowanymi kosztami przedstawia sprzedaż netto, w przypadku której koszty zostały zarejestrowane w momencie sprzedaży. Łącznie stanowią całkowitą sprzedaż netto dla wybranego zakresu dat.

Tylko Sprzedaż netto z zarejestrowanymi kosztami jest uwzględniona w raporcie Koszt własny sprzedaży i zalicza się do Twojego zysku brutto.

Raport finansowy dotyczący sprzedaży

Raport finansowy Sprzedaż zawiera wartości, które najprawdopodobniej będą potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych, np. sprzedaż netto. Raport przedstawia każdą sprzedaż i zwroty zrealizowane w Twoim sklepie w wybranym przedziale czasu, uporządkowane według daty.

Jeśli zamówienie obejmuje kilka produktów, każdy z nich jest przedstawiany w raporcie jako oddzielna sprzedaż lub zwrot, podobnie jak opłaty za wysyłkę. Szczegóły zamówienia można wyświetlić, klikając na jego numerze.

W przypadku każdej sprzedaży lub zwrotu w raporcie finansowym wyświetlane są następujące dane:

Opis warunków raportu finansowego dotyczącego sprzedaży
  Definicja
Data Data sprzedaży lub zwrotu.
Zamówienie Zamówienie, które jest powiązane ze sprzedażą lub zwrotem.
Produkt Produkt, z którym są powiązane sprzedaż lub zwrot.
Sprzedaż brutto Odpowiada cenie sprzedaży produktu x zamówiona ilość.

Sprzedaż brutto nie obejmuje rabatów, zwrotów, podatków ani kosztów wysyłki.
Rabaty Odpowiada rabatowi produktu + proporcjonalny udział produktu w rabacie dla całego koszyka.

Wartość Rabaty łączy wszystkie rabaty dla pozycji z udziałem produktu w rabacie dla całego koszyka. Rabaty pojawiają się jako wartość ujemna w dniu złożenia zamówienia.
Zwroty Wartość towarów, które klient zwrócił sprzedawcy. Zwroty są wyświetlane jako liczba ujemna w dniu, w którym nastąpił zwrot.

Zwrócone opłaty za wysyłkę i podatki nie są widoczne w kolumnie Zwrot. Pojawiają się one jako wartości ujemne w kolumnach Wysyłka i Podatki.
Sprzedaż netto Odpowiada sprzedaży brutto - rabaty - zwroty.

Sprzedaż netto nie obejmuje opłat za wysyłkę ani podatków. Będzie to liczba dodatnia dla sprzedaży w dniu złożenia zamówienia i liczba ujemna dla zwrotu w dniu, w którym zwrócono koszty zamówienia.
Podatki Podatki związane ze sprzedażą lub zwrotem. Będzie to liczba dodatnia dla sprzedaży w dniu złożenia zamówienia i liczba ujemna dla zwrotu w dniu, w którym zwrócono koszty zamówienia.
Wysyłka Opłaty za wysyłkę powiązane ze sprzedażą lub zwrotem. Będzie to liczba dodatnia dla sprzedaży w dniu złożenia zamówienia i liczba ujemna dla zwrotu w dniu, w którym zwrócono koszty zamówienia.
Łączna sprzedaż Odpowiada sprzedaży brutto - rabaty - zwroty + podatki + opłaty za wysyłkę.

Łączna sprzedaż będzie dodatnią liczbą sprzedaży w dniu złożenia zamówienia i liczbą ujemną dla zwrotu w dniu, w którym zamówienie zostało zwrócone.

Raport finansowy Rabaty

W tym raporcie są przedstawione rabaty, które klienci otrzymali na podstawie kodów rabatowych podczas realizacji zakupu. Raport obejmuje również rabaty zastosowane podczas realizacji zakupu w Shopify POS.

Raport zawiera następujące informacje:

Definicja warunków raportu finansowego dotyczącego rabatów
  Definicja
Rabaty dla pojedynczych pozycji Rabaty, które zostały udzielone na pojedynczy produkt w zamówieniu.
Rabaty dla zamówienia Rabaty, które zostały udzielone na całe zamówienie.

Rabaty nie są powiązane z cenami do porównania.

Raport finansowy dotyczący podatków

W raporcie Podatki przedstawione są podatki od sprzedaży, które zostały zastosowane w odniesieniu do sprzedaży w wybranym przedziale czasu.

Każdy wiersz raportu zawiera typ podatku (np. podatek stanowy lub podatek hrabstwa), jego stawkę oraz całkowitą kwotę podatku naliczonego w wybranym przedziale czasu.

W raporcie określony jest kraj i region na podstawie miejsca docelowego sprzedaży, więc może on przedstawiać informacje o miejscu docelowym nawet w przypadku jurysdykcji podatkowych opartych na systemie pochodzenia. Miejsce docelowe ustala się na podstawie adresu wysyłki. Jeśli nie można ustalić adresu wysyłki, używany jest adres rozliczeniowy. Jeżeli niemożliwe jest ustalenie adresu rozliczeniowego, używany jest adres POS.

Definicja warunków raportu finansowego dotyczącego podatków
  Definicja
Kanał Kanał Marketplace, w którym zaszła sprzedaż.
Kraj

Kraj stawki podatku.

W przypadku jurysdykcji podatkowych takich jak Kalifornia, wskazywane jest miejsce docelowe zamiast kraju, w którym ma zastosowanie podatek.

Region

Stan lub prowincja stawki podatku.

W przypadku jurysdykcji podatkowych takich jak Kalifornia, wskazywane jest miejsce docelowe zamiast regionu, w którym ma zastosowanie podatek.

Nazwa Nazwa stawki podatku.
Stawka Stawka podatku w procentach.
Zgłoszone przez kanał Jakie podatki zostały zgłoszone w Twoim imieniu przez kanał Marketplace. Istnieją trzy możliwe wartości dla tej kolumny:
 • Zgłoszone wskazuje, że deklaracje podatkowe są składane przez kanał Marketplace w Twoim imieniu.
 • Niezgłoszone wskazuje, że deklaracje podatkowe nie są składane przez kanał Marketplace.
 • Nieokreślone wskazuje, że nie można było określić obowiązków kanału Marketplace. Przejrzyj te transakcje, aby ustalić, czy deklaracje podatkowe są składane przez kanał Marketplace.
Jeśli kanał Marketplace nie został użyty do sprzedaży, sprzedaż zostanie wymieniona jako Niezgłoszona lub Nieokreślona.
Ilość Podatki od sprzedaży, które zostały zastosowane w wybranym przedziale czasu. Na przykład, jeśli do sprzedaży w wysokości 100 USD zastosowano podatek od sprzedaży wynoszący 7%, pokazana zostanie kwota 7,00 USD.

Pobierz rozszerzony raport dotyczący podatku od sprzedaży

Rozszerzony raport dotyczący podatku od sprzedaży przedstawia szczegółowe podsumowanie informacji na temat sprzedaży i podatków związanych z zamówieniami w Stanach Zjednoczonych. Możesz wyeksportować arkusz kalkulacyjny z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) zawierający dane dotyczące sprzedaży i podatków, korzystając z opcji: Analizy > Raporty > Podatki.

Eksport CSV jest dostępny tylko dla sklepów korzystających z aplikacji Shopify Tax w Stanach Zjednoczonych.

Kroki:

 • W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Analizy > Raporty.

 • Kliknij raport Podatki. Dostęp do raportu Podatki możesz również uzyskać, korzystając ze ścieżki: Ustawienia > Podatki i cła > Stany Zjednoczone.

 • Opcjonalnie: Wybierz kanał i zakres dat.

 • Kliknij przycisk Pobierz, aby wygenerować plik CSV.

Uwaga: Jeśli przekroczysz limit czasu podczas eksportowania pliku CSV, wybierz mniejszy zakres dat, odśwież stronę lub spróbuj ponownie później.

Raport finansowy Płatności

W raporcie finansowym Płatności przedstawione są transakcje płatnicze Twojego sklepu dla wybranego przedziału czasu.

Płatności klientów są pogrupowane według transakcji z następującymi wspólnymi atrybutami:

Grupowanie transakcji dla raportu finansowego dotyczącego płatności
  Definicja
Metoda płatności Metoda płatności wykorzystywana przez klientów. Jeśli zaznaczysz zamówienie jako zapłacone i jako metodę płatności wybierzesz opcję Inne, to w raporcie zostanie pokazana metoda płatności Ręcznie.
Przyspieszona realizacja zakupu Przyspieszona realizacja zakupu, z której ewentualnie skorzystali klienci, np. Shop Pay lub Apple Pay.
Karta kredytowa Typ karty kredytowej, z której korzystali klienci, jeśli ma zastosowanie.
Kanał sprzedaży Nazwa kanału lub aplikacji użytych przez klientów do złożenia zamówienia, np. sklep online lub przycisk zakupu. W przypadku sprzedaży, która powstała jako wersja robocza zamówienia, w raporcie wyświetla się informacja Wersje robocze zamówień. Jeśli użyto aplikacji, która nie ma nazwy, w raporcie wskazana jest opcja Inne.

W przypadku każdej grupy transakcji w raporcie wyświetlane są następujące dane:

Definicja warunków raportu finansowego dotyczącego płatności
  Definicja
Transakcje Liczba transakcji płatności.
Płatności brutto Kwota zapłacona na podstawie transakcji przed zwrotem kosztów.
Zwroty kosztów Łączna kwota zwrotu kosztów w ramach transakcji.
Płatności netto Odpowiada łącznej zapłaconej kwocie - łączna kwota zwrotu.

Dostępny jest również raport płatności dla każdej metody płatności użytej przez klientów. Dostęp do tych raportów można uzyskać z poziomu sekcji Płatności w podsumowaniu finansowym.

Anulowane płatności

Jeśli płatność została autoryzowana, ale została anulowana przed zarejestrowaniem płatności, w raportach dotyczących sprzedaży pojawi się kwota dodatnia i odpowiednia kwota ujemna. Kwota dodatnia pojawia się, ponieważ zamówienie zostało złożone. Zwrot kosztów jest wyświetlany w celu zbilansowania raportów. Jednak w raportach finansowych płatności nic się nie pojawi, ponieważ nie otrzymałeś(-aś) płatności.

Raport finansowy Zobowiązania

Raport finansowy Zobowiązania przedstawia sprzedaż produktów na podstawie karty prezentowej i napiwki dla wybranych kanałów i przedziałów czasu.

Zobowiązania często wymagają specjalnego traktowania w obszarze rachunkowości.

Raport sprzedaży kart prezentowych

Raport Sprzedaż kart prezentowych zawiera następujące informacje:

Definicja warunków raportu sprzedaży kart prezentowych
  Definicja
Data Data sprzedaży karty prezentowej.
Zamówienie Nr zamówienia sprzedaży.
Klient Nazwa klienta.
Wartość karty prezentowej Wartość karty prezentowej.
Rabaty Rabat stosowany do sprzedaży karty prezentowej.
Łączna sprzedaż Wartość karty prezentowej − rabaty.

Raport Saldo kart prezentowych przedstawia dzienne saldo wszystkich transakcji dokonywanych za pomocą karty prezentowej, w tym następujące informacje:

Definicja warunków raportu salda kart prezentowych
  Definicja
Data Data.
Bilans otwarcia Saldo początkowe kart prezentowych na początku dnia.
Wartość wydana Wartość kart prezentowych wydanych w danym dniu.
Wartość sprzedaży Wartość kart prezentowych sprzedanych w danym dniu.
Wartość nieaktywnych Wartość kart prezentowych, które zostały zdezaktywowane w danym dniu.
Wartość wykorzystana Kwota wykorzystania kart prezentowych w ciągu dnia.
Wartość zwrócona Kwota płatności, które były pierwotnie opłacone kartą prezentową, a następnie zostały zwrócone w ciągu dnia. Obejmuje to kwoty ze zwrotów z kart prezentowych z powodu nieudanych transakcji.
Wartość korekt Dostępne dla: Shopify Plus
Wartość ręcznych korekt kart prezentowych w ciągu dnia.
Bilans zamknięcia Saldo końcowe wszystkich wydanych i sprzedanych kart prezentowych na koniec dnia.
Zmiana netto Różnica między bilansem otwarcia a bilansem zamknięcia.

Kwoty kart prezentowych w raportach

Karty prezentowe pojawiają się w kilku miejscach Twoich raportów. Istnieją określone warunki, które wpływają na to, gdzie są one zarejestrowane.

Gdy wydajesz kartę prezentową z poziomu panelu administracyjnego Shopify:

 • Nie jest to uwzględniane jako sprzedaż w żadnym raporcie, ani w danych łącznej sprzedaży na pasku bocznym strony głównej.

Gdy sprzedajesz kartę prezentową:

 • Nie jest to uwzględniane w żadnych raportach sprzedaży, ani w danych łącznej sprzedaży na pasku bocznym Strony głównej.
 • Jest to uwzględniane w raporcie finansowym dotyczącym sprzedaży kart prezentowych.
 • Kwota zapłaty za kartę prezentową jest uwzględniana w raporcie finansowym Płatności w sekcji metody płatności wykorzystanej przez klienta, jak np. Visa czy gotówka.

Gdy klient używa karty prezentowej, by dokonać zakupu w Twoim sklepie:

 • jest to uwzględniane w raportach sprzedaży. Pełna wartość pozycji jest uznawana za sprzedaż. Przykładowo, koszulka za 20 $, z opłatą częściową w wysokości 5 $, uiszczoną katą prezentową, zostanie wykazana jako sprzedaż za kwotę 20 $.
 • Kwota zapłacona przez lub zwrócona na kartę prezentową jest uwzględniona w raporcie finansowym płatności jako wpis Karta prezentowa.
 • Kwota zapłaty kartą prezentową jest odejmowana od salda karty prezentowej, co jest uwidaczniane w raporcie finansowym Saldo kart prezentowych.

Gdy karta prezentowa utraci ważność:

 • Wszelkie pozostałe saldo zaległości na karcie prezentowej będzie w dalszym ciągu liczone do salda zaległości karty prezentowej, co zostanie uwidocznione w raporcie Saldo kart prezentowych.

W przypadku wyłączenia karty prezentowej:

 • Wszelkie pozostałe saldo zaległości na karcie prezentowej jest zwracane do zera i usuwane z salda zaległości na karcie prezentowej w raporcie finansowym Saldo kart prezentowych. To dostosowanie obowiązuje od daty wyłączenia karty i nie ma wpływu na dane historyczne.
 • Wyłączone wartości pojawią się w raporcie Saldo kart prezentowych w ciągu 24 godzin.

Raport napiwków

Raport Napiwki przedstawia wartość napiwków otrzymanych przez pracowników i kanał sprzedaży sklepu online w danym okresie.

Definicja warunków raportu napiwków
Kolumna Definicja
Kanał sprzedaży Kanał, przez który klient przekazał napiwek. Będzie to albo Punkt sprzedaży (POS) dla napiwków płaconych w sklepie, albo Sklep online dla napiwków pobieranych online.
Imię i nazwisko pracownika Nazwisko pracownika, który przetworzył napiwek. W przypadku napiwków wprowadzonych w sklepie online wyświetlony zostanie napis „nd.”
Wskazówki Kwota napiwku.

Opis łącznej sprzedaży

Wartość łącznej sprzedaży jest równa sprzedaży brutto - rabaty - zwroty + podatki + wysyłka.

Ta sama kwota łącznej sprzedaży, która jest pokazana w raportach finansowych, pojawia się również w sekcji przeglądu na Stronie Głównej Shopify w celu przedstawienia w skrócie przepływu gotówki. Ponieważ kwota całkowitej sprzedaży obejmuje zwroty, może pojawić się jako wartość ujemna. Na przykład, jeśli zwroty przewyższają sprzedaż w danym dniu, łączna kwota sprzedaży dla tego dnia będzie ujemna.

Rozbieżności między raportami finansowymi sprzedaży i płatności

Istnieje kilka powodów, dla których raporty finansowe Sprzedaż i Płatności mogą zawierać różne liczby:

 • Raport finansowy Sprzedaż przedstawia informacje dotyczące złożonych zamówień, podczas gdy raport finansowy Płatności zawiera informacje o płatnościach dokonanych przez klientów. Mogą istnieć różnice między wartościami wyświetlanymi w każdym raporcie, np., jeśli klienci złożyli zamówienia, ale płatność nie została jeszcze zarejestrowana.

 • Ponieważ raporty zawierają dane oparte na przedziałach czasu, może się zdarzyć, że zamówienie zostało złożone w innym okresie niż dokonano płatności. Na przykład, jeśli klient złożył zamówienie w maju i zapłacił za nie w czerwcu, zamówienie będzie ujęte w raporcie finansowym Sprzedaż dla maja, a płatność zostanie pokazana w raporcie finansowym Płatności dla czerwca.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo