Ustawianie przedziałów czasu dla raportów

W większości raportów można wybrać zakres dat dla danych wyświetlanych w raporcie. Na przykład, można wybrać mniejszy zakres dat, aby ograniczyć widok do zamówień z kilku dni. Można również wybrać większy zakres dat, aby uzyskać wgląd do zamówień z całego roku.

W przypadku raportów, które przedstawiają dane w czasie, takich jak Sprzedaż w czasie i Klienci w czasie można również wybrać jednostkę czasu, według której dane zostaną pogrupowane (np. według dnia, miesiąca lub kwartału).

Ustaw zakres dat dla raportu

Po otwarciu raportu dane są wyświetlane dla domyślnego zakresu dat. Na przykład, domyślnym przedziałem czasu dla niektórych raportów jest Miesiąc do daty bieżącej. Możesz wybrać inny przedział czasu zachowywać go jako domyślny, dopóki nie zmienisz go ponownie.

Kroki:

  1. Otwórz raport.

  2. Kliknij menu daty.

  3. Wybierz predefiniowany zakres dat lub inny zakres, klikając na kalendarzach.

Grupuj dane raportu według jednostki czasu

W przypadku raportów, które przedstawiają dane w czasie, np. raport Sprzedaż w czasie, można wybrać jednostkę czasu, według której będą grupowane dane. Wyświetlane opcje grupowania zależą od wybranego zakresu dat. Na przykład, jeśli wybierzesz zakres dat Ostatnie 30 dni, możesz zdecydować się na grupowanie danych według godziny, dnia, tygodnia, miesiąca, godziny dnia lub dnia tygodnia.

Kroki:

  1. Otwórz raport, który przedstawia dane w czasie.

  2. Kliknij menu Grupuj wg i wybierz jednostkę czasu.

    Jeśli wybierzesz Brak, jednostka czasu nie będzie wyświetlana w raporcie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo