Dodawanie lub edycja adresu wysyłki w koszyku Shopify POS

Podczas przetwarzania zamówienia na iPadzie możesz dodawać, edytować lub usuwać adres oraz stawkę wysyłki z poziomu ekranu produktów i koszyka.

Dodaj adres wysyłki i stawkę wysyłki

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produktów i koszyka naciśnij Wyślij wszystkie pozycje do klienta.

 2. W przypadku nowego klienta naciśnij przycisk +.

  1. Naciśnij adres wysyłki lub opcję Dodaj nowy adres wysyłki.
  2. Jeśli dodajesz nowy adres wysyłki, wprowadź informacje i naciśnij opcję Zapisz.
 3. W przypadku istniejącego klienta naciśnij jego nazwę.

  1. Naciśnij adres wysyłki lub opcję Dodaj nowy adres wysyłki.
  2. Jeśli dodajesz nowy adres wysyłki, wprowadź informacje i naciśnij opcję Zapisz.
 4. Wybierz stawkę wysyłki i naciśnij Zastosuj.

Edytuj cenę wysyłki lub adres wysyłki

Aby edytować szczegóły wysyłki dla koszyka:

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produktów i koszyka naciśnij opcję Wysyłka:

  Okno dialogowe wysyłki — Shopify POS na iPada

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Wysyłka wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij adres, aby go edytować. Po zakończeniu naciśnij Zapisz. - Naciśnij cenę, aby ją edytować. Po zakończeniu naciśnij Gotowe.

Usuń adres i stawkę wysyłki

Aby usunąć szczegóły wysyłki z koszyka:

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produktów i koszyka przeciągnij wysyłkę wszystkich pozycji do klienta w lewo, aby wyświetlić przycisk Usuń.

 2. Naciśnij przycisk Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo