Ustaw uprawnienia pracowników dla Shopify POS

Pracownicy utworzeni w panelu administracyjnym Shopify mogą logować się do Shopify POS przy użyciu własnych poświadczeń tylko wtedy, gdy posiadają wymagane uprawnienia. Aby zapewnić pracownikom dostęp do Shopify POS, przejdź do strony Ustawienia > Plan i uprawnienia w panelu administracyjnym Shopify, a następnie wybierz opcję Przyznaj dostęp do Punktu sprzedaży tym pracownikom.

Pracownicy Shopify utworzeni w panelu administracyjnym Shopify muszą posiadać uprawnienia do logowania się do Shopify POS, aby zalogować się do Shopify POS. Pracownicy nie mający wszystkich wymaganych uprawnień mogą używać kodu PIN do logowania się dopiero po zalogowaniu się pracownika z wymaganymi uprawnieniami.

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj ustawieniami, możesz zmienić uprawnienia pracowników w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo