Ustawienia pracowników w Shopify POS

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz pełne uprawnienia, możesz dodać lub usunąć pracowników, którzy mają dostęp tylko do POS za pomocą aplikacji Shopify POS. Możesz utworzyć dowolną liczbę kont pracowników POS.

Jeśli dodajesz pracowników z dostępem tylko do POS, nie mają oni dostępu do panelu administracyjnego Shopify. Aby zapewnić pracownikom dostęp do panelu administracyjnego Shopify, musisz dodać ich jako pracowników w panelu administracyjnym Shopify.

Pracownicy z dostępem tylko do POS wymagają unikalnego, 4-cyfrowego osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN), aby uzyskać dostęp do aplikacji Shopify POS w celu prowadzenia sprzedaży.

Gdy zalogowany pracownik przetwarza realizację zakupu za pośrednictwem Shopify POS, nazwisko pracownika jest powiązane z tym zamówieniem. Możesz sprawdzić, który pracownik przetworzył zamówienie w widoku szczegółów zamówienia w Shopify POS oraz na osi czasu zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Dodaj nowy PIN pracownika Shopify POS

Jeśli korzystasz z Shopify POS, a Twój sklep z planu Shopify lub wyższej wersji planu, możesz dodać nowego pracownika w ustawieniach w aplikacji.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Sklep > Pracownicy.

 2. W sekcji Dostęp tylko do aplikacji POS naciśnij opcję Dodaj pracowników.

 3. Wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail pracownika.

 4. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN lub naciśnij opcję Generuj nowy kod PIN, aby pracownik mógł użyć tego kodu PIN do zalogowania się do Shopify POS.

 5. Naciśnij Dodaj PIN.

Edytuj dane pracownika z dostępem tylko do POS

Jeśli korzystasz z Shopify POS, a Twój sklep z planu Shopify lub wyższej wersji planu i używasz iPada, możesz edytować szczegóły dla pracowników z dostępem tylko do POS z poziomu aplikacji POS.

Nie możesz edytować szczegółów dla pracowników administracyjnych za pomocą aplikacji POS. Jeśli chcesz edytować szczegóły dla pracowników administracyjnych, musisz użyć panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Sklep > Pracownicy.

 2. Naciśnij nazwisko pracownika.

 3. Opcjonalnie: Wprowadź niezbędne zmiany w danych pracownika.

 4. Opcjonalnie: Naciśnij Zmień kod PIN. Wprowadź nowy kod PIN lub naciśnij opcję Generuj nowy PIN.

 5. Naciśnij Zapisz.

Ustaw ograniczone uprawnienia POS dla pracowników za pomocą pinów POS

Domyślnie wszystkie nowe PIN-y pracowników POS zapewniają pełny dostęp do aplikacji Shopify POS. Jeśli chcesz ograniczyć obszar Shopify POS dostępny dla pracowników POS z PIN-ami POS, możesz ograniczyć ich uprawnienia dostępu w ustawieniach aplikacji.

Pracownicy z uprawnieniami do pełnego dostępu mogą wykonywać następujące czynności:

 • Uzyskać dostęp do zamówień w dowolnej lokalizacji
 • Zmienić ustawienia lokalizacji
 • Zmienić ustawienia płatności
 • Zmienić ustawienia zmiany kasowej
 • Dostosowywać paragony
 • Wylogować się ze sklepu
 • Uzyskać dostęp do aplikacji
 • Uzyskać dostęp do Klientów

  Jeśli ograniczysz dostęp do Klientów, pracownik nie będzie mógł zobaczyć profilu klienta, ale będzie mógł nadal tworzyć nowych klientów i kojarzyć klientów z zakupami z poziomu realizacji zakupu.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Sklep > Pracownicy > Ustawienia pracownika.

 2. Wyłącz wszelkie uprawnienia dla PIN-u pracownika Shopify POS, które mają być niedostępne dla pracownika.

Usuń pracownika

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz konto z pełnym dostępem administratora, możesz usunąć konta innych pracowników.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Sklep > Pracownicy.

 2. Naciśnij nazwisko pracownika.

 3. Naciśnij przycisk Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo