Filtrowanie i edycja raportów

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Basic Shopify lub wyższego, możesz filtrować raporty, aby pokazać konkretne informacje, których potrzebujesz. Możesz także dodawać lub usuwać kolumny w raportach.

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub wyższego, możesz zapisywać odfiltrowane i edytowane raporty lub tworzyć niestandardowe raporty od podstaw. Jeśli Twój sklep korzysta z planu Shopify, wszelkie zastosowane filtry lub zmiany są tymczasowe.

Przegląd filtrów

Filtr przypomina wyrażenie matematyczne, w którym używa się liczb lub słów. Oto przykład:

Billing country is Australia

Jeśli ten filtr został zastosowany w raporcie sprzedaży, będzie on przedstawiał tylko Twoją sprzedaż w Australii. Sprzedaż z innych krajów świata nie zostanie uwzględniona w raporcie.

Filtr jest wyświetlany nad danymi raportu.

Drugi przykład:

Billing country is not Australia

Jeśli ten filtr został zastosowany w raporcie sprzedaży, będzie on przedstawiał dane dotyczące sprzedaży na całym świecie z wyjątkiem Australii. Sprzedaż w Australii nie będzie uwzględniona w raporcie.

Składniki filtra

Filtr składa się zawsze z trzech elementów w następującej kolejności:

name  operator  values

 • Nazwa identyfikuje określony filtr i odpowiada kolumnie. Na przykład: Billing city.
 • Operator porównuje wartości, które podajesz, z rzeczywistymi danymi. W zależności od wybranego filtra dostępnych jest kilka operatorów. Operator is wymaga dokładnego dopasowania, jak znak równości.
 • Wartości to określone słowa lub numery, które chcesz odfiltrować. Na przykład: Australia lub Toronto or New York.

W przykładowym filtrze Billing country is Australia:

 • Billing country to nazwa
 • is jest operatorem
 • Australia jest wartością

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych filtrów:

 • Sale channel name kind is Online StoreRaport korzystający z tego filtra pokazuje tylko sprzedaż w sklepie online. Sprzedaż za pośrednictwem innych kanałów jest pomijana.

 • Product type is not BraceletRaport sprzedaży, w którym zastosowany został ten filtr przedstawia sprzedaż każdego produktu z wyjątkiem bransoletek.

Korzystanie z kilku filtrów

Istnieje możliwość skonfigurowania kilku filtrów dla raportu:

 • Jeśli w filtrze jest używany jeden składnik Nazwa i operator is, ale zdefiniowano w nim więcej niż jedną wartość, dane zostaną uwzględniane w raporcie, jeśli którakolwiek z wartości jest zgodna. Na przykład: Billing city is Toronto or New York City. W raporcie z takim filtrem wyświetlane są dane dotyczące sprzedaży dla Toronto i Nowego Jorku.

 • Jeśli w filtrze jest używany jeden składnik Nazwa i operator is not z więcej niż jedną wartością, dane są uwzględniane w raporcie, jeżeli żadna z wartości nie jest zgodna. Na przykład: Billing city is not Toronto and New York City. W raporcie z takim filtrem wyświetlane są dane dotyczące wszystkiego oprócz sprzedaży dla Toronto i Nowego Jorku.

 • Jeśli filtry używają operatora is i mają różne nazwy składników, dane są uwzględniane tylko wtedy, gdy wszystkie filtry są zgodne. Na przykład: Billing city is Toronto i Sales channel name is Online Store W tym przykładzie dane są uwzględniane tylko dla transakcji sprzedaży do Toronto, które zostały zrealizowane w sklepie online. Sprzedaż w punktach sprzedaży w Toronto nie jest uwzględniona. Nie uwzględniono też dokonanej w sklepie online sprzedaży do Nowego Jorku.

Filtruj raporty

Możesz filtrować raporty, aby zawęzić wyświetlane domyślnie informacje. Na przykład, możesz dodać filtr, aby wyświetlić tylko dane sprzedaży w określonym kanale sprzedaży lub obszarze wysyłki.

Kroki:

 1. Otwórz raport.

 2. Kliknij Zarządzaj filtrami.

 3. Kliknij opcję Dodaj filtr.

 4. Z listy rozwijanej wybierz filtr. Filtr jest pogrupowany według kategorii.

 5. Skonfiguruj filtr:

 6. Kliknij Zastosuj filtry.

Jeśli chcesz zapisać odfiltrowany raport, aby użyć go w przyszłości, a Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub wyższego, kliknij Zapisz jako, wprowadź nazwę, a następnie kliknij Zapisz. Teraz możesz otworzyć raport w sekcji Raporty niestandardowe na stronie Raporty.

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Shopify, możesz wydrukować lub wyeksportować odfiltrowany raport, ale nie możesz go zapisać.

Usuń filtry

Jeśli nie chcesz używać filtra, możesz go trwale usunąć. Nie możesz odzyskać filtrów, więc jeśli masz skonfigurowany filtr złożony, możesz zapisać raport pod nową nazwą.

Aby usunąć filtr, kliknij X obok niego.

Przykład: Filtruj raport sprzedaży wg miesięcy

Raport Sprzedaż według miesięcy przedstawia sprzedaż we wszystkich kanałach sprzedaży. Możesz ograniczyć datę sprzedaży do kanału online.

Kroki:

 1. Kliknij Zarządzaj filtrami.

 2. Kliknij opcję Dodaj filtr.

 3. Na rozwijanej liście wybierz nazwę kanału sprzedaży.

 4. W polu Szukaj wpisz online, a następnie wybierz opcję Sklep online. Nie musisz wybierać operatora jest, ponieważ jest on ustawiony domyślnie.

 5. Kliknij Zastosuj filtry. Raport przedstawia teraz wyłącznie sprzedaż prowadzoną w kanale Sklep online. Filtr jest wyświetlany nad wykresem, a liczba aktywnych filtrów jest wyświetlana pod zakresem dat. Aby uszczegółowić filtrowanie danych, tak by raport pokazywał sprzedaż w tym kanale dla wszystkich produktów z wyjątkiem jednego konkretnego, wykonaj następujące kroki:

 6. Kliknij Zarządzaj filtrami.

 7. Kliknij opcję Dodaj filtr.

 8. Na rozwijanej liście drugiego filtra wybierz tytuł produktu.

 9. W polu Szukaj wpisz nazwę produktu i wybierz go, gdy się pojawi. W przedstawianym przykładzie tym produktem jest Dock Shoes.

 10. Wybierz opcję Nie jest w celu wykluczenia tego produktu.

 11. Kliknij Zastosuj filtry.

Raport ma teraz oba filtry. Przedstawia tylko sprzedaż prowadzoną w kanale sklepu online, z wyjątkiem produktu Buty trekkingowe.

Jeśli jest to raport jednorazowego użytku, można go wydrukować lub wyeksportować. Jeżeli chcesz zachować raport, aby skorzystać z niego w przyszłości, możesz go zapisać, pod warunkiem, że Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub wyższego.

Dodaj lub Usuń kolumny w raportach

W większości raportów można dodawać i usuwać kolumny, aby wyświetlać większy lub mniejszy niż domyślny zakres informacji.

Kroki:

 1. Otwórz raport.

 2. Kliknij Edytuj kolumny. Rozwijana lista zawiera kolumny, które można dodawać lub usuwać. Kolumny, które są wyświetlane domyślnie, mają znacznik wyboru.

 3. Zaznacz kolumny, które chcesz dodać. Odznacz kolumny, które chcesz usunąć.

Jeśli chcesz zapisać edytowany raport, aby użyć go w przyszłości, a Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub wyższego, kliknij Zapisz jako, wprowadź nazwę, a następnie kliknij Zapisz. Teraz możesz otworzyć raport w sekcji Raporty niestandardowe na stronie Raporty.

Przykład: Dodaj kolumnę do raportu Sesje wg obiektu odsyłającego

Jeśli odwołujesz się do raportu Sesje wg obiektu odsyłającego i chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji o obiektach odsyłających, kliknij opcję Edytuj kolumny, a następnie wybierz opcję Witryna obiektu odsyłającego.

Raport przedstawia teraz dodaną przez Ciebie kolumnę i dane witryny obiektu odsyłającego.

Jeśli jest to raport jednorazowego użytku, można go wydrukować lub wyeksportować. Jeżeli chcesz zachować raport, aby skorzystać z niego w przyszłości, możesz go zapisać, pod warunkiem, że Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub wyższego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo