Raporty sprzedaży

Z raportów sprzedaży można korzystać w celu sprawdzania informacji o zamówieniach klientów na podstawie takich kryteriów jak sprzedaż w danym przedziale czasu, wg produktu lub kanału. Aby uzyskać informacje na temat raportów dotyczących punktu sprzedaży, zapoznaj się z sekcją Raporty dotyczące sprzedaży detalicznej.

Po otwarciu tego raportu dane zostają zaktualizowane w ciągu ok. 1 minuty. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane. Jednak sprzedaż może zostać uwzględniona w raporcie Sprzedaż według rabatu nawet po upływie 12-72 godzin.

Sprzedaż i zwroty

W raportach dotyczących sprzedaży śledzona jest wartość produktów przekazywanych między Tobą a Twoimi klientami przy ich sprzedaży lub zwrotach.

Sprzedaż następuje, gdy klient złoży zamówienie. Raporty zawierają każdą pozycję zamówienia i opłatę za wysyłkę (jeśli dotyczy) w zamówieniu jako osobną pozycję sprzedaży.

Zwrot następuje, gdy towary są przekazywane od klienta z powrotem do Ciebie po tym, jak klient je kupił, ale nie zdecydował się ich zachować. Zwrot towaru różni się od zwrotu kosztów, ponieważ dotyczy on wartości towarów, a zwrot kosztów odnosi się do wartości oferty przedkładanej klientowi przy przetwarzania zwrotu.

Sprzedaż jest przedstawiana w raportach sprzedaży jako wartość dodatnia w dniu, w którym została dokonana. Natomiast zwroty są przedstawiane jako wartość ujemna w dniu, w którym były realizowane. Raporty sprzedaży obejmują sprzedaż i zwroty z zamówień otwartych, zarchiwizowanych, anulowanych i oczekujących, a także z wersji roboczych zamówień, które zostały przekształcone w zamówienia. Raporty sprzedaży nie uwzględniają sprzedaży i zwrotów z usuniętych lub testowych zamówień.

Anulowane zamówienia

Gdy anulujesz zamówienie, pojawia się ono jako sprzedaż w dniu, w którym zostało złożone i jako zwrot w dniu, w którym zostało anulowany. W rezultacie wartość sprzedaży dla tego zamówienia wynosi zero.

Zamówienia usunięte i testowe

Usunięte zamówienia i zamówienia testowe, które zostały złożone, gdy usługa Shopify Payments była w trybie testowym, nie są uwzględniane w raportach sprzedaży.

Sprzedaż i płatności

Raporty dotyczące sprzedaży nie śledzą przepływu pieniędzy między Tobą a Twoimi klientami. Po realizacji sprzedaży raporty przedstawiają wartość towarów uwzględnionych w sprzedaży, a nie kwotę, którą otrzymałeś(-aś). W zależności od konfiguracji metod płatności rzeczywistą płatność możesz otrzymać w późniejszym czasie.

Podobnie, gdy przetwarzasz zwrot, raporty przedstawiają wartość otrzymywanych towarów, a nie kwotę, jaką wysyłasz klientowi.

Obciążenia zwrotne nie są uwzględniane w raportach sprzedaży.

Wyświetl raporty sprzedaży

Kroki:

 1. Kliknij Kategorie.
 2. Kliknij opcję Sprzedaż, aby odfiltrować raporty w celu pokazania tylko raportów sprzedaży.

Standardowe pojęcia używane w raporcie sprzedaży

W raportach sprzedaży używane są następujące standardowe pojęcia:

Standardowe pojęcia używane w raporcie sprzedaży
Jednostki na transakcję Odpowiada ilości netto/total_orders.
Średnia wartość zamówienia Równa się sprzedaż brutto (z wyłączeniem korekt) - rabaty (z wyłączeniem korekt) / liczba zamówień. Korekty obejmują wszystkie zmiany, wymiany lub zwroty dokonywane, które są dokonywane w odniesieniu do zamówienia po jego pierwotnym utworzeniu.
Zamówienia Liczba zamówień złożonych z daną datą.
Sprzedaż brutto Odpowiada cenie produktu x ilość (przed podatkiem, wysyłką, rabatami i zwrotami) dla puli zamówień. Anulowane, oczekujące i niezapłacone zamówienia są uwzględniane. Zamówienia testowe i usunięte nie są ujęte.
Rabaty
 • Odpowiada rabatowi dla pozycji + udział rabatu w zamówieniu dla puli zamówień.
 • Całkowita obniżka wartości w dolarach za sprzedaż w formie rabatów na konkretne produkty lub kolekcje albo na wszystkie produkty.
 • Rabaty stosowane dla wszystkich produktów są proporcjonalnie stosowane w odniesieniu do sprzedaży na podstawie zamówienia.
 • Wszystkie rabaty są stosowane przed opodatkowaniem.
 • Rabaty są tworzone przy użyciu kodów rabatowych, a nie na podstawie cen do porównania.
Zwroty Wartość towarów zwróconych przez klienta.
Sprzedaż netto Odpowiada sprzedaży brutto - rabaty - zwroty.
Wysyłka Odpowiada opłatom za wysyłkę - rabaty dla wysyłki - kwota zwróconych kosztów wysyłki.
Podatek Łączna kwota podatków na podstawie zamówień.
Cła Łączna kwota ceł opartych na zamówieniach.

Cła pojawiają się domyślnie tylko w odpowiednich raportach dla sklepów, w których włączono pobieranie cła i podatku importowego przy realizacji zakupu. Cła nie pojawiają się obecnie w następujących raportach:
Łączna sprzedaż Równa się sprzedaż brutto - rabaty - zwroty + podatki + cła + opłaty za wysyłkę.

Łączna sprzedaż będzie liczbą dodatnią w przypadku sprzedaży w dniu złożenia zamówienia i liczbą ujemną w przypadku zwrotu w dniu, w którym zamówienie zostało zwrócone.

Anulowane, oczekujące i niezapłacone zamówienia są uwzględniane w raportach. Testy i usunięte zamówienia niesą uwzględniane.

Zmiany w szczegółach produktu

Raporty gromadzą szczegóły zamówienia w momencie sprzedaży. Jeśli zmienisz jakiekolwiek szczegóły produktu, np. nazwę produktu lub dodasz produkt do innej kategorii typu produktu, w raporcie mogą pojawić się zarówno oryginalne szczegóły produktu, jak i zmienione szczegóły.

W rezultacie czasami może pojawić się raport, który wydaje się zawierać produkt lub zamówienie więcej niż jeden raz lub raport, który pomija określoną sprzedaż. Zazwyczaj dzieje się tak, ponieważ szczegóły produktu zostały zmienione między zamówieniami, a raport obejmuje okres, który obejmuje zamówienia przed i po zmianie.

Przykład: 1 czerwca sprzedajesz produkt, który ma tytuł Coffee mug with logo. Następnego dnia zmieniasz jego tytuł na Coffee mug - with logo, a następnie dokonujesz sprzedaży 7 czerwca. Po otwarciu raportu sprzedaży, który zawiera zakres dat od 1 czerwca do 7 czerwca, zamówienia na kubek kawy pojawiają się w 2 liniach raportu, ponieważ tytuły produktów były różne dla dwóch dat sprzedaży.

Przykład: Sprzedajesz różne rodzaje biżuterii w swoim sklepie online. W ubiegłym roku sprzedałeś(-aś) różne złote i srebrne pierścionki, ale żaden z nich nie zawierał oznaczenia typu produktu. W tym roku dodajesz kilka wartości typu produktu (Gold i Silver), aby uporządkować kolekcje pierścionków. Jeśli przeglądasz raport, który obejmuje okres zarówno przed, jak i po utworzeniu wartości typu produktu i który jest filtrowany, aby uwzględniał tylko pierścionki określonego typu produktu, np. Gold, raport nie będzie zawierał zamówień na złote pierścionki z ostatniego roku. Są one pomijane w raporcie, ponieważ nie należały do kategorii typu produktu w momencie sprzedaży.

Szczegółowe raporty sprzedaży

Jeśli Twój sklep jest w planie Shopify lub wyższej wersji planu, masz dostęp do następujących raportów sprzedaży:

Historia sprzedaży

Raport Historia sprzedaży pokazuje liczbę zamówień i łączną sprzedaż zrealizowaną w przeszłości.

Możesz wybrać jednostkę czasu w rozwijanym menu Grupuj wg, aby określić sposób grupowania danych. Możesz także porównać dane z różnych zakresów dat.

Raporty sprzedaży używają kilku standardowych terminów.

Sprzedaż według miesięcy

Raport sprzedaż według miesięcy pokazuje liczbę zamówień i całkowitą sprzedaż zrealizowaną każdego miesiąca.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według miesięcy
Miesiąc Miesiąc, w którym złożono zamówienia.

Sprzedaż według dni

Raport Sprzedaż wg dni pokazuje liczbę zamówień i całkowitą sprzedaż zrealizowaną każdego dnia.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według dni
Dzień Dzień złożenia zamówień.

Sprzedaż według produktu

Raport Sprzedaż wg produktu pokazuje zestawienie całkowitej sprzedaży produktów, ale nie obejmuje wysyłki.

Wysyłka nie jest uwzględniona, ponieważ zamówienie może składać się z kilku produktów, ale ma jedną opłatę za wysyłkę. Dla celów raportowania nie można podzielić opłaty za wysyłkę na produkty w zamówieniu.

Ponieważ kwoty wysyłki są filtrowane, podatek wyświetlany w tym raporcie nie zawiera podatków od wysyłki.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według produktu
Dostawca produktu Sprzedawca produktu w przypadku zakupu w firmie zewnętrznej.
Typ produktu Typ sprzedawanego produktu. Np. kapelusze, koszule lub buty.
Tytuł produktu Nazwa produktu.
Ilość netto Odpowiada liczbie sprzedanych pozycji - liczba zwróconych pozycji.

Czasami dane w polach produktu, takie jak Typ produktu lub Tytuł produktu, są wyświetlane jako myślnik (—). Dzieje się tak, jeśli dane nie istniały w momencie zamówienia.

Podobnie, jeśli którekolwiek z tych danych zostaną zmienione w zamówieniach, raport może wyświetlać wiele wierszy dla tego samego produktu, ponieważ informacje identyfikujące nie są identyczne. Raporty zawsze wyświetlają oryginalne wartości z czasu zamówienia.

Sprzedaż według godzin

Raport Sprzedaż wg godzin pokazuje zestawienie sprzedaży według godzin w ciągu dnia.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według godziny
Godzina Godzina złożenia zamówienia.

Sprzedaż według SKU wariantu produktu

Raport Sprzedaż wg SKU wariantu produktu pokazuje zestawienie sprzedaży brutto, ale nie pokazuje kosztów wysyłki najpopularniejszych produktów na poziomie bardziej szczegółowym niż raport Sprzedaż według produktu.

Wysyłka nie jest uwzględniona, ponieważ zamówienie może składać się z kilku produktów, ale ma jedną opłatę za wysyłkę. Dla celów raportowania nie można podzielić opłaty za wysyłkę na produkty w zamówieniu.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według SKU wariantu produktu
Tytuł produktu Nazwa produktu.
Tytuł wariantu Nazwa wariantu produktu.
SKU wariantu Kod identyfikacyjny wariantu produktu.
Ilość netto Odpowiada liczbie sprzedanych pozycji - liczba zwróconych pozycji.

Sprzedaż według dostawcy produktu

Raport Sprzedaż według dostawcy produktu przedstawia sprzedawców i produkty dostarczane przez każdego dostawcę.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według dostawcy produktu
Dostawca produktu Nazwa dostawcy dostarczającego produkt. Kliknij nazwę dostawcy, aby wyświetlić listę dostarczanych przez niego produktów.
Ilość netto Odpowiada liczbie sprzedanych pozycji - liczba zwróconych pozycji.

Sprzedaż według rabatu

Raport Sprzedaż według rabatu przedstawia Twoją sprzedaż pogrupowaną według nazwy rabatu, np. nazwy automatycznego rabatu lub kodu rabatowego. Ten raport umożliwia sprawdzenie, jak często stosowane są kody rabatowe i wskazanie rabatów konwertowanych na największą sprzedaż.

Wartość sprzedaży w tym raporcie obejmuje łączną wartość zamówienia, a nie tylko pozycje z rabatem w zamówieniu. Jeśli oferujesz w sklepie rabaty możliwe do połączenia, to samo zamówienie może się wyświetlić jako uwzględnione wiele razy. Zamówienie pojawia się raz w każdym wierszu dla każdego zastosowanego rabatu.

W tym raporcie są gromadzone informacje dotyczące sprzedaży dokonanej po 1 maja 2017 r., 12:00 UTC, niezależnie od strefy czasowej Twojego sklepu.

Może minąć 12-72 godzin, zanim sprzedaż będzie widoczna w raporcie Sprzedaż według rabatu.

W tym raporcie stosowane są następujące pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według rabatu
Nazwa rabatu Nazwa wprowadzona przy tworzeniu rabatu w panelu administracyjnym.
ID rabatu ID w adresie URL panelu administracyjnego dla rabatu.
Klasa rabatu „wysyłka”, „produkt”, „zamówienie” lub „nieznany”.
Metoda rabatu Sposób, w jaki rabat jest stosowany przy realizacji zakupu —na przykład automatycznie lub poprzez wprowadzenie kodu.
Typ rabatu Procent, stała kwota, darmowa wysyłka, kup X, a otrzymasz Y lub aplikacja.
Kod rabatowy Kod, który zastosowano do otrzymania rabatu.
Automatyczny tytuł rabatu Nazwa rabatu, który został automatycznie zastosowany.
Kwota rabatu Łączna wartość zgłoszonego rabatu.
Inne rabaty Łączna wartość innych rabatów zastosowanych do tych samych zamówień co ten rabat.
Inne rabaty niewysyłkowe Gdy wiele rabatów ma zastosowanie do zamówień, dla których dostępny jest nazwany rabat, w tym polu wyświetla się łączna wartość innych rabatów niewysyłkowych stosowanych do tych samych zamówień co ten rabat.
Inne rabaty na wysyłkę Gdy wiele rabatów ma zastosowanie do zamówień, dla których dostępny jest nazwany rabat, w tym polu wyświetla się łączna wartość innych rabatów na wysyłkę stosowanych do tych samych zamówień co ten rabat.
Rabaty niewysyłkowe Łączna wartość wszystkich rabatów niewysyłkowych dla zamówień z tym rabatem.
Rabaty na wysyłkę Łączna wartość wszystkich rabatów na wysyłkę dla zamówień z tym rabatem.
Rabaty nieoparte na skrypcie wysyłki Łączna wartość rabatów na produkty, które są wynikiem skryptu, który jest uruchamiany przez aplikację Script Editor.

Ta kolumna jest wyświetlana tylko wtedy, gdy korzystasz z Shopify Plus. Kwoty rabatu na skrypt są raportowane w odniesieniu do zamówienia tylko wtedy, gdy wykorzystano w nim kod rabatowy.
Rabaty oparte na skrypcie wysyłki Łączna wartość rabatów wysyłkowych, które są wynikiem skryptu, który jest uruchamiany przez aplikację Script Editor.

Ta kolumna jest wyświetlana tylko wtedy, gdy korzystasz z Shopify Plus. Kwoty rabatów opartych na skrypcie wysyłki są raportowane w odniesieniu do zamówienia tylko wtedy, gdy wykorzystano w nim kod rabatowy.
Zamówienia Liczba zamówień, których dotyczył rabat.
Łączna sprzedaż Łączna sprzedaż wszystkich zamówień, dla których zastosowano rabat.
Wysyłka Kwota za wysyłkę z wyłączeniem rabatów na wysyłkę.

Sprzedaż według obiektu odsyłającego ruch

Raport Sprzedaż według obiektu odsyłającego ruch przedstawia Twoją sprzedaż na podstawie określonej witryny, z której przechodzą Twoi klienci.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według obiektu odsyłającego ruch
Źródło obiektu odsyłającego ruch

Wskazuje, w jaki sposób klient, który złożył zamówienie wszedł do Twojego sklepu online. Możliwe wartości to:

 • Bezpośrednio: Klient wprowadził adres URL Twojego sklepu do przeglądarki.
 • Wyszukiwanie: Klient kliknął Twój sklep na stronie wyników wyszukiwarki.
 • E-mail: Klient kliknął link do Twojego sklepu w wiadomości e-mail.
 • Media społecznościowe: Klient kliknął link w mediach społecznościowych.
 • Nieznane: Źródło obiektu odsyłającego nie pasuje do żadnego z powyższych przypadków.
Host obiektu odsyłającego ruch

Strona obiektu odsyłającego, np. www.google.com, na której źródłem obiektu odsyłającego jest wyszukiwanie i outlook.live.com, gdzie źródłem obiektu odsyłającego jest e-mail.

W przypadku źródeł bezpośrednich, jeśli nie można ustalić obiektu odsyłającego, host jest wyświetlany jako myślnik. Może to wystąpić w następujących przypadkach:

 • Kliknięcie linku w adresie e-mail (w zależności od produktu), aplikacji mobilnej, wiadomości błyskawicznej lub zakładce.
 • Przeglądarka internetowa użytkownika ma aktywną opcję Nie śledź.
 • Dane obiektu odsyłającego są blokowane przez serwer proxy lub zaporę.
 • Jako link użyto skróconego adresu URL.

Raport przedstawia obiekt odsyłający Ostatnia interakcja. Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów odsyłających i interakcji, które są również nazywane modelami przypisania, zapoznaj się z sekcją Obiekty odsyłające i interakcje.

Sprzedaż według lokalizacji rozliczenia

W raporcie Sprzedaż według lokalizacji rozliczenia wskazany jest kraj lub region adresu rozliczeniowego dla zamówienia.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według lokalizacji rozliczeniowej
Lokalizacja rozliczenia Kraj lub region adresu rozliczeniowego.

Sprzedaż według waluty realizacji zakupu

Raport Sprzedaż według waluty realizacji zakupu przedstawia podział sprzedaży według waluty klienta użytej przy realizacji zakupu.

Kolumna Łączna sprzedaż wskazuje wartość sprzedaży w Twojej lokalnej walucie.

Np., lokalną walutą Sary są dolary kanadyjskie, ale akceptuje ona również płatności w dolarach australijskich i amerykańskich. W jej raporcie Sprzedaż według waluty realizacji zakupu Sara widzi dolary kanadyjskie, australijskie i amerykańskie wymienione w kolumnie Waluta realizacji zakupu, a następnie liczbę zamówień realizowanych w tych walutach. Natomiast wartość tych zamówień jest przedstawiona w dolarach kanadyjskich.

Sprzedaż według kanału

Można użyć raportu Sprzedaż według kanału, aby sprawdzić obrót w różnych kanałach sprzedaży.

W raportach dotyczących sprzedaży używanych jest kilka standardowych pojęć. W tym raporcie Nazwa kanału sprzedaży odnosi się do nazwy kanału lub aplikacji, których klient użył do złożenia zamówienia, np. sklep online lub przycisk zakupu. W przypadku sprzedaży, które pierwotnie były wersjami roboczymi zamówień, w raporcie wyświetlane są wersje robocze zamówień. Jeśli skorzystano z aplikacji, która nie ma nazwy, raport wskazuje opcję Inne.

Sprzedaż według nazwy klienta

Raport Sprzedaż według nazwy klienta przedstawia zestawienie zamówień według klienta w danym okresie.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według nazwy klienta
Nazwa klienta Nazwa klienta.
E-mail klienta Adres e-mail klienta

Historia średniej wartości zamówień

Raport Historia średniej wartości zamówień przedstawia, jak średnia wartość zamówienia zmieniała się w czasie.

Możesz kliknąć opcję Grupuj według, aby wybrać jednostkę czasu, według której chcesz przeglądać sprzedaż: godzina, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok, godzina dnia, dzień tygodnia lub miesiąc roku. Jednostka czasu określa sposób grupowania wartości zamówienia. Możesz również porównywać dane z różnych zakresów dat.

Dostosuj raporty sprzedaży

Użyj funkcji filtrowania i edycji, aby spersonalizować raporty sprzedaży.

Większość wskaźników odpowiada standardowym pojęciom używanym w raportach sprzedaży. Do raportu można dodać następujące kolumny:

Przykłady kolumn, które można dodać w celu dostosowania raportów sprzedaży
Średnia wartość zamówienia

Równa się sprzedaż brutto (z wyłączeniem korekt) - rabaty (z wyłączeniem korekt) / liczba zamówień. Korekty obejmują wszystkie zmiany, wymiany lub zwroty dokonywane, które są dokonywane w odniesieniu do zamówienia po jego pierwotnym utworzeniu.

Zamówiona ilość Zamówiona ilość = ilość netto + zwrócona ilość
Zwrócona ilość

Liczba zwróconych pozycji.

Opcja zakupu

Typ zakupu dokonanego przez klienta, np. subskrypcja lub zakup jednorazowy.

Przykład: Zwroty z ostatnich 30 dni

Załóżmy, że chcesz zobaczyć wszystkie zwroty z ostatnich 30 dni pogrupowane według produktu. Możesz filtrować raport Sprzedaży według produktu i usunąć niektóre kolumny, których nie potrzebujesz.

W uzyskanym raporcie wyświetlone będą takie informacje, jak: nazwa każdego zwróconego produktu, zwrócona ilość, wartość zwrotów, całkowity podatek związany ze zwróconymi produktami oraz łączna sprzedaż. Ponieważ raport dotyczy tylko zwrotów, łączna sprzedaż każdego produktu będzie ujemna.

Aby spersonalizować raport Sprzedaż według produktu, należy wykonać poniższe czynności:

 1. W sekcji Sprzedaż kliknij przycisk Sprzedaż według produktu.

 2. Dla zakresu dat wybierz Ostatnie 30 dni.

 3. Kliknij Zarządzaj filtrami.

 4. Kliknij opcję Dodaj filtr.

 5. Z listy wybierz filtr Rodzaj sprzedaży, a następnie opcję Zwrot.

 6. Aby wyświetlić mniej kolumn, kliknij Edytuj kolumny, a następnie odznacz opcje Dostawca produktu i Typ produktu, Sprzedaż netto oraz Rabaty.

Skrócony raport przedstawia teraz wartość Twoich zwrotów według produktu z ostatnich 30 dni.

Kwoty kart prezentowych w raportach

Karty prezentowe pojawiają się w kilku miejscach Twoich raportów. Istnieją określone warunki, które wpływają na to, gdzie są one zarejestrowane.

Gdy wydajesz kartę prezentową z poziomu panelu administracyjnego Shopify:

 • Nie jest to uwzględniane jako sprzedaż w żadnym raporcie, ani w danych łącznej sprzedaży na pasku bocznym strony głównej.

Gdy sprzedajesz kartę prezentową:

 • Nie jest to uwzględniane w żadnych raportach sprzedaży, ani w danych łącznej sprzedaży na pasku bocznym Strony głównej.
 • Jest to uwzględniane w raporcie finansowym dotyczącym kart prezentowych.
 • Kwota zapłaty za kartę prezentową jest uwzględniana w raporcie finansowym Płatności w sekcji metody płatności wykorzystanej przez klienta, jak np. Visa czy gotówka.

Gdy klient używa karty prezentowej, by dokonać zakupu w Twoim sklepie:

 • jest to uwzględniane w raportach sprzedaży. Pełna wartość pozycji jest uznawana za sprzedaż. Przykładowo, koszulka za 20 $, z opłatą częściową w wysokości 5 $, uiszczoną katą prezentową, zostanie wykazana jako sprzedaż za kwotę 20 $.
 • Kwota zapłacona przez lub zwrócona na kartę prezentową jest uwzględniona w raporcie finansowym płatności jako wpis Karta prezentowa.
 • Kwota zapłaty kartą prezentową jest odejmowana od salda karty prezentowej, co jest uwidaczniane w raporcie finansowym Zobowiązania.

Gdy karta prezentowa utraci ważność:

 • Wszelkie pozostałe saldo zaległości na karcie prezentowej będzie w dalszym ciągu liczone do salda zaległości karty prezentowej, co zostanie uwidocznione w raporcie finansowym Zobowiązania.

W przypadku wyłączenia karty prezentowej:

 • Wszelkie pozostałe saldo zaległości na karcie prezentowej jest zwracane do zera i usuwane z salda zaległości na karcie prezentowej w raporcie finansowym Zobowiązania. To dostosowanie obowiązuje od daty wyłączenia karty i nie ma wpływu na dane historyczne.
 • Wyłączone wartości pojawią się w raporcie Pozostałe saldo kart prezentowych w ciągu 24 godzin.

Kwoty kart prezentowych w niestandardowych raportach

Możesz utworzyć raport niestandardowy z informacjami o sprzedaży brutto kart prezentowych, sprzedanych kartach prezentowych i rabatach na karty prezentowe:

 • Sprzedaż brutto kart prezentowych odnosi się do rzeczywistej wartości sprzedanych kart prezentowych. Wskazuje ona na Twoje zaległe zobowiązania.
 • Sprzedane karty prezentowe odnoszą się do kwoty, za jaką sprzedałeś(-aś) karty prezentowe. Może ona być mniejsza niż ich wartość rzeczywista.
 • Różnica jest kwotą rabatów udzielonych na karty prezentowe.

Przykład: Sprzedajesz kartę prezentową wartą 50 USD za 40 USD. Kwota sprzedaży brutto karty prezentowej wynosi 50 USD. Kwota uzyskana ze sprzedaży karty prezentowej wynosi 40 USD. Kwota rabatu na kartę prezentową to 10 USD.

Kwoty ze sprzedaży kart prezentowych nie są uwzględniane w innych raportach sprzedaży.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo