Uporządkuj swój ekran główny, dodając kafelki

Ekran główny w aplikacji Shopify POS ma inteligentną siatkę będącą zbiorem konfigurowalnych kafelków, które wyświetlają różne zasoby. Możesz dodawać kafelki reprezentujące często używane produkty, kolekcje, aplikacje firm zewnętrznych lub funkcje. Jeśli aplikacja firmy zewnętrznej ma wiele funkcji, możesz wybrać, która funkcja będzie wykonywana przez kafelek.

Możesz dodać dodatkowe strony, grupować kafelki na tych stronach i zmieniać kolejność pozycji kafelków na każdej stronie.

Aby dodać kafelki, musisz być właścicielem sklepu lub mieć uprawnienie Dostosuj inteligentną siatkę do lokalizacji urządzenia.

Dodaj kafelki

  1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij Dodaj kafelek w siatce.

  2. Z dostępnej listy wybierz pozycję, którą chcesz dodać do strony głównej.

  3. Dodaj kafelki, po czym naciśnij Gotowe.

Usuń kafelki

  1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij i przytrzymaj kafelek, aż zacznie drgać.

  2. Naciśnij x w rogu kafelka, po czym naciśnij Usuń.

  3. Naciśnij Gotowe.

Edytuj kafelki

  1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij i przytrzymaj kafelek, aż zacznie drgać.

  2. Naciśnij ... na rogu kafelka, a następnie wybierz kolor (żółty, zielony, niebieski, szary lub pomarańczowy).

  3. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo