Korzystanie z profili klientów w Shopify POS

Dzięki Shopify POS możesz tworzyć profile dla swoich klientów, aby zapisać ich imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe. Rejestrowanie danych kontaktowych klientów jest szczególnie przydatne w przypadku wysyłania paragonów e-mailem i zwiększania bazy klientów, do których kierowane są kampanie e-mail marketingowe.

Utwórz profil klienta

Jeśli klient jeszcze nie dokonał u Ciebie zakupu, możesz utworzyć dla niego profil klienta.

Profil klienta może zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • E-mail
 • Numer telefonu
 • Uwagi
 • Adresy wysyłki
 • Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych
 • Czy klient jest zwolniony z podatku

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij Klienci.

 2. Naciśnij przycisk +.

 3. Wprowadź dane klienta. Musisz podać co najmniej imię klienta.

 4. Opcjonalnie: Aby zapisać dane klienta bez dodawania klienta do koszyka, wyłącz opcję Dodaj klienta do koszyka:

  Przycisk Dodaj klienta do koszyka — Shopify POS na iPada

 5. Naciśnij Zapisz.

Wyszukaj istniejącego klienta

Możesz wyszukać istniejących klientów według imienia/nazwiska/nazwy lub e-maila. Naciśnij klienta, aby wyświetlić jego profil.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij Klienci.

 2. Naciśnij ikonę wyszukiwania i wprowadź imię/nazwisko/nazwę klienta lub e-mail w polu wyszukiwania:

  Ikona Wyszukaj klienta — Shopify POS na iPada

 3. Naciśnij imię/nazwisko/nazwę klienta w wynikach wyszukiwania.

Edytuj profil klienta

Możesz zmienić istniejące informacje o kliencie w jego profilu.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij Klienci.

 2. Wybierz istniejącego klienta, wybierając jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij imię/nazwisko/nazwę klienta na liście istniejących klientów. - Naciśnij ikonę wyszukiwania, aby wyszukać istniejącego klienta.

 1. Po wybraniu klienta naciśnij Edytuj.

 2. Edytuj informacje o kliencie na ekranie Edytuj klienta. Można edytować takie informacje, takie jak imię/nazwisko/nazwa, adres i preferencje.

 3. Naciśnij Zapisz.

  Edytuj klienta i zapisz — Shopify POS na iPada

Dodaj klienta do koszyka

Shopify POS zapisuje dane klienta w taki sposób, aby w przypadku, gdy klient dokona kolejnego zakupu, można było szybko skojarzyć go z zamówieniem.

Kroki:

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produktów i koszyka naciśnij Wybierz klienta:

  Przycisk Wybierz klienta — Shopify POS na iPada

 2. Jeśli klient jest nowy, naciśnij przycisk +.

  Jeśli jest istniejącym klientem, wprowadź imię/nazwisko/nazwę lub adres e-mail klienta w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij jego imię/nazwisko/nazwę w wynikach wyszukiwania.

Usuń klienta z koszyka

Można usunąć dane klienta z zamówienia.

Kroki:

 • Na ekranie Koszyk przeciągnij imię/nazwisko/nazwę klienta w lewo:
  Usuń klienta z koszyka

Utwórz profil klienta

Jeśli klient jeszcze nie dokonał u Ciebie zakupu, możesz utworzyć dla niego profil klienta.

Profil klienta obejmuje:

 • Imię i nazwisko
 • E-mail
 • Numer telefonu
 • Uwagi
 • Adresy wysyłki
 • Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych
 • Czy klient jest zwolniony z podatku

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij Klienci.

 2. Naciśnij przycisk +.

 3. Wprowadź dane klienta. Musisz podać co najmniej imię klienta.

 4. Opcjonalnie: Aby zapisać dane klienta bez dodawania klienta do koszyka, wyłącz opcję Dodaj klienta do koszyka:

  Przycisk Dodaj klienta do koszyka — Shopify POS na iPhone'a

 5. Naciśnij Zapisz.

Wyszukaj istniejącego klienta

Możesz wyszukać istniejących klientów według imienia/nazwiska/nazwy lub e-maila. Naciśnij klienta, aby wyświetlić jego profil.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij Klienci.

 2. Naciśnij ikonę wyszukiwania i wprowadzać imię/nazwisko/nazwę lub e-mail klienta w polu wyszukiwania:

  Ikona Wyszukaj klienta — Shopify POS na iPhone'a

 3. Naciśnij imię/nazwisko/nazwę klienta w wynikach wyszukiwania.

Edytuj profil klienta

Możesz zmienić istniejące informacje o kliencie w jego profilu.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij Klienci.

 2. Wybierz istniejącego klienta, wybierając jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij imię/nazwisko/nazwę klienta na liście istniejących klientów. - Naciśnij ikonę wyszukiwania, aby wyszukać istniejącego klienta.

 1. Po wybraniu klienta naciśnij Edytuj.

 2. Edytuj informacje o kliencie na ekranie Edytuj klienta. Można edytować takie informacje, takie jak imię/nazwisko/nazwa, adres i preferencje.

 3. Naciśnij Zapisz, aby zapisać zmiany:

  Edytuj klienta i zapisz — Shopify POS na iPhone'a

Dodaj klienta do koszyka

Shopify POS zapisuje dane klienta w taki sposób, aby w przypadku, gdy klient dokona kolejnego zakupu, można było szybko skojarzyć go z zamówieniem.

Kroki:

 1. Na ekranie Koszyk naciśnij Wybierz klienta:

  Wybierz klienta na ekranie Koszyk — Shopify POS na iPhone'a

 2. Jeśli klient jest nowy, naciśnij przycisk + na ekranie Wybierz klienta. Domyślnie nowy klient jest powiązany z bieżącym koszykiem, ale możesz wyłączyć tę opcję na ekranie Utwórz klienta.

Jeśli jest istniejącym klientem, wprowadź imię/nazwisko/nazwę lub adres e-mail klienta w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij jego imię/nazwisko/nazwę w wynikach wyszukiwania.

Usuń klienta z koszyka

Można usunąć dane klienta z zamówienia.

Kroki:

 • Na ekranie Koszyk przeciągnij nazwę klienta w lewą stronę:
  Ekran Koszyk podczas usuwania — Shopify POS na iPhone'a

Utwórz profil klienta

Jeśli klient niczego wcześniej od Ciebie nie kupił, możesz utworzyć dla niego profil klienta na ekranie produktów. Domyślnie nowy klient jest powiązany z bieżącym koszykiem, ale możesz wyłączyć tę opcję na ekranie Utwórz klienta.

Kroki:

 1. Na ekranie produktów Shopify POS naciśnij przycisk +, a następnie Dodaj klienta:

  Przycisk + (plus) — Shopify POS na urządzenie z systemem Android

 2. Wprowadź dane klienta. Musisz podać co najmniej imię/nazwisko/nazwę i adres e-mail dla klienta.

 3. Opcjonalnie: Aby zapisać dane klienta bez dodawania klienta do koszyka, wyłącz opcję Dodaj klienta do koszyka.

 4. Naciśnij .

Skojarz istniejącego klienta z koszykiem

Shopify POS zapisuje dane klienta w taki sposób, aby w przypadku, gdy klient dokona kolejnego zakupu, można było szybko skojarzyć go z zamówieniem.

Kroki:

 1. Na ekranie Koszyk naciśnij Dodaj klienta:

  Przycisk Dodaj klienta — Shopify POS na urządzenie z systemem Android

 2. Dodaj istniejącego klienta, wybierając jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij imię/nazwisko/nazwę klienta na liście istniejących klientów. - Wprowadź imię/nazwisko/nazwę klienta w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij jego nazwę, gdy pojawi się w wynikach wyszukiwania.

Edytuj istniejącego klienta

Możesz edytować informacje o istniejącym kliencie.

Kroki:

 1. Na ekranie Koszyk naciśnij Dodaj klienta:

  Ekran Dodaj klienta do koszyka — Shopify POS na urządzenie z systemem Android

 2. Dodaj istniejącego klienta, wybierając jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij imię/nazwisko/nazwę klienta na liście istniejących klientów. - Wprowadź imię/nazwisko/nazwę klienta w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij jego nazwę, gdy pojawi się w wynikach wyszukiwania.

 1. Naciśnij na dodanym kliencie na ekranie Koszyk:

  Klient dodany do koszyka, iPhone — Shopify POS na urządzenie z systemem Android

 2. Edytuj informacje o kliencie na ekranie Edytuj klienta. Można edytować takie informacje, takie jak imię/nazwisko/nazwa, adres i preferencje.

 3. Naciśnij , aby zapisać zmiany:

  Edytuj klienta i zapisz — Shopify POS na urządzenie z systemem Android

Usuń dane klienta z koszyka

Po dodaniu profilu klienta do koszyka można go usunąć, naciskając x obok nazwy klienta:

Przycisk x obok nazwy klienta na ekranie Koszyk — Shopify POS na urządzenie z systemem Android

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo