Ustawianie i porównywanie przedziałów czasu dla raportów

W większości raportów można wybrać zakres dat dla danych wyświetlanych w raporcie. Na przykład, można wybrać mniejszy zakres dat, aby ograniczyć widok do zamówień z kilku dni. Można również wybrać większy zakres dat, aby uzyskać wgląd do zamówień z całego roku.

W przypadku niektórych raportów możesz porównać wybrany zakres dat z poprzednim zakresem dat.

W przypadku raportów, które przedstawiają dane w czasie, takich jak Sprzedaż w czasie i Klienci w czasie można również wybrać jednostkę czasu, według której dane zostaną pogrupowane (np. według dnia, miesiąca lub kwartału).

Ustaw zakres dat dla raportu

Po otwarciu raportu dane są wyświetlane dla domyślnego zakresu dat. Na przykład, domyślnym przedziałem czasu dla niektórych raportów jest Miesiąc do daty bieżącej. Możesz wybrać inny przedział czasu zachowywać go jako domyślny, dopóki nie zmienisz go ponownie.

Kroki:

 1. Otwórz raport.

 2. Kliknij menu daty.

 3. Wybierz predefiniowany zakres dat lub inny zakres, klikając na kalendarzach.

Porównaj zakresy dat w raporcie

Aby dokonać analizy danych, można porównać dane z wybranego zakresu dat z poprzednim zakresem dat w dowolnym raporcie opartym na czasie. Porównania są wyświetlane zarówno na wykresach, jak i w tabelach danych na stronie raportu. Wykresy przedstawiają zakres dat porównawczych jako linię przerywaną, a aktualne dane jako linię ciągłą. Jeśli zaznaczona jest opcja W porównaniu z uśrednionymi danymi, dane z tego okresu są uśrednione i wyświetlane jako pozioma linia przerywana.

Kroki:

 1. Otwórz raport.

 2. Kliknij menu daty.

 3. Wybierz predefiniowany zakres dat lub inny zakres dat, klikając na kalendarzach.

 4. Wybierz opcję Porównaj z poprzednimi datami. Jeśli nie widzisz opcji Porównaj z poprzednimi datami, opcja porównywania zakresów dat nie jest dostępna dla raportu.

 5. W rozwijanym menu Porównaj z wybierz żądaną opcję. Wybranie opcji Poprzedni okres powoduje porównanie żądanego zakresu dat z ostatnim równoważnym zakresem dat. Na przykład, jeśli wybrany zakres dat to ostatnie 15 dni, wybranie opcji Poprzedni okres powoduje porównanie tych 15 dni z 15 dniami, które je poprzedzały.

 6. Kliknij opcję Zastosuj.

Grupuj dane raportu według jednostki czasu

W przypadku raportów, które przedstawiają dane w czasie, np. raport Sprzedaż w czasie, można wybrać jednostkę czasu, według której będą grupowane dane. Wyświetlane opcje grupowania zależą od wybranego zakresu dat. Na przykład, jeśli wybierzesz zakres dat Ostatnie 30 dni, możesz zdecydować się na grupowanie danych według godziny, dnia, tygodnia, miesiąca, godziny dnia lub dnia tygodnia.

Kroki:

 1. Otwórz raport, który przedstawia dane w czasie.

 2. Kliknij menu Grupuj wg i wybierz jednostkę czasu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo