Czytniki kart Tap, Chip & Swipe

Dostępne tylko w Shopify

Naciśnij czytnik Chip & Swipe

Możesz użyć czytnika kart Tap, Chip, and Swipe oferowanego przez Shopify, aby akceptować płatności kartą kredytową i zbliżeniowe (w tym Android Pay i Apple Pay) za pomocą aplikacji Shopify POS.

Czytnik kart Tap, Chip, and Swipe spełnia standardy płatności EMV, co pomaga zapobiegać fałszerstwom kart kredytowych i oszustwom. Jeśli używasz niezgodnego ze standardami czytnika kart, Twoja firma jest narażona na większe ryzyko. Dowiedz się więcej ›

Możesz kupić czytnik kart Tap, Chip and Swipe, stojak na ladę i inne urządzenia do sprzedaży detalicznej w Shopify Hardware Store w Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

Dla kogo jest przeznaczony ten czytnik kart?

Dzięki bezprzewodowej konstrukcji i opcjonalnemu stojakowi na ladę, model Tap, Chip & Swipe jest uniwersalnym czytnikiem kart, który nadaje się do użytku zarówno w sklepach mobilnych, jak i fizycznych. Można naładować czytnik kart Tap, Chip & Swipe, a następnie zabrać go na targi, rynki i do sklepów tymczasowych. Jeśli masz sklep fizyczny, możesz zamontować czytnik kart z opcjonalnym stojakiem na ladę i utrzymywać go w stanie naładowania przez cały czas.

EMV i przeniesienie odpowiedzialności

Standard EMV przenosi odpowiedzialność za zakup w taki sposób, aby sprzedawcy detaliczni, a nie banki i dostawcy płatności kartą kredytową, ponosili odpowiedzialność za koszty związane z fałszowaniem kart kredytowych i oszustwami. Oznacza to, że ponosisz odpowiedzialność za fałszywe zakupy w każdym przypadku, gdy przetwarzałeś(-aś) kartę, używając zabezpieczenia niższego poziomu, podczas gdy była dostępna funkcja zabezpieczenia wyższego poziomu (np. jeśli przetwarzasz płatność, używając paska magnetycznego na karcie, która ma również chip zabezpieczający). Dowiedz się więcej

Wymagania dotyczące czytnika kart i obsługiwane typy płatności

Aby korzystać z czytnika kart Tap, Chip, and Swipe, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Twój sklep musi mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Irlandii.
 • Musisz aktywować Shopify Payments jako dostawcę płatności.
 • Musisz uruchomić Shopify POS 5.15 lub w wyższej wersji.
 • Musisz korzystać z kompatybilnego urządzenia iOS.

Aplikacja Shopify POS działa z następującymi urządzeniami:

Urządzenia współpracujące z aplikacją Shopify POS
Urządzenie Opis
iPhone iPhone 5s lub wyższy model z oprogramowaniem iOS w wersji 12 lub wyższej
iPad Air Generacja 2 lub wyższa z oprogramowaniem iOS w wersji 12 lub wyższej
iPad Generacja 5 lub wyższa z oprogramowaniem iOS w wersji 12 lub wyższej
iPad mini Generacja 2 lub wyższa z oprogramowaniem iOS w wersji 12 lub wyższej
iPad Pro Wszystkie modele iPad Pro z oprogramowaniem iOS w wersji 12 lub wyższej

Czytnik kart Tap, Chip & Swipe jest dostępny tylko w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii i może być używany tylko dla następujących zgodnych typów płatności:

Kraje i akceptowane płatności realizowane za pomocą czytnika kart Tap, Chip & Swipe
Kraj Akceptowane płatności
Wielka Brytania Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Android Pay
Irlandia Visa, Mastercard, Apple Pay, Android Pay

Gdzie kupić czytnik Tap, Chip, and Swipe

Czytnik kart Tap, Chip, and Swipe jest dostępny tylko w Shopify Hardware Store w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Budowa czytnika kart

Budowa czytnika kart

Legenda do schematu czytnika kart Tap, Chip & Swipe
Punkt Nazwa Opis
1 Wskaźnik Bluetooth Symbol Bluetooth w lewym górnym rogu ekranu czytnika kart
2 Port USB Port znajduje się pośrodku górnej krawędzi czytnika kart
3 Przycisk Power/Sleep Przycisk znajduje się w prawym rogu górnej krawędzi czytnika kart
4 Przycisk Bluetooth Przycisk znajduje się w prawym rogu czytnika kart powyżej ekranu
5 Wskaźnik baterii Wskaźnik naładowania baterii w prawym górnym rogu ekranu czytnika kart
6 Przycisk Akceptuj Przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu czytnika kart i oznaczony znacznikiem wyboru
7 Przycisk Usuń Przycisk znajduje się na środku przy dolnej krawędzi i jest oznaczony strzałką skierowaną w lewo
8 Przycisk Anuluj Przycisk znajduje się w lewym dolnym rogu czytnika kart i jest oznaczony symbolem X

Opłata

Przed pierwszym użyciem należy naładować czytnik kart do pełna. Ładowanie do maksymalnego poziomu trwa około 4 godziny. Po pełnym naładowaniu baterie działają od 2 do 4 godzin, gdy czytnik kart jest w użyciu i około 24 godziny, gdy jest w trybie uśpienia. Dołączony przewód USB służy do podłączania i ładowania czytnika kart za pomocą komputera lub standardowego zasilacza USB.

Można zostawić podłączony czytnik kart lub odłączyć go, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli korzystasz ze stojaka ładującego, możesz zamontować czytnik kart obok kasy i zostawić podłączony w ciągu dnia.

Na ekranie czytnika kart wyświetlany jest aktualny stan naładowania baterii:

Znaczenie wskaźników baterii na ekranie czytnika kart Tap, Chip, & Swipe
Znaczenie Wskaźnik
Bateria jest pełna Full battery
Bateria jest pełna i czytnik kart jest podłączony Full battery with a plug extending from it
Bateria jest ładowana i czytnik kart jest podłączony Battery with a lightning bolt overlay and a plug extending from it
Bateria ma krytycznie niski poziom naładowania Warning sign next to a battery with a lightning bolt overlay

Włączanie, wyłączanie i tryb uśpienia

Aby włączyć czytnik kart, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na górze urządzenia, dopóki na ekranie nie pojawi się logo Shopify. Niebieska dioda LED zacznie migać, gdy czytnik kart będzie gotowy do użycia (może to potrwać kilka sekund). Jeśli czytnik został sparowany z urządzeniem, które jest nadal w jego zasięgu, czytnik kart połączy się ponownie.

Aby wyłączyć czytnik kart, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez trzy sekundy.

Aby przełączyć czytnik kart na tryb uśpienia, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez sekundę. Jego działanie można wznowić, naciskając dowolny przycisk na czytniku kart. Czytnik kart przechodzi w stan uśpienia po około minucie braku aktywności, jeśli nie jest podłączony.

Sparuj z iPadem lub iPhone'em

Po pierwszym połączeniu czytnika kart z aplikacją Shopify POS musisz sparować go z iPadem lub iPhone'em poprzez Bluetooth. Następnym razem oba urządzenia połączą się automatycznie, jeśli będą w zasięgu.

W dowolnym momencie można nacisnąć przycisk Anuluj na czytniku kart, aby przerwać proces parowania.

Jeśli akceptujesz karty kredytowe, a czytnik kart nie jest połączony podczas realizacji zakupu, zostaniesz poproszony(-a) o wykonanie instrukcji przedstawionych na ekranie Shopify POS, aby go połączyć.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia.

 2. Naciśnij opcję Skonfiguruj sprzęt.

 3. Na stronie Skonfiguruj sprzęt naciśnij Czytnik kart.

 4. Na stronie Wybierz czytnik kart naciśnij opcję Tap, Chip & Swipe.

 5. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Bluetooth (lub zielony przycisk ) na czytniku kart. Gdy niebieska dioda LED i ikona Bluetooth na ekranie zaczną szybko migać, będzie to oznaczać, czytnik kart jest gotowy do sparowania.

 6. Naciśnij przycisk Dalej.

 7. Naciśnij opcję Przejdź do ustawień iPada.

 8. Naciśnij > Bluetooth > w obszarze Inne urządzenia, naciśnij nazwę czytnika kart (na przykład Shopify 123). Może upłynąć kilka sekund, zanim czytnik kart pojawi się na liście dostępnych urządzeń. Numer w nazwie czytnika kart pasuje do ostatnich trzech cyfr numeru seryjnego z tyłu czytnika kart.

 9. Gdy pojawi się okno dialogowe Żądanie parowania Bluetooth, naciśnij Sparuj w celu potwierdzenia polecenia.

 10. Gdy na ekranie czytnika kart pojawi się kod potwierdzenia, naciśnij zielony przycisk , aby zaakceptować połączenie Bluetooth z iPadem lub iPhone'em. Gdy niebieska dioda LED przestanie migać, czytnik kart jest pomyślnie sparowany.

 11. Wróć do aplikacji Shopify POS i naciśnij opcję Zakończ konfigurację.

Zaktualizuj oprogramowanie czytnika Tap, Chip, and Swipe

Jeśli oprogramowanie czytnika Tap, Chip, and Swipe wymaga aktualizacji, możesz je zaktualizować, wykonując niżej wymienione czynności. Aktualizacja może potrwać do 15 minut, podczas których nie można korzystać z Shopify POS.

Kroki:

 1. Podłącz czytnik kart i iPhone'a lub iPada do kabli ładujących.

 2. Sparuj czytnik kart z iPhone'em lub iPadem.

 3. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia.

 4. Naciśnij opcję Zarządzaj podłączonym sprzętem.

 5. Naciśnij nazwę podłączonego czytnika kart.

 6. Pod sekcją Dostępna aktualizacja naciśnij przycisk Wyświetl szczegóły.

 7. Naciśnij przycisk Aktualizuj.

Sparuj czytnik kart z pierwszym urządzeniem po sparowaniu z kolejnym urządzeniem

Czytnik kart można sparować tylko z jednym iPadem lub iPhone'em naraz. Jeśli czytnik kart został sparowany z drugim urządzeniem i teraz chcesz ponownie sparować go z pierwszym urządzeniem, musisz zacząć od usunięcia czytnika kart z listy Moje urządzenia Bluetooth na drugim urządzeniu.

 1. Na drugim urządzeniu otwórz Ustawienia, a następnie naciśnij Bluetooth.

 2. Znajdź istniejący czytnik kart na liście Moje urządzenia (np. Shopify 123).

 3. Naciśnij ikonę i obok nazwy urządzenia czytnika kart.

 4. Naciśnij przycisk Zapomnij to urządzenie, a następnie potwierdź wybór.

 5. Postępuj analogicznie, jak przy procesie parowania Bluetooth na pierwszym urządzeniu.

Zrealizuj transakcję

Czytnik kart akceptuje trzy różne typy płatności: za pomocą kart zbliżeniowych, chipowych i magnetycznych.

Karta zbliżeniowa

 1. Na ekranie płatności w Shopify POS naciśnij Uznanie/Obciążenie.

 2. Naciśnij przycisk Akceptuj na czytniku kart.

 3. Przyłóż zbliżeniową kartę płatniczą lub urządzenie do przedniej strony czytnika kart i przytrzymaj, aż zaświecą się cztery zielone kontrolki powiadomienia. Gdy Shopify POS wyświetli komunikat Płatność przyjęta, transakcja jest zakończona.

Karta z chipem

 1. Na ekranie płatności w Shopify POS naciśnij Uznanie/Obciążenie.

 2. Włóż kartę chipową do gniazda na dole czytnika kart, z chipem skierowanym do Ciebie.

 3. Gdy na czytniku kart wyświetli się komunikat Płatność zatwierdzona, poproś klienta o dokończenie zakupu przy użyciu wymaganej metody uwierzytelnienia.

Karta magnetyczna

 1. Na ekranie płatności w Shopify POS naciśnij Uznanie/Obciążenie.

 2. Przeciągnij kartę przez gniazdo czytnika w górnej części urządzenia, paskiem zwróconym w odwrotnym do Ciebie kierunku. Jeśli karta ma również chip, Shopify POS zażąda włożenie chipa w celu przetworzenia płatności.

 3. Gdy na czytniku kart wyświetli się komunikat Płatność zatwierdzona, poproś klienta o dokończenie zakupu przy użyciu wymaganej metody uwierzytelnienia.

Metody uwierzytelniania

Po dokonaniu płatności przez klienta może być konieczne jej uwierzytelnienie poprzez wprowadzenie kodu PIN lub złożenie podpisu w aplikacji POS na iPadzie lub iPhonie. Metoda uwierzytelnienia każdej transakcji zależy od metody płatności klienta.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez czytnik kart i aplikację Shopify POS, aby zrealizować każdą transakcję.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z używaniem czytnika kart Tap, Chip, and Swipe, przeczytaj poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania:

 • Z jakim dostawcą płatności działa czytnik szyfrowanych kart Shopify?
 • Dlaczego mój czytnik kart nie działa?
 • Dlaczego mój czytnik kart nie jest prawidłowo sparowany?
 • Co należy zrobić, jeśli czytnik kart nie łączy się z moim urządzeniem POS?
 • Chcę przenieść stojak czytnika kart w inne miejsce na mojej ladzie, ale taśma używana do montażu stojaka jest zbyt klejąca, aby ją usunąć.
 • Dlaczego moje transakcje za pomocą karty chipowej nie powiodły się?
 • Co oznaczają kody błędów na czytniku kart?
 • Dlaczego czytnik kart nie reaguje po trybie uśpienia?
 • Co należy zrobić, jeśli czytnik kart się nie ładuje?

Jeśli po zapoznaniu się z odpowiedziami na pytania dotyczące występujących problemów, nadal masz problemy z używaniem czytnika kart, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify.

Z jakim dostawcą płatności działa czytnik szyfrowanych kart Shopify?

Aby użyć czytnika kart Tap, Chip, and Swipe, musisz włączyć Shopify Payments w panelu administracyjnym Shopify.

Dlaczego mój czytnik kart nie działa?

Czy Twój Internet w sklepie działa? Łączność z Internetem lub problemy z siecią mogą spowodować, że czytnik kart nie będzie działać prawidłowo.

Jeżeli sieć działa, spróbuj wyłączyć, a następnie ponownie włączyć czytnik kart.

Dlaczego mój czytnik kart nie jest prawidłowo sparowany?

Czytnik kart można sparować tylko z jednym urządzeniem iOS na raz. Jeśli parujesz czytnik kart z nowym urządzeniem, upewnij się, że nie próbuje się ono sparować z innym urządzeniem Bluetooth. Konieczne może być zaktualizowanie ustawień urządzenia, aby „zapomniało” czytnik kart przed sparowaniem go z nowym urządzeniem.

Jeśli proces parowania trwa zbyt długo, naciśnij przycisk X na czytniku kart, a następnie spróbuj ponownie.

Co należy zrobić, jeśli czytnik kart nie łączy się z moim urządzeniem POS?

 1. Sprawdź, czy spełniasz wymagania, aby używać czytnika kart Tap, Chip, and Swipe:

- Twój sklep musi być zlokalizowany w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. - Walutą Twojego sklepu musi być USD, GBP lub EUR, w zależności od adresu. - Musisz używać Shopify Payments jako dostawcy płatności.

 1. Upewnij się, że wersje iOS dla iPada i aplikacja Shopify POS są aktualne.

 2. Sprawdź, czy czytnik Tap, Chip, and Swipe ma status Połączony w ustawieniach Bluetooth iPada. Jeśli nie, sparuj i połącz czytnik kart z iPadem.

 3. Sprawdź, czy czytnik kart pojawia się jako połączony w ustawieniach sprzętowych Shopify POS. Jeśli jest sparowany z iPadem, ale nie jest widoczny w aplikacji, prawdopodobnie Twoje konto Shopify Payments nie jest poprawnie skonfigurowane.

Chcę przenieść stojak czytnika kart w inne miejsce na mojej ladzie, ale taśma używana do montażu stojaka jest zbyt klejąca, aby ją usunąć.

Aby usunąć dwustronną taśmę używaną do zamontowania stojaka czytnika kart na ladzie, najpierw zdejmij czytnik kart i stojak, a następnie podgrzej taśmę suszarką. Po podgrzaniu taśmę łatwiej odkleić.

Dlaczego moje transakcje za pomocą karty chipowej nie powiodły się?

Jeśli czytnik kart nie zaakceptuje karty chipowej, ponów próbę - po trzeciej nieudanej próbie czytnik kart pozwala na przyjęcie płatności za pomocą paska magnetycznego karty.

Co oznaczają kody błędów na czytniku kart?

Czytnik kart wyświetla komunikaty o błędach, jeśli wystąpi problem z realizacją transakcji.

Większość błędów związanych z kartami może naprawić tylko bank klienta. Jeśli na czytniku kart wyświetla się błąd związany z kartą, poproś klienta o skontaktowanie się z bankiem w celu znalezienia rozwiązania. Mogą wystąpić następujące błędy:

 • Card blocked
 • Payment declined
 • Payment error
 • Chip error

Jeśli otrzymasz komunikat Network error, rozwiąż problem z połączeniem sieciowym w sklepie.

Dlaczego czytnik kart nie reaguje po trybie uśpienia?

Czytnik kart i Shopify POS mogą nie być zsynchronizowane, gdy czytnik kart znajduje się w trybie uśpienia. Jeśli czytnik kart nie odpowiada, uruchom ponownie Shopify POS, aby zsynchronizować go z czytnikiem kart.

Dlaczego nie działa Apple Pay?

Urządzenia z włączoną opcją Apple Pay mogą zakłócać działanie urządzenia z iOS klienta, jeśli są one umieszczone zbyt blisko czytnika kart. Wyłącz Apple Pay na urządzeniach z iOS lub trzymaj je co najmniej 6 cali od czytnika kart Tap, Chip, and Swipe.

Co należy zrobić, jeśli czytnik kart się nie ładuje?

Jeżeli bateria czytnika kart wyczerpie się lub masz problemy z jej ładowaniem, spróbuj wykonać następujące czynności, aby naładować urządzenie:

 1. Użyj kabla ładującego USB, aby podłączyć czytnik kart do gniazdka elektrycznego lub komputera. Jeśli ładujesz czytnik przez komputer, to czytnik ładuje się tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do gniazdka elektrycznego.

 2. Jeżeli kontrolka ładowania się nie włącza, wypróbuj inny kabel ładujący.

 3. Jeżeli kontrolka ładowania się nie włącza, wypróbuj inny działający kabel ładujący.

 4. Gdy lampka ładowania się zaświeci, pozostaw czytnik kart do ładowanie przez 4 godziny.

 5. Jeśli kontrolka ładowania nie włącza się po wypróbowaniu kilku kabli ładujących i gniazdek, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną Shopify upewnij się, że masz numer zamówienia Shopify Hardware Store i numer seryjny znajdujący się z tyłu czytnika kart.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo