Bezprzewodowa drukarka paragonów Bluetooth Star Micronics TSP100IIIBI

Numer modelu: TSP143IIIBI

Zalecamy wybór tej drukarki do instalacji Shopify POS. To urządzenie jest kompatybilne tylko z systemem iOS.

Gdzie kupić bezprzewodową drukarkę paragonów Bluetooth

Jeśli jesteś w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii, możesz kupić bezprzewodową drukarkę paragonów Bluetooth Star Micronics TSP100IIIBI w Shopify Hardware Store, jako część zestawu niestandardowego do sprzedaży detalicznej lub jako pojedynczą pozycję.

Gdzie kupić lub wypożyczyć bezprzewodową drukarkę paragonów Bluetooth
W Kanadzie hardware.shopify.ca
W Stanach Zjednoczonych hardware.shopify.com
W Wielkiej Brytanii hardware.shopify.co.uk
W Irlandii hardware.shopify.ie

Kupowanie papieru do bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth

Do drukarki nadają się wszystkie rolki papieru termicznego spełniające następujące wymagania:

Specyfikacje papieru dla bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth
Szerokość Standard 80 mm, regulowany do 58 mm z prowadnicą rolki papieru
Grubość Od 0,053 mm do 0,085 mm
Średnica rolki Do 83 mm

Aby poznać sposób ładowania papieru do drukarki paragonów, zapoznaj się z instrukcją obsługi sprzętu producenta.

Podłącz drukarkę Bluetooth

Musisz podłączyć drukarkę do źródła zasilania.

Kroki:

 1. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.

 2. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazdka elektrycznego.

 3. Włącz drukarkę. Wskaźnik Ready zmieni kolor na niebieski. Wskaźnik ERROR miga na czerwono, gdy papier nie jest załadowany.

Po załadowaniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Po wykonaniu tej czynności możesz sparować drukarkę z iPadem.

Sparuj i podłącz bezprzewodową drukarkę paragonów Bluetooth do swojego iPada

Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między parowaniem i łączeniem urządzeń Bluetooth. Parowanie identyfikuje urządzenia ze sobą i tworzy między nimi powiązanie. Umożliwia to łączenie się sparowanych urządzeń w przyszłości bez powtarzania weryfikacji uwierzytelnienia.

W bezprzewodowej drukarce paragonów Micronics TSP100IIIBI Bluetooth (numer modelu TSP143IIIBI) funkcja automatycznego łączenia jest włączona. Oznacza to, że po sparowaniu drukarki z iPadem połączenie Bluetooth jest nawiązywane automatycznie za każdym razem, gdy drukarka jest włączona i znajduje się w zasięgu iPada.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.

 2. Naciśnij ikonę Ustawienia na iPadzie, a następnie naciśnij opcję menu Bluetooth. Na liście Inne urządzenia powinna pojawić się drukarka Star Micronics o nazwie takiej jak TSP100-XXXXX:

  TSP100IIIBI Bluetooth - rozłączone

 1. Naciśnij drukarkę paragonów TSP100-XXXX i poczekaj na zakończenie procesu parowania. Parowanie jest zakończone, gdy drukarka jest przeniesiona na listę Moje urządzenia i z prawej strony jej nazwy widoczny jest status Połączone:
  TSP100IIIBI Bluetooth - połączone

Wyłączanie opcji automatycznego łączenia

Drukarka paragonów TSP100IIIBI Bluetooth jest dostarczana z włączoną funkcją automatycznego łączenia. Oznacza to, że sparowana drukarka łączy się automatycznie, gdy jest włączona i znajduje się w zasięgu iPada, z którym została sparowana.

Jeśli nie chcesz, aby sparowana drukarka łączyła się automatycznie po każdym włączeniu, musisz wyłączyć automatyczne łączenie. Jednym z powodów wyłączenia automatycznego łączenia jest używanie kilku iPadów z jedną drukarką.

Kroki:

 1. Upewnij się, że drukarka jest sparowana z iPadem.

 2. W Apple App Store pobierz aplikację TSP100III Utility stworzoną przez Star Micronics.

 3. Otwórz aplikację TSP100III Utility, a następnie naciśnij Odznaczony status w sekcji Wybrane urządzenie.

 4. Na ekranie Wybierz urządzenie wybierz drukarkę paragonów i naciśnij przycisk Zastosuj. Drukarka paragonów będzie mieć nazwę TSP100IIIBI lub podobną:

  TSP100Utility - wybierz urządzenie

 5. W sekcji Konfiguracja naciśnij Ustawienia Bluetooth.

 6. Wyłącz opcję Automatyczne połączenie, a następnie naciśnij Zastosuj. Naciśnij Kontynuuj w oknie monitu dotyczącego nowego uprawnienia do parowania, aby zapisać ustawienia:

  TSP100Utility - wybierz urządzenie

 7. Otwórz Ustawienia iPada i naciśnij opcję menu Bluetooth.

 8. Naciśnij drukarkę paragonów w obszarze Moje urządzenia w celu ponownego połączenia.

Od teraz musisz przechodzić do ustawień Bluetooth iPada (nie do ustawień aplikacji Shopify POS) i wybierać drukarkę z listy Moje urządzenia po każdym włączeniu drukarki lub ponownym uruchomieniu iPada. Drukarka paragonów nie łączy się już automatycznie z iPadem.

Włączanie automatycznego łączenia

Aby włączyć funkcję automatycznego łączenia drukarki paragonów, powtórz kroki opisane w sekcji Wyłączanie opcji automatycznego łączenia, ale aktywuj opcję Automatyczne łączenie w kroku 6.

Po podłączeniu bezprzewodowej drukarki paragonów Bluetooth do iPada

Gdy drukarka jest podłączona, nie zapomnij:

Rozłącz iPada i drukarkę paragonów

Możesz rozłączyć iPada i drukarkę paragonów.

Kroki:

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. W ustawieniach iPada naciśnij Bluetooth, aby zobaczyć sparowane urządzenia Bluetooth.

 3. Naciśnij symbol i po prawej stronie nazwy drukarki, a następnie naciśnij opcję Zapomnij to urządzenie, aby usunąć drukarkę z listy urządzeń Bluetooth.

 4. Na ekranie ustawień sprzętu Shopify POS przeciągnij drukarkę paragonów Bluetooth w lewo, aby wyświetlić przycisk Usuń.

 5. Naciśnij przycisk Usuń.

Przywróć ustawienia fabryczne drukarki paragonów

Możesz przywrócić drukarkę paragonów do ustawień fabrycznych.

Kroki:

 1. Rozłącz iPada i drukarkę paragonów.

 2. Po wyłączeniu drukarki znajdź przycisk resetowania znajdujący się z tyłu drukarki, a następnie użyj długopisu, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk.

 3. Przytrzymując wciśnięty przycisk Reset, włącz drukarkę. Gdy kontrolka ERROR zacznie pulsować, możesz zwolnić przycisk.

 4. Poczekaj, aż kontrolka ERROR przestanie migać. Aby zakończyć resetowanie, wyłącz drukarkę po raz drugi, odczekaj 5 sekund, a następnie włącz ją ponownie.

Drukarka jest teraz zresetowana i gotowa do sparowania z iPadem.

Jeśli używasz modelu numer TSP143IIIBI, po zresetowaniu funkcja automatycznego połączenia pozostaje włączona, ale musisz ponownie sparować swoje urządzenia.

Ograniczenia dotyczące wykorzystania drukarki paragonów Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless

Shopify POS ma wyłączną relację 1 do 1 z drukarką paragonów Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless, co oznacza, że:

 • Nie możesz łączyć wielu iPadów z tą samą drukarką.

 • Shopify POS nie działa z wieloma drukarkami jednocześnie.

Rozwiązywanie problemów z drukarką Star Micronics TSP100IIIBI

Jeśli masz problemy z używaniem drukarki Star Micronics TSP100IIIBI, wykonaj poniższe kroki w celu ich rozwiązania.

Kroki:

 1. Sprawdź, czy masz te podstawowe wymagania:

- Twój sklep korzysta z planu Shopify lub wyższego. - Twoja aplikacja Shopify POS jest aktualna. - Wersja iOS iPada jest aktualna. - Twój iPad ma włączoną funkcję Bluetooth.

 1. Sprawdź, czy papier jest poprawnie włożony do drukarki i czy wskaźnik statusu świeci się na niebiesko.

 2. Rozłącz iPada i drukarkę paragonów.

 3. Przywróć ustawienia fabryczne drukarki paragonów.

 4. Sparuj iPada z drukarką paragonów.

 5. Uruchom ponownie drukarkę.

 6. Przejdź do ustawień Bluetooth iPada i potwierdź, że drukarka Star Micronics wyświetla się jako niepodłączona.

 7. Naciśnij drukarkę, aby się z nią połączyć.

 8. Gdy drukarka wyświetli się jako podłączona, uruchom ją ponownie. Gdy drukarka się włączy, powinna mieć przez chwilę status niepodłączona a następnie podłączona.

 9. Jeśli drukarka nie łączy się automatycznie po jej ponownym uruchomieniu, musisz włączyć opcję Połącz automatycznie.

 10. Przetestuj drukarkę, drukując paragon testowy.

Jeśli nadal masz problemy z używaniem drukarki paragonów po wypróbowaniu tych kroków, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo