Łączenie rabatów

Należy pamiętać o skutkach zastosowania więcej niż jednego rabatu w koszyku:

  • łącz rabaty procentowe i pieniężne
  • sprzedawaj duże ilości towarów po obniżonej cenie.

Łącz rabaty procentowe i pieniężne

Możesz zastosować następujące rabaty:

  • rabat procentowy na pojedynczą pozycję i/lub koszyk
  • rabat pieniężny na pojedynczą pozycję i/lub koszyk
  • kombinacja rabatów na pojedyncze pozycje i rabatu na koszyk.

Jeśli utworzysz rabat łączony, rabat pieniężny na pojedynczą pozycję jest stosowany przed rabatem procentowym na koszyk, np.:

Cena oryginalnego produktu = 20,00 $

Rabat pieniężny na pojedynczą pozycję = 5,00 $

Cena produktu (pomniejszona o rabat pieniężny): 20,00 $ - 5,00 $ = 15,00 $

Rabat procentowy na koszyk = 10%

Wartość rabatu procentowego: 15,00 $ x 0,1 = 1,50 $

Cena ostateczna produktu (pomniejszona o wszystkie rabaty): 15,00 $ - 1,50 $ = 13,50 $

Sprzedaż dużych ilości towaru po obniżonej cenie

Jeśli koszyk zawiera wiele sztuk produktu, na który obowiązuje rabat pieniężny na pojedynczą pozycję, rabat jest stosowany tylko raz:

Cena produktu = (ilość x cena przed rabatem) - (rabat pieniężny)

Jeśli chcesz uznać kilka razy rabat na pojedynczą pozycję, dostępne są dwie opcje:

  • Oblicz sumę rabatów i użyj tej wartości jako rabatu dla na pojedynczą pozycję.
  • Zastosuj zamiast tego rabat procentowy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo