Zmiany kasowe

Zmiana kasowa to okres, w którym realizowane są transakcje w Twoim sklepie. Korzystasz ze zmian kasowych, aby rozliczać regularnie szufladę kasową i pracowników z przyjętych przez nich pieniędzy.

Każdy iPad wyświetla własną zmianę kasową, nie te z innych iPadów. Jeśli usuniesz i ponownie zainstalujesz aplikację Shopify POS lub przejdziesz na nowszego iPada, utracisz dane zmiany kasowej zapisane na urządzeniu.

Ekran kasy

Ekran rejestru sprzedaży umożliwia tworzenie i śledzenie zmian kasowych w Twoim sklepie. Możesz śledzić dzienną łączną sprzedaż i zwroty według każdej metody płatności, a także całą gotówkę w szufladzie kasowej.

Aby otworzyć ekran rejestru sprzedaży aplikacji Shopify POS na iPadzie, naciśnij opcję Sklep, a następnie Rejestr sprzedaży:

Ekran zmiany kasowej — Shopify POS na iPada

Ustawienia kasy

Jeśli korzystasz z Shopify POS, a Twój sklep jest objęty planem Shopify lub wyższym, możesz ustawić preferencje kasy na ekranie ustawienia Rejestr.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Sklep, a następnie opcję Rejestr sprzedaży.

 2. Naciśnij opcję Ustawienia:

  Przycisk Ustawienia ekranu rejestru (kasy) — Shopify POS na iPada

 3. Naciśnij przyciski przełączania, aby włączyć lub wyłączyć następujące opcje:

- Włącz rejestr sprzedaży

Ta funkcja pozwala regularnie sprawdzać swoje przyjęcia. Użyj jej do śledzenia sum sprzedaży dla każdego typu płatności i sprawdzania gotówki w szufladzie kasowej.

- Śledź gotówkę

Ta funkcja pozwala śledzić gotówkę w kasie na podstawie kwoty na zmianę. Nie jest ona widoczna, jeśli opcja Włącz rejestr sprzedaży jest wyłączona.

Otwórz nową zmianę kasową

Możesz utworzyć zmianę kasową Shopify POS na jeden z dwóch sposobów:

 • Ręcznie, jeśli chcesz określić początkowy stan gotówki dla zmiany kasowej

 • Automatycznie, jeśli chcesz, aby system Shopify użył oczekiwanej sumy gotówki w szufladzie kasowej jako gotówki dla następnej zmiany kasowej.

Ręczne otwieranie zmiany kasowej

Jeśli utworzysz ręcznie nową zmianę kasową, będziesz mógł/mogła wprowadzić wartość gotówki w kasie. Gotówka w kasie jest kwotą pieniężną umieszczaną na początek w kasie, aby pracownicy mogli dokonać wydawać resztę przy płatnościach gotówkowych.

Kroki:

 1. Na iPadzie przejdź do ekranu Rejestr aplikacji Shopify POS.

 2. Naciśnij przycisk +:

  Przycisk plus na ekranie rejestru (kasy) — Shopify POS na iPada

 3. Otworzy się okno dialogowe Otwórz zmianę. Jeśli w ustawieniach rejestru włączono śledzenie gotówki, możesz wprowadzić kwotę gotówki w kasie:

  Okno dialogowe otwarcia zmiany — Shopify POS na iPada

 4. Opcjonalnie: Wprowadź uwagę.

 5. Naciśnij Gotowe. Zmiana kasowa pozostanie otwarta do momentu jej ręcznego zamknięcia.

Automatyczne otwieranie zmiany kasowej

Jeśli zamknąłeś(-aś) zmianę kasową i nie otworzysz kolejnej przed przetwarzaniem następnego zamówienia, Shopify automatycznie otworzy nową zmianę kasową.

Automatyczne zmiany bez śledzenia gotówki

Jeśli w ustawieniach rejestru nie włączono śledzenia gotówki, zobaczysz ten komunikat po zakończeniu pierwszej transakcji w nowej zmianie kasowej:

Wiadomość o utworzeniu zmiany kasowej (śledzenie gotówki niewłączone) — Shopify POS na iPada

Automatyczne zmiany z włączoną funkcją śledzenia gotówki

Jeśli w ustawieniach rejestru włączono śledzenie gotówki, obliczone saldo gotówki na zamknięciu poprzedniej zmiany kasowej jest używane jako kwota gotówki w kasie (lub kwota otwarcia). Jeśli jest to pierwsza zmiana kasowa dla Twojego sklepu, wartość gotówki w kasie jest ustawiona na 0 $.

Wyświetlona wiadomość będzie wyglądała następująco:

Wiadomość o utworzeniu zmiany kasowej (śledzenie gotówki włączone) — Shopify POS na iPada

Jeśli nie akceptujesz płatności gotówkowych

Jeśli nie akceptujesz płatności gotówkowych, możesz wyłączyć śledzenie gotówki w ustawieniach rejestru. Oznacza to, że nie będziesz musiał(-a) dostarczać gotówki do kasy podczas zmiany kasowej. Zmiana kasowa będzie nadal śledzić wszystkie sprzedaże dokonane przy użyciu innych metod płatności, o ile włączyłeś(-aś) opcję Otwórz i zamknij zmiany w ustawieniach rejestru.

Wyświetl szczegóły dotyczące zmiany kasowej

Na ekranie Rejestr sprzedaży możesz nacisnąć dowolną zmianę, aby zobaczyć:

 • Historia zmiany kasowej
 • szczegółowe informacje o sprzedaży dla każdego typu płatności.

Wyświetl historię zmiany kasowej

Możesz zobaczyć podsumowanie działania podczas zmiany kasowej.

Kroki:

 1. Na iPadzie przejdź do ekranu Rejestr aplikacji Shopify POS.

 2. Naciśnij zmianę kasową, której historię chcesz wyświetlić.

Informacje różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy:

Wyświetlane są zawsze następujące informacje:

 • data zmiany
 • łączna sprzedaż dla tej zmiany
 • nazwisko pracownika, który otworzył zmianę
 • początkowa gotówka w kasie (jeśli włączono śledzenie gotówki w ustawieniach rejestru)
 • wszelkie korekty gotówki w szufladzie dokonane przez pracowników (na przykład, jeśli wykorzystali własną gotówkę, aby rozmienić pieniądze).

Ekran szczegółów zmiany kasowej — Shopify POS na iPada

Jeśli przeglądana zmiana jest zamknięta, wyświetlane jest nazwisko pracownika, który zamknął zmianę.

Jeśli w ustawieniach rejestru włączono śledzenie gotówki przed zamknięciem zmiany, zobaczysz również:

 • gotówka zliczona na końcu zmiany (o ile została wprowadzona przy zamknięciu zmiany
 • kwota gotówki w szufladzie, która była oczekiwana po zamknięciu zmiany
 • gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów).

Wyświetl szczegółowe informacje o sprzedaży dla zmiany kasowej

Możesz zobaczyć informacje o sprzedaży dla zmiany kasowej opartej na metodzie płatności.

Kroki:

 1. Na iPadzie przejdź do ekranu rejestru sprzedaży aplikacji Shopify POS.

 2. Naciśnij zmianę kasową, której szczegóły chcesz wyświetlić.

 3. Naciśnij Wyświetl szczegóły:

  Przycisk widoku szczegółów zmiany kasowej — Shopify POS na iPada

  Ten widok pokazuje podsumowanie sprzedaży, zwrotów i wpływów netto dla każdego rodzaju płatności (w tym zewnętrznych terminali płatniczych):

  Szczegóły zmiany kasowej

Dostosuj gotówkę w kasie

Korekta gotówki w kasie obejmuje dodanie lub usunięcie gotówki. Może być konieczne, jeśli na przykład:

 • pracownik nie może wydać reszty, korzystając z gotówki dostępnej w szufladzie
 • gotówka w szufladzie przekroczyła preferowany limit (niektóre firmy nakładają limit, aby zapobiec kradzieży lub błędnym obliczeniom przy zamknięciu)
 • pracownik musi tymczasowo wyjąć gotówkę z kasy.

Jeśli śledzisz gotówkę w kasie, musisz zarejestrować wszystkie dokonane korekty, niezależnie od tego, jak są małe.

Kroki:

 1. Na iPadzie przejdź do ekranu rejestru sprzedaży aplikacji Shopify POS.

 2. Upewnij się, że wyświetlasz aktualnie otwartą zmianę kasową.

 3. Naciśnij opcję Dokonaj korekty

 4. Naciśnij opcję Dodaj lub Usuń, w zależności od typu transakcji, którą chcesz wykonać.

 5. Wprowadź dodaną lub usuniętą kwotę.

 6. Wprowadź uwagę, jeśli to konieczne.

 7. Naciśnij Gotowe.

Korekty w rejestrze pojawiają się w historii rejestru na ekranie głównym rejestru sprzedaży:

Ekran szczegółów zmiany kasowej — Shopify POS na iPada

Zamknij zmianę kasową

Aby dokładnie rozliczać szufladę kasową, należy zamykać zmiany kasowe w regularnych odstępach czasu (na przykład na koniec każdego dnia lub po zakończeniu zmiany pracownika).

Po zamknięciu zmiany kasowej następujące informacje są dodawane do historii zmiany kasowej:

 • gotówka zliczona na końcu zmiany
 • oczekiwana wartość gotówki w szufladzie, która jest obliczana na podstawie wszystkich transakcji gotówkowych przeprowadzonych podczas zmiany, uwzględnia ona początkową gotówkę w kasie i wszelkie korekty dokonane podczas otwartej zmiany
 • gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów).

Kwota gotówki w szufladzie kasowej i oczekiwane saldo powinny być takie same.

Kroki:

 1. Na iPadzie przejdź do ekranu rejestru sprzedaży aplikacji Shopify POS.

 2. Upewnij się, że wyświetlasz aktualnie otwartą zmianę kasową.

 3. Naciśnij opcję Zamknij zmianę. Jeśli zmiana kasowa była otwarta przez długi czas (dni a nawet tygodnie), zamknięcie zmiany może trwać kilka sekund.

  Jeśli zmiana nie zostanie zamknięta po 10 sekundach, przejdź do opcji Sklep > Rejestr sprzedaży > Ustawienia i wyłącz i ponownie włącz opcję Włącz rejestr sprzedaży, aby zamknąć zmianę kasową.

 4. Jeśli w ustawieniach rejestru włączono śledzenie gotówki, w oknie dialogowym Zamknij zmianę zobaczysz pole Zliczona gotówka. Policz gotówkę w szufladzie, a następnie wprowadź kwotę tutaj (Shopify POS informuje, ile powinna wynosić ta kwota ponad polem Zliczona gotówka):

  Okno dialogowe zamknięcia zmiany — Shopify POS na iPada

 5. Opcjonalnie: Wprowadź uwagę.

 6. Naciśnij Gotowe.

 7. Jeśli w ustawieniach rejestru włączono śledzenie gotówki, w oknie dialogowym Ostateczna korekta wyświetla się:

  Okno dialogowe ostatecznej korekty — Shopify POS na iPada

Wartość zasugerowana w polu Usunięta kwota jest gotówką netto wyjętą podczas zmiany kasowej. Możesz wprowadzić dowolną wartość w tym polu, ale powinna być ona zgodna z wartością gotówki wyjętej z kasy. Kwota pozostała w szufladzie kasowej zostanie użyta jako gotóka w kasie dla następnej zmiany, chyba że ustawisz ją ręcznie.

Jeśli zliczona gotówka była inna niż oczekiwana kwota gotówki, możesz ją uzgodnić, dostosowując kwotę do dodania lub usunięcia.

 1. Naciśnij Gotowe.

 2. Jeśli masz drukarkę paragonów podłączoną do Twojej kasy, możesz dotknąć opcji Drukuj, aby wydrukować podsumowanie kasowe. Podsumowanie kasowe wyszczególnia sprzedaż, zwroty i aktywność podczas całej zmiany.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo