Eksport raportów

Raporty można wyeksportować do pliku CSV (comma separated values) z panelu administracyjnego Shopify. Wyeksportowane raporty są zapisywane w domyślnym folderze pobierania na komputerze.

Kroki:

  1. Otwórz raport, który chcesz wyeksportować.

  2. Kliknij Eksportuj.

  3. W oknie dialogowym Eksportuj raport kliknij Eksportuj.

    W przypadku niektórych raportów finansowych (Sprzedaż, Podatki i Płatności) można również wybrać typ raportu do eksportu. Bieżąca strona eksportuje dane dla aktualnie wyświetlanych kolumn. Pełny raport eksportuje dane dla wszystkich wyświetlanych kolumn, ale uwzględnia też dodatkowe kolumny, które domyślnie nie są wyświetlane.

    Wyeksportowany plik jest zapisywany w domyślnym folderze pobierania.

Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć raport. Możesz użyć programu arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Excel lub Numbers, lub edytora tekstu, aby zobaczyć raport.

Jeśli chcesz wygenerować raport w formie pliku PDF raportu, użyj polecenia Drukuj zamiast eksportu. Na komputerze z systemem Windows 10 lub Mac możliwy jest automatyczny zapis raportu jako pliku PDF podczas drukowania. W przypadku wcześniejszych wersji systemu Windows należy w tym celu zainstalować drukarkę lub konwerter PDF, np. Adobe Acrobat Reader.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo