Drukarka paragonów Star Micronics TSP100IIIW (WiFi)

Numer modelu: TSP143IIIW WiFi

Gdzie kupić drukarkę paragonów TSP100IIIW WiFi

Drukarka paragonów Star Micronics TSP100IIIW Wifi jest dostępna w Shopify Hardware Store. To urządzenie jest kompatybilne zarówno z systemem iOS, jak i Android.

Zakup papieru do drukarki

Do drukarki nadają się wszystkie rolki papieru termicznego o następujących wymiarach:

 • Szerokość: 3 1/8" (80 mm)
 • Długość: do 230 stóp (70 m).

Aby poznać sposób ładowania papieru do drukarki paragonów, zapoznaj się z instrukcją obsługi sprzętu producenta.

Podłącz drukarkę WiFi

Musisz podłączyć drukarkę do źródła zasilania.

Kroki:

 1. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.

 2. Drugą końcówkę podłącz do gniazdka elektrycznego i włącz drukarkę.

Po załadowaniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Instalacja i konfiguracja

Drukarka paragonów TSP100IIIW WiFi łączy się z siecią bezprzewodową za pomocą interfejsu WiFi.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.

 2. Jeśli drukarka została już skonfigurowana dla innej sieci WiFi, zainicjuj ustawienia sieciowe drukarki.

 3. W aplikacji Shopify POS naciśnij: Sklep > Sprzęt > Połącz drukarkę paragonów.

 4. W oknie modalnym Wybierz drukarkę naciśnij WiFi.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w oknie modalnym Połącz się z hotspotem drukarki.

 6. Naciśnij przycisk Połącz obok nazwy drukarki na liście Dostępne drukarki WiFi.

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Zainicjuj ustawienia sieciowe drukarki

Jeśli chcesz połączyć drukarkę z nową siecią WiFi, musisz zainicjować ustawienia sieciowe drukarki.

Po zainicjowaniu drukarki ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych. Musisz ponownie skonfigurować używane ustawienia, np. ustawienia sieci bezprzewodowej i hasła.

Kroki:

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RST podczas włączania drukarki.

 3. Przytrzymaj przycisk RST do momentu dwukrotnego zresetowania drukarki. Przy resetowaniu słyszalne są dźwięki pracy urządzenia.

 4. Wyłącz drukarkę.

Drukarka TSP100IIIW przestała działać

Twoja drukarka może nie działać z kilku powodów:

 1. Upewnij się, że Twoja sieć wi-fi jest poprawnie skonfigurowana.

 2. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. Drukarka wymaga dobrego sygnału internetowego.

 3. Sprawdź, czy drukarka pojawia się na ekranie Sprzęt w aplikacji Shopify POS. Jeśli drukarka jest nieprawidłowo podłączona, nie pojawi się na ekranie ustawień lub będzie opisana jako „Odłączona”:

Shopify POS - ekran ustawień sprzętu, status Rozłączony

 1. Spróbuj wyłączyć, a następnie włączyć drukarkę. Zwykle po zrestartowaniu drukarki problemy po jej stronie zostają rozwiązane.

 2. Aby debugować drukarkę, wyłącz ją, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk FEED. Trzymając wciśnięty przycisk FEED, włącz drukarkę ponownie. Zezwól drukarce na wydrukowanie informacji o oprogramowaniu, a następnie puść przycisk Feed. Drukarka będzie próbować połączyć się z Internetem, a następnie kontynuować drukowanie kolejnych informacji diagnostycznych. Zapoznaj się z wydrukowanymi arkuszami, aby sprawdzić, czy którykolwiek z następujących problemów pasuje do wyświetlanego tekstu:

 • W adresie IP pod sekcją „Aktualny status parametrów IP” podane są zera.

  Najpierw wyłącz drukarkę, odczekaj pięć sekund i włącz ją ponownie. Spróbuj powtórzyć proces debugowania.

  Jeśli to nie zadziała, potwierdź, że postępowałeś(-aś) zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji i konfiguracji drukarki. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do zasilania i do sieci bezprzewodowej.

  Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie będzie skuteczne, skontaktuj się z dostawcą Internetu. Być może wystąpił problem z konfiguracją Internetu.

  Adres IP TSP100III WLAN z zerami

  • Pojawia się komunikat „Brak połączenia z hostem”.

  Zwykle zdarza się to po utracie połączenia z Internetem lub gdy drukarka nie jest prawidłowo podłączona do routera. Sprawdź swój sygnał internetowy i router bezprzewodowy.

  TSP100III WLAN nie ma połączenia z hostem

Miga czerwony wskaźnik ERROR

Jest to spowodowane brakiem papieru w drukarce. Otwórz drukarkę, włóż papier i zamknij pokrywę. Powinien wyłączyć się wskaźnik ERROR, a włączyć wskaźnik READY.

Zacięcie papieru

Jeśli nierówno włożysz papier do drukarki paragonów, spowodujesz zacięcie papieru. W takim przypadku wyłącz drukarkę, otwórz ją i spróbuj ponownie włożyć papier.

Jeśli chcesz wydrukować węższy paragon niż ustalone 3 cale, użyj separatora. Nie składaj papieru przy jego wkładaniu do drukarki.

Dostosowywać paragony

Możesz dostosować zarówno podstawowy układ paragonu, jak i opis transakcji.

Ograniczenia dotyczące wykorzystania drukarki paragonów Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)

Shopify POS nie współpracuje z wieloma TSP100IIIW (Wifi) drukarkami paragonów jednocześnie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo