Ustawienia pracowników w Shopify POS

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniami do logowania się do Shopify POS, możesz dodawać lub usuwać pracowników, którzy mają dostęp tylko do POS za pomocą aplikacji Shopify POS. Możesz utworzyć dowolną liczbę pracowników POS.

Dodani przez Ciebie pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS nie mają dostępu do Twojego panelu administracyjnego Shopify, o ile nie utworzysz pracowników także w panelu administracyjnym Shopify. Pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS muszą posiadać unikalny, 4-cyfrowy osobisty numer identyfikacyjny (PIN), aby uzyskać dostęp do aplikacji Shopify POS w celu prowadzenia sprzedaży.

Pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS nie mogą logować się do aplikacji Shopify POS samodzielnie. Właściciel sklepu lub pracownik posiadający uprawnienia do logowania się do Shopify POS musi najpierw zalogować się, a następnie zablokować ekran aplikacji POS. Po zakończeniu tego kroku pojawi się ekran, na którym należy wprowadzić kod PIN pracownika. Jeśli wylogujesz się z aplikacji POS, właściciel sklepu lub pracownik z wymaganymi uprawnieniami będzie musiał się zalogować, zanim pracownik z dostępem tylko do aplikacji POS będzie mógł zrealizować transakcję.

Gdy zalogowany pracownik przetwarza realizację zakupu za pośrednictwem Shopify POS, jego nazwisko zostaje powiązane z tym zamówieniem. Możesz sprawdzić, który pracownik obsługiwał zamówienie w widoku szczegółów zamówienia w aplikacji Shopify POS oraz na osi czasu zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Dodaj nowy PIN pracownika Shopify POS

Jeśli korzystasz z Shopify POS, a Twój sklep z planu Shopify lub wyższej wersji planu, możesz dodać nowego pracownika w ustawieniach aplikacji.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Sklep > Pracownicy.

 2. W sekcji Dostęp tylko do aplikacji POS naciśnij opcję Dodaj pracowników.

 3. Wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail pracownika.

 4. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN lub naciśnij opcję Generuj nowy kod PIN, aby pracownik mógł użyć tego kodu PIN do zalogowania się do Shopify POS.

 5. Naciśnij Dodaj PIN.

Edytuj dane pracownika z dostępem tylko do POS

Jeśli korzystasz z Shopify POS, a Twój sklep jest objęty planem Shopify lub planem w wyższej wersji i używasz iPada, możesz edytować dane pracowników z dostępem tylko do POS z poziomu aplikacji POS.

Nie możesz edytować szczegółów dla pracowników administracyjnych za pomocą aplikacji POS. Jeśli chcesz edytować szczegóły dla pracowników administracyjnych, musisz użyć panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Sklep > Pracownicy.

 2. Naciśnij nazwisko pracownika.

 3. Opcjonalnie: Wprowadź niezbędne zmiany w danych pracownika.

 4. Opcjonalnie: Naciśnij Zmień kod PIN. Wprowadź nowy kod PIN lub naciśnij opcję Generuj nowy PIN.

 5. Naciśnij Zapisz.

Ustaw ograniczone uprawnienia POS dla pracowników za pomocą pinów POS

Domyślnie wszystkie nowe PIN-y pracowników do POS zapewniają pełny dostęp do aplikacji Shopify POS. Jeśli chcesz ograniczyć obszar Shopify POS dostępny dla pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS i PIN-ami do POS, możesz ograniczyć ich uprawnienia dostępu w ustawieniach aplikacji.

Pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS mogą wykonywać następujące czynności:

 • Uzyskać dostęp do zamówień w dowolnej lokalizacji
 • Zmienić ustawienia lokalizacji
 • Zmienić ustawienia płatności
 • Zmienić ustawienia zmiany kasowej
 • Dostosowywać paragony
 • Wylogować się ze sklepu
 • Uzyskać dostęp do aplikacji
 • Uzyskać dostęp do Klientów

  Jeśli ograniczysz dostęp do Klientów, pracownik nie będzie mógł zobaczyć profilu klienta, ale będzie mógł nadal tworzyć nowych klientów i kojarzyć klientów z zakupami z poziomu realizacji zakupu.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Sklep > Pracownicy > Ustawienia pracownika.

 2. Dezaktywuj wybrane uprawnienia dla PIN-u pracownika Shopify POS.

Usuń pracownika

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub posiadasz konto z 13 uprawnieniami Shopify POS, możesz usuwać innych pracowników.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Sklep > Pracownicy.

 2. Naciśnij nazwisko pracownika.

 3. Naciśnij przycisk Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo