Raporty dotyczące zamówień

Raporty dotyczące zamówień zapewniają wgląd w wielkość, realizację, wysyłkę i dostawę zamówień oraz zwroty towarów.

Wyświetl raporty dotyczące zamówień

  1. Kliknij Kategorie.
  2. Kliknij opcję Zamówienia, aby wyfiltrować raporty dotyczące zamówień.

  3. Opcjonalnie: Porównaj dane z wybranego zakresu dat z poprzednim zakresem dat.

Zamówienia i zwroty produktów

Raport Zamówienia i zwroty produktów umożliwia ustalenie, które produkty są bestsellerami, a które są najczęściej zwracane. W raporcie wyświetlana jest łączna liczba produktów, które zostały zamówione w wybranym okresie, oraz liczba zwróconych produktów.

Informacje dostępne w raporcie Zamówienia i zwroty produktów
Warunek Definicja
Tytuł produktu Nazwa produktów, które zostały zamówione w wybranym okresie.
Zamówiona ilość Łączna liczba pozycji zamówionych w wybranym okresie.
Zwrócona ilość Łączna liczba pozycji zwróconych w wybranym okresie.
Wskaźnik zwrotów Procent zwróconych pozycji w porównaniu z łączną liczbą pozycji, które zostały zamówione w wybranym okresie.

Historia zamówień

Dla Historii zamówień wyświetlana jest łączna liczba zamówień otrzymanych w wybranym okresie.

Informacje dostępne w raporcie Historia zamówień
Warunek Definicja
Zamówienia Łączna liczba zamówień otrzymanych w wybranym okresie.
Średnia liczba zamówionych jednostek Średnia liczba pojedynczych jednostek produktu na zamówienie w wybranym okresie.
Średnia wartość zamówienia Średnia kwota w dolarach na zamówienie w wybranym okresie.
Zwrócone pozycje Łączna liczba pojedynczych jednostek produktu zwróconych w wybranym okresie.

Czas realizacji, wysyłki i dostawy

W raporcie Czas realizacji, wysyłki i dostawy określony jest czas potrzebny na przejście zamówienia przez cały proces realizacji — od jego przyjęcia do dostawy do klienta. Wykres w tym raporcie przedstawia liczbę zamówień, dla których zrealizowano wybrany etap w stosunku do każdego godzinnego lub dziennego okresu realizacji, oraz pokazuje medianę (lub typową ilość) czasu realizacji wybranego etapu zamówienia.

Informacje dostępne w raporcie Czas realizacji, wysyłki i dostawy
Warunek Definicja
Czas realizacji Liczba zamówień oznaczonych jako zrealizowane w danym przedziale czasowym, dla każdego godzinowego lub dziennego okresu realizacji, liczona od momentu otrzymania zamówienia do momentu jego realizacji. Np. 20 zamówień zostało zrealizowanych w czasie krótszym niż godzina od momentu ich otrzymania.
Czas wysyłki Liczba zamówień oznaczonych jako wysłane w danym przedziale czasowym, dla każdego godzinowego lub dziennego okresu realizacji, liczona od momentu wysłania zamówienia do momentu jego dostarczenia. Np. 10 zamówień, których dostarczenie zajęło od 1 do 2 godzin licząc od momentu ich wysłania.
Czas dostawy Liczba zamówień oznaczonych jako dostarczone w danym przedziale czasowym, dla każdego godzinowego lub dziennego okresu realizacji, liczona od momentu otrzymania zamówienia do momentu jego dostarczenia. Np. 15 zamówień, których dostarczenie zajęło od 2 do 3 dni licząc od momentu ich otrzymania.

Historia realizacji

W raporcie Historia realizacji wyświetlana jest łączna liczba zamówień zrealizowanych, wysłanych lub dostarczonych w wybranym okresie.

Informacje dostępne w raporcie Historia realizacji
Warunek Definicja
Zrealizowane zamówienia Liczba zamówień zrealizowanych w wybranym okresie.
Wysłane zamówienia Liczba zamówień wysłanych w wybranym okresie.
Dostarczone zamówienia Liczba zamówień dostarczonych w wybranym okresie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo