Aktualizacja koszyka Shopify POS

Po dodaniu produktu do koszyka produkt staje się częścią zamówienia. Po dodaniu wszystkich produktów klienta możesz sprawdzić i zaktualizować koszyk przed pobraniem płatności.

W tej sekcji


Zawartość koszyka

W miarę dodawania produktów do koszyka pojawiają się one w sekcji Koszyk na ekranie produktów Shopify POS:

produkty Shopify POS i ekran koszyka — Shopify POS na iPada

Koszyk Shopify POS pokazuje:

Dane klienta Nazwa i adres e-mail bieżącego klienta (wyświetlany tylko wtedy, gdy powiązałeś(-aś) klienta z koszykiem).
Pozycje dodane przez Ciebie do koszyka Cena sprzedaży każdej pozycji, wraz z ceną sprzed rabatu, jeśli ma zastosowanie rabat dla pojedynczej pozycji.
Suma częściowa Łączna cena pozycji w koszyku:

 • z wyłączeniem podatków od koszyka lub pojedynczej pozycji
 • z wyłączeniem kosztów wysyłki.
Rabat Wszelkie zastosowane rabaty dla koszyka.
Podatki Podatki, które mają zastosowanie do pozycji w koszyku.
Suma Łączna cena pozycji w koszyku, w tym:

 • podatki i rabaty dla całego zamówienia
 • podatki i rabaty specyficzne dla produktu
 • koszty wysyłki

Menu koszyka zawiera dodatkowe informacje, w tym:

Aby wyświetlić menu koszyka, naciśnij ... w prawym górnym rogu sekcji Koszyk na ekranie:

Przycisk zasobnika koszyka — Shopify POS dla iPada


Zawartość koszyka

Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, naciśnij opcję całkowita wartość koszyka na ekranie produktów, aby wyświetlić ekran Koszyk:

Ekran produktów i koszyka Shopify POS — Shopify POS na iPhone'a

Na ekranie Koszyk Shopify POS wyświetlane są:

Łączna ilość pozycji koszyka Suma wszystkich produktów w koszyku.
Suma Łączna cena pozycji w koszyku, w tym:

 • podatki i rabaty dla całego zamówienia
 • podatki i rabaty specyficzne dla produktu.
Pozycje dodane przez Ciebie do koszyka Cena sprzedaży każdej pozycji, wraz z ceną sprzed rabatu, jeśli ma zastosowanie rabat dla pojedynczej pozycji.
Rabat Wszelkie zastosowane rabaty dla koszyka.
Suma częściowa Łączna cena pozycji w koszyku:

 • w tym rabaty dla koszyka lub pojedynczej pozycji
 • z wyłączeniem podatków od koszyka lub pozycji pojedynczych.
Podatki Podatki, które mają zastosowanie do pozycji w koszyku.

Zawartość koszyka

Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka naciśnij opcję Suma częściowa na ekranie produktów, aby wyświetlić ekran Koszyk:

Ekran produktów i koszyka Shopify POS — Shopify POS na urządzenia z systemem Android

Na ekranie Koszyk Shopify POS wyświetlane są następujące informacje:

Pozycje dodane przez Ciebie do koszyka Cena sprzedaży każdej pozycji, wraz z ceną sprzed rabatu, jeśli ma zastosowanie rabat dla pozycji pojedynczych.
Suma częściowa Łączna cena pozycji w koszyku:

 • w tym wszelkie rabaty dla pozycji pojedynczych
 • z wyłączeniem podatków od koszyka lub pozycji pojedynczych.
Dane klienta Imię i nazwisko oraz adres e-mail klienta, którego dodałeś(-aś) do koszyka, jeśli istnieje.
Rabaty dla koszyka i pozycji pojedynczych Wszelkie zastosowane rabaty dla całego koszyka lub pozycji pojedynczych.
Podatki Podatki, które mają zastosowanie do pozycji w koszyku.
Suma Łączna cena pozycji w koszyku, w tym:

 • podatki dla całego zamówienia i pozycji pojedynczych
 • rabaty dla całego zamówienia i pozycji pojedynczych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo