Przełącz się na najnowszą wersję Shopify POS

Dowiedz się więcej o najnowszej aplikacji Shopify POS i zdecyduj, czy chcesz się przełączyć.

Przełączanie odbywa się osobno na każdym urządzeniu Shopify POS. Po przełączeniu się na najnowszą wersję Shopify POS musisz zsynchronizować niektóre ustawienia Shopify POS i przeszkolić pracowników w nowych funkcjach aplikacji.

W każdej chwili możesz przełączyć się ponownie na POS Classic.

Przełącz się na najnowszą wersję Shopify POS

Możesz przełączyć się na najnowszą wersję Shopify POS, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • Korzystasz z Shopify POS na iPhona lub iPada.
 • Jesteś właścicielem konta lub pracownikiem z pełnymi uprawnieniami.

Przełączanie aplikacji odbywa się osobno na każdym urządzeniu Shopify POS. Jeśli chcesz przełączyć cały system Shopify POS, musisz przełączać aplikacje na każdym urządzeniu, z którego korzysta Twój sklep. Po przełączeniu aplikacji wszystkie otwarte aplikacje POS Classic są zamykane. Po otwarciu nowej aplikacji Shopify POS musisz zalogować się ponownie.

Kroki:

 1. W aplikacji POS Classic naciśnij opcję Sklep.
 2. Opcjonalnie: Naciśnij Dowiedz się więcej o najnowszym Shopify POS,, aby dowiedzieć się więcej o nowej aplikacji.
 3. Naciśnij Wypróbuj najnowszą wersję Shopify POS.
 4. Naciśnij Przełącz się na najnowszą wersję Shopify POS. Twoja obecna aplikacja POS Classic zostanie zamknięta.
 5. Naciśnij ikonę najnowszego Shopify POS, aby otworzyć aplikację.

Synchronizowanie POS Classic z najnowszą wersją Shopify POS

Przełączanie odbywa się osobno na każdym urządzeniu Shopify POS. Po przełączeniu większość informacji w aplikacji POS Classic jest automatycznie synchronizowana z najnowszym Shopify POS na tym samym urządzeniu. Przed użyciem najnowszego Shopify POS musisz zaktualizować lub zweryfikować poniższe sekcje.

Preferencje realizacji zamówień

Jeśli chcesz automatycznie oznaczyć zamówienia detaliczne jako zrealizowane, musisz zaktualizować Preferencje realizacji zamówienia.

Ustawienia ekranu automatycznej blokady

Twoje ustawienia automatycznej blokady ekranu nie są synchronizowane po przełączeniu się na najnowszą wersję Shopify POS. Musisz edytować ustawienia automatycznej blokady ekranu po przełączeniu aplikacji.

Uprawnienia pracowników

Po przełączeniu aplikacji najnowsza aplikacja Shopify POS korzysta z uprawnień pracowników aplikacji POS Classic, która była na tym samym urządzeniu. Po przejściu na najnowsze Shopify POS możesz edytować role pracowników i uprawnienia, aby były one stosowane na wszystkich urządzeniach.

Role pracowników Shopify POS działają tylko w przypadku najnowszego Shopify POS. Role i uprawnienia przypisane w najnowszym Shopify POS nie są synchronizowane z POS Classic.

Typy płatności zewnętrznych

Po przejściu na najnowsze Shopify POS metody płatności zewnętrznych są wyświetlane w obszarze NIESTANDARDOWE TYPY PŁATNOŚCI jako terminale zewnętrzne. Na przykład, jeśli masz terminal zewnętrzny dla Visa, metoda płatności jest wymieniona jako terminal zewnętrzny - Visa. Możesz zmieniać nazwy, dodawać i usuwać niestandardowe typy płatności.

Inne typy płatności są synchronizowane automatycznie po przełączeniu.

Zmiany kasowe i śledzenie gotówki

Jeśli włączono zmiany kasowe, istniejąca historia zmian kasowych automatycznie synchronizuje się z najnowszym Shopify POS.

Wszelkie nowe śledzenia gotówki wykonane w jednej wersji aplikacji Shopify POS nie są synchronizowane z inną aplikacją. Na przykład funkcja śledzenia gotówki z najnowszego Shopify POS nie synchronizuje się z POS Classic.

Przed przełączeniem między najnowszą aplikacją Shopify POS i POS Classic należy zamknąć wszystkie otwarte zmiany kasowe.

Przełącz ponownie na POS Classic

W dowolnym momencie możesz przełączyć się ponownie na POS Classic. Niektóre ustawienia Shopify POS nie są synchronizowane podczas przełączania między aplikacjami Shopify POS. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Synchronizowanie POS Classic z najnowszym Shopify POS,.

Przełączanie aplikacji odbywa się osobno na każdym urządzeniu Shopify POS. Aby przełączyć cały system Shopify POS z powrotem na POS Classic, musisz przełączyć aplikacje na każdym urządzeniu. Po przełączeniu aplikacji najnowsza aplikacja Shopify POS zostanie zamknięta na urządzeniu, z którego korzystasz. Po otwarciu aplikacji POS Classic musisz się zalogować.

Kroki:

 1. W nowej aplikacji Shopify POS naciśnij opcję , a następnie opcję Pomoc techniczna.
 2. Przewiń w dół i naciśnij opcję Przełącz na POS Classic.
 3. Wybierz, dlaczego przełączasz się z powrotem do POS Classic.
 4. Opcjonalnie:

  1. Naciśnij opcję Komentarze i zostaw notatkę, aby powiadomić Shopify, dlaczego zmieniasz aplikacje.
  2. Naciśnij Zapisz.
 5. Naciśnij opcję Przełącz ponownie na POS Classic.

 6. Naciśnij OK.

Sprawdź, czy używasz najnowszej czy klasycznej wersji Shopify POS

Użyj układu i projektu aplikacji, aby ustalić, czy używasz najnowszego Shopify POS lub POS Classic.

POS Classic:

 • Tło aplikacji POS Classic tworzą kolory biały i jasnoszary.
 • Dolna część aplikacji ma menu z kilkoma przyciskami obejmującymi: Realizację zakupu, Zamówienia, Klientówi Sklep.

Najnowsza wersja Shopify POS (punkt sprzedaży):

 • Kolor tła najnowszej aplikacji Shopify POS jest zwykle ciemnoszary i czarny. Jest to również tzw. tryb ciemny.
 • Najnowsza wersja Shopify POS ma menu rozwijane () w dolnym rogu aplikacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo