Konfigurowanie niestandardowej metody płatności

Jeśli chcesz akceptować płatności ręczne, które nie są przetwarzane przez Shopify, takie jak czeki, kredyt sklepowy lub terminale firm zewnętrznych, możesz skonfigurować niestandardową metodę płatności.

Shopify śledzi następujące szczegóły zamówienia dla niestandardowych metod płatności:

  • Numer zamówienia
  • Powiązane informacje o kliencie
  • Pozycje pojedyncze
  • Suma zamówienia, łącznie z podatkami
  • Data zamówienia/sygnatury czasowe
  • Użyty typ płatności niestandardowej

Kroki:

  1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Ustawienia płatności.

  2. W sekcji Typy płatności niestandardowych naciśnij Dodaj typ płatności niestandardowej.

  3. Wprowadź w polu nazwę typu płatności i naciśnij Zapisz.

  4. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć typ płatności niestandardowej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo