Zarządzanie pracownikami z poziomu panelu administracyjnego

Jeśli masz kilka osób pracujących w Twoim sklepie, musisz je dodać jako pracowników POS, aby mogli korzystać z aplikacji Shopify POS w celu prowadzenia sklepu. W zależności od poziomu dostępu wymaganego przez każdego pracownika musisz nadać im odpowiednie uprawnienia. Aby przyznać pracownikowi jedno lub więcej uprawnień, musisz przypisać im rolę POS.

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz konto z pełnym dostępem administratora, możesz przeglądać i zmieniać role członków personelu z poziomu aplikacji Shopify POS lub panelu administracyjnego Shopify. Jeśli nie przypiszesz roli do swojego pracownika, automatycznie zostanie do niego przypisana domyślna rola (współpracownik).

Pracowników punktu sprzedaży możesz tworzyć na trzy sposoby:

 • Z menu Pracownicy aplikacji Shopify POS.
 • Na stronie ustawień Plan i uprawnienia w panelu administracyjnym Shopify.
 • W kanale Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Zanim utworzysz pracowników, możesz zdefiniować role dla każdego zestawu uprawnień, do których pracownicy mogą uzyskać dostęp. Dla wszystkich pracowników tworzona jest domyślna rola o nazwie Associate, ale możesz utworzyć dodatkowe role w zależności od uprawnień, które chcesz przypisać.

Twórz pracowników z dostępem do panelu administracyjnego i do Shopify POS

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub pracownikiem z pełnymi uprawnieniami, możesz utworzyć pracowników, którzy mają dostęp do zarówno Shopify POS, jak i panelu administracyjnego Shopify. Pracownicy utworzeni w ten sposób mają przypisaną domyślną rolę ze wszystkimi uprawnieniami POS.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Plan i uprawnienia.

 2. W sekcji Uprawnienia dla pracowników, kliknij opcję Dodaj pracowników.

 3. Wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail dla nowego pracownika. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pracownik ma pełne uprawnienia.

 4. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie.

Zaproszenie do utworzenia konta jest wysyłane do nowego pracownika e-mailem.

Konfiguracja pracowników

Pracownik, który otrzyma zaproszenie e-mail, musi skonfigurować konto pracownika, aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego Shopify i POS.

Kroki:

 1. Kliknij link w e-mailu z zaproszeniem, aby zaakceptować zaproszenie.

 2. Na stronie konfiguracji pracowników wprowadź w formularzu następujące informacje:

- Adres e-mail - Imię i nazwisko - Numer telefonu (opcjonalnie) - Hasło

 1. Kliknij opcję Utwórz konto

Pracownik może teraz zalogować się do panelu administracyjnego Shopify przy użyciu adresu e-mail i hasła. Może również edytować dane swojego konta.

Utwórz pracowników z dostępem tylko do POS

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub pracownikiem z pełnymi uprawnieniami, możesz utworzyć w panelu administracyjnym Shopify pracowników z dostępem tylko do POS. Możesz również kontrolować ich uprawnienia do aplikacji POS, przypisując im wstępnie zdefiniowaną rolę.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify w sekcji KANAŁY SPRZEDAŻY kliknij Punkt sprzedaży > Pracownicy.

 2. Kliknij Dodaj pracowników.

 3. Wprowadź dane kontaktowe pracownika.

 4. Wybierz rolę POS, którą chcesz przypisać pracownikowi.

 5. W sekcji PIN kliknij opcję Wygeneruj nowy PIN, aby przypisać unikalny kod PIN do pracownika. Pracownik będzie używać tego kodu PIN, aby uzyskać dostęp do aplikacji Shopify POS.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo