Zmiana inteligentnej siatki Shopify POS

Ekran główny w aplikacji Shopify POS ma inteligentną siatkę zawierającą zestaw konfigurowalnych kafelków, które wyświetlają różne zasoby. Możesz dodawać kafelki reprezentujące często używane produkty, kolekcje, aplikacje firm zewnętrznych lub funkcje. Jeśli aplikacja firmy zewnętrznej ma wiele funkcji, możesz ustalić, która funkcja będzie wykonywana przez kafelek.

Możesz dodać więcej stron, grupować kafelki na tych stronach i zmieniać położenie kafelków na każdej stronie.

Zmiana inteligentnej siatki z poziomu aplikacji Shopify POS

Inteligentną siatkę można edytować z poziomu aplikacji Shopify POS. Zmiany wprowadzone w inteligentnej siatce w aplikacji POS dotyczą tylko lokalizacji POS, która jest zalogowana w tej aplikacji.

Aby dodać kafelki, musisz być właścicielem sklepu lub mieć konto pracownika POS z uprawnieniem Dostosuj inteligentną siatkę.

Dodaj kafelki

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij Dodaj kafelek w siatce.
 2. Z dostępnej listy wybierz pozycję, którą chcesz dodać do strony głównej.
 3. Dodaj kafelki, po czym naciśnij Gotowe.

Usuń kafelki

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij i przytrzymaj kafelek, aż zacznie drgać.
 2. Naciśnij x w rogu kafelka, po czym naciśnij Usuń.
 3. Naciśnij Gotowe.

Edytuj kafelki

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij i przytrzymaj kafelek, aż zacznie drgać.
 2. Naciśnij ... na rogu kafelka, a następnie wybierz kolor (żółty, zielony, niebieski lub pomarańczowy).
 3. Naciśnij Gotowe.

Tworzenie układów inteligentnej siatki dla wielu lokalizacji POS

Możesz tworzyć wiele układów inteligentnej siatki i zarządzać nimi w panelu administracyjnym Shopify. Jest to przydatne, gdy chcesz, aby wiele lokalizacji POS miało ten sam układ inteligentnej siatki oraz chcesz zaoszczędzić czas, eliminując konieczność ręcznego dostosowywania inteligentnej siatki dla każdej lokalizacji w aplikacji Shopify POS. Możesz utworzyć i dostosować wiele układów inteligentnej siatki za pomocą edytora inteligentnej siatki, a następnie przypisać każdy układ do określonych lokalizacji POS.

Za pomocą edytora inteligentnej siatki możesz dostosować każdy układ inteligentnej siatki w panelu administracyjnym Shopify w poniższy sposób:

 • Dodawaj, zmieniaj układ lub usuwaj strony kafelków.
 • Dodawaj, zmieniaj układ, zmieniaj kolory lub usuwaj kafelki ze strony kafelków.
 • Przełączaj się między podglądem aplikacji Shopify POS na tablecie lub smartfonie.
 • Przełączaj się między podglądem aplikacji Shopify POS w trybie ciemnym lub jasnym.

Jeden układ inteligentnej siatki jest przypisany jako układ Domyślny i ma zastosowanie do wszystkich nowych lokalizacji POS oraz już istniejących lokalizacji POS, których przypisany układ został usunięty. Układ domyślny można zmienić w dowolnym momencie.

Aby przeglądać, tworzyć i dostosowywać układy inteligentnej siatki w panelu administracyjnym Shopify, pracownicy z dostępem administracyjnym muszą mieć uprawnienia pracownicze Produkty > Wyświetl i Ustawienia sklepu > Lokalizacje. Pracownicy muszą również posiadać uprawnienie Rabaty, aby wyświetlać i tworzyć kafelki inteligentnej siatki z rabatami. Pracownicy POS z rolami POS muszą mieć uprawnienia Dostosuj inteligentną siatkę w celu edycji układu inteligentnej siatki z poziomu aplikacji Shopify POS.

Wyszukaj układy inteligentnej siatki

Możesz uzyskać dostęp do listy układów inteligentnej siatki w ustawieniach kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Punkt sprzedaży > Ustawienia.
 2. W sekcji Informacje ogólne kliknij opcję Inteligentna siatka.
 3. Użyj pola Szukaj, aby wyszukać układy inteligentnej siatki na podstawie słów kluczowych z nazwy inteligentnej siatki lub przypisanych lokalizacji POS.

Utwórz nowy układ inteligentnej siatki

Możesz utworzyć nowy układ inteligentnej siatki w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Punkt sprzedaży > Ustawienia.
 2. W sekcji Informacje ogólne kliknij opcję Inteligentna siatka.
 3. Kliknij opcję Utwórz nową.
 4. W sekcji Podgląd kliknij przycisk Dostosuj, aby otworzyć edytor inteligentnej siatki.
 5. Dostosuj strony kafelków inteligentnej siatki:

  • Aby dodać stronę do inteligentnej siatki, kliknij opcję ⊕ Dodaj kafelek.
  • Aby zmienić kolejność stron kafelków, kliknij obok tytułu strony kafelków i przeciągnij stronę w górę lub w dół listy stron kafelków.
  • Aby usunąć stronę kafelków, kliknij ikonę kosza obok nazwy strony kafelków.
 6. Dostosuj kafelki inteligentnej siatki:

  • Aby dodać kafelek do strony, kliknij opcję ⊕ Dodaj kafelek.
  • Aby zmienić położenie kafelka na stronie, kliknij obok kafelka i przeciągnij kafelek w górę lub w dół listy kafelków.
  • Aby zmienić kolor kafelka, kliknij nazwę kafelka, a następnie wybierz kolor z menu Kolor.
  • Aby usunąć kafelek na stronie, kliknij ikonę kosza obok kafelka.
 7. Kliknij opcję Zastosuj, aby zapisać zmiany, a następnie opcję Wyjście, aby zamknąć edytor inteligentnej siatki.

 8. W sekcji Nazwa wpisz nazwę układu inteligentnej siatki.

 9. Opcjonalnie: Wybierz opcję Ustaw jako wartość domyślną, aby zastosować układ jako domyślną inteligentną siatkę dla wszystkich nowych lokalizacji lub lokalizacji bez przypisanego układu inteligentnej siatki.

 10. Opcjonalnie: Przypisz nowy układ do niektórych lokalizacji POS:

  1. W sekcji Lokalizacje kliknij opcję Edytuj.
  2. W oknie dialogowym Edytuj lokalizacje wybierz lokalizacje POS, do których chcesz zastosować układ. Możesz wybrać opcję Wszystkie lokalizacje, aby szybko wybrać wszystkie wymienione lokalizacje POS.
  3. Kliknij Gotowe.
 11. Kliknij opcję Zapisz.

 12. W przypadku zmiany układu inteligentnej siatki dla dowolnych lokalizacji pojawi się monit o sprawdzenie zmian w wyborze układu dla każdej lokalizacji. Kliknij przycisk Potwierdź, aby sfinalizować zmiany.

Aplikacja Shopify POS może potrzebować kilku minut, aby odzwierciedlić zmiany w inteligentnej siatce.

Edytuj układ inteligentnej siatki

Układ inteligentnej siatki możesz edytować w panelu administracyjnym Shopify na komputerze lub w aplikacji Shopify POS na urządzeniu mobilnym.

Jeśli używasz aplikacji Shopify POS do edycji inteligentnej siatki, a układ inteligentnej siatki jest współdzielony w wielu lokalizacjach, edytowana wersja inteligentnej siatki jest wyświetlana na liście Inteligentna siatka jako nowa kopia pierwotnie przypisanego układu i ma zastosowanie tylko do lokalizacji POS, z której edytowano inteligentną siatkę. W rezultacie zmiany dokonane w inteligentnej siatce przez pracownika POS nie zastąpią układów inteligentnej siatki dla innych lokalizacji POS.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Punkt sprzedaży > Ustawienia.
 2. W sekcji Informacje ogólne kliknij opcję Inteligentna siatka.
 3. Kliknij nazwę układu inteligentnej siatki, który chcesz edytować.
 4. Dostosuj strony kafelków inteligentnej siatki:

  • Aby dodać stronę do inteligentnej siatki, kliknij opcję ⊕ Dodaj kafelek.
  • Aby zmienić kolejność stron kafelków, kliknij obok tytułu strony kafelków i przeciągnij stronę w górę lub w dół listy stron kafelków.
  • Aby usunąć stronę kafelków, kliknij ikonę kosza obok nazwy strony kafelków.
 5. Dostosuj kafelki inteligentnej siatki:

  • Aby dodać kafelek do strony, kliknij opcję ⊕ Dodaj kafelek.
  • Aby zmienić położenie kafelka na stronie, kliknij obok kafelka i przeciągnij kafelek w górę lub w dół listy kafelków.
  • Aby zmienić kolor kafelka, kliknij nazwę kafelka, a następnie wybierz kolor z menu Kolor.
  • Aby usunąć kafelek na stronie, kliknij ikonę kosza obok kafelka.
 6. Kliknij opcję Zastosuj, aby zapisać zmiany, a następnie opcję Wyjście, aby zamknąć edytor inteligentnej siatki.

 7. Opcjonalnie: W sekcji Nazwa wpisz nową nazwę układu inteligentnej siatki.

 8. Opcjonalnie: Wybierz opcję Ustaw jako wartość domyślną, aby zastosować układ jako domyślną inteligentną siatkę dla wszystkich nowych lokalizacji lub lokalizacji bez przypisanego układu inteligentnej siatki.

 9. Opcjonalnie: Przypisz nowy układ do niektórych lokalizacji POS:

  1. W sekcji Lokalizacje kliknij opcję Edytuj.
  2. W oknie dialogowym Edytuj lokalizacje wybierz lokalizacje POS, do których chcesz zastosować układ. Możesz wybrać opcję Wszystkie lokalizacje, aby szybko wybrać wszystkie wymienione lokalizacje POS.
  3. Kliknij Gotowe.
 10. Kliknij opcję Zapisz.

 11. W przypadku zmiany układu inteligentnej siatki dla dowolnych lokalizacji pojawi się monit o sprawdzenie zmian w wyborze układu dla każdej lokalizacji. Kliknij przycisk Potwierdź, aby sfinalizować zmiany.

Aplikacja Shopify POS może potrzebować kilku minut, aby odzwierciedlić zmiany w inteligentnej siatce.

Duplikuj układ inteligentnej siatki

Możesz zduplikować dotychczasowy układ inteligentnej siatki, jeśli chcesz użyć już istniejącego układu jako szablonu. Zduplikowany układ nie skopiuje żadnych przypisanych lokalizacji z oryginalnego układu, więc musisz ręcznie przypisać lokalizacje do skopiowanego układu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Punkt sprzedaży > Ustawienia.
 2. W sekcji Informacje ogólne kliknij opcję Inteligentna siatka.
 3. Kliknij nazwę układu inteligentnej siatki, który chcesz zduplikować.
 4. Kliknij Duplikuj.
 5. Dostosuj strony kafelków inteligentnej siatki:

  • Aby dodać stronę do inteligentnej siatki, kliknij opcję ⊕ Dodaj kafelek.
  • Aby zmienić kolejność stron kafelków, kliknij obok tytułu strony kafelków i przeciągnij stronę w górę lub w dół listy stron kafelków.
  • Aby usunąć stronę kafelków, kliknij ikonę kosza obok nazwy strony kafelków.
 6. Dostosuj kafelki inteligentnej siatki:

  • Aby dodać kafelek do strony, kliknij opcję ⊕ Dodaj kafelek.
  • Aby zmienić położenie kafelka na stronie, kliknij obok kafelka i przeciągnij kafelek w górę lub w dół listy kafelków.
  • Aby zmienić kolor kafelka, kliknij nazwę kafelka, a następnie wybierz kolor z menu Kolor.
  • Aby usunąć kafelek na stronie, kliknij ikonę kosza obok kafelka.
 7. Kliknij opcję Zastosuj, aby zapisać zmiany, a następnie opcję Wyjście, aby zamknąć edytor inteligentnej siatki.

 8. W sekcji Nazwa wprowadź nową nazwę układu inteligentnej siatki.

 9. Opcjonalnie: Wybierz opcję Ustaw jako wartość domyślną, aby zastosować układ jako domyślną inteligentną siatkę dla wszystkich nowych lokalizacji lub lokalizacji bez przypisanego układu inteligentnej siatki.

 10. Opcjonalnie: Przypisz nowy układ do niektórych lokalizacji POS:

  1. W sekcji Lokalizacje kliknij opcję Edytuj.
  2. W oknie dialogowym Edytuj lokalizacje wybierz lokalizacje POS, do których chcesz zastosować układ. Możesz wybrać opcję Wszystkie lokalizacje, aby szybko wybrać wszystkie wymienione lokalizacje POS.
  3. Kliknij Gotowe.
 11. Kliknij opcję Zapisz.

 12. W przypadku zmiany układu inteligentnej siatki dla dowolnych lokalizacji pojawi się monit o sprawdzenie zmian w wyborze układu dla każdej lokalizacji. Kliknij przycisk Potwierdź, aby sfinalizować zmiany.

Aplikacja Shopify POS może potrzebować kilku minut, aby odzwierciedlić zmiany w inteligentnej siatce.

Usuń układ inteligentnej siatki

Możesz usunąć układ inteligentnej siatki, którego nie chcesz już używać. We wszystkich lokalizacjach, w których obecnie używany jest usunięty układ, przywrócony zostanie domyślny układ. Domyślnego układu nie można usunąć.

Usunięcia układu inteligentnej siatki nie można cofnąć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Punkt sprzedaży > Ustawienia.
 2. W sekcji Informacje ogólne kliknij opcję Inteligentna siatka.
 3. Kliknij nazwę układu inteligentnej siatki, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij Usuń.
 5. W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń inteligentną siatkę.

Aplikacja Shopify POS może potrzebować kilku minut, aby odzwierciedlić zmiany w inteligentnej siatce.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo