Edytuj zawartość koszyka Shopify POS

Podczas sprawdzania koszyka możesz aktualizować ilości produktów i usuwać produkty z koszyka.

Edytuj ilość produktu

Aby edytować ilość produktu:

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produktów Shopify POS naciśnij nazwę produktu.
 2. Naciśnij przycisk -, aby zwiększyć ilość lub przycisk +, aby zmniejszyć ilość:

  Okno dialogowe edycji produktu w koszyku — Shopify POS na iPada

Jeśli zmniejszysz ilość produktu do 0, produkt zostanie usunięty z koszyka.

Edytuj pozycję szybkiej sprzedaży

Aby edytować pozycję szybkiej sprzedaży:

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produkty Shopify POS naciśnij pozycję szybkiej sprzedaży:

  Okno dialogowe edycji pozycji szybkiej sprzedaży w koszyku — Shopify POS na iPada

 2. Edytuj dowolne z następujących:

- nazwa sprzedaży - kwota naliczona za niestandardową sprzedaż - zastosowane rabaty - stawki podatków

 1. Po dokonaniu zmian naciśnij ekran produktów Shopify POS, aby usunąć okno dialogowe szybkiej sprzedaży.

Usuń produkt z koszyka

Aby usunąć produkt z koszyka:

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produktów Shopify POS przeciągnij pozycję w lewo, aby wyświetlić przycisk Usuń:

  Usuń przycisk obok pozycji w koszyku — Shopify POS na iPada

 2. Naciśnij przycisk Usuń.

Edytuj ilość produktu

Aby edytować ilość produktu:

 1. Na ekranie Koszyk Shopify POS naciśnij nazwę produktu.
 2. Naciśnij przycisk -, aby zwiększyć ilość lub przycisk +, aby zmniejszyć ilość:

  Okno dialogowe edycji produktu w koszyku — Shopify POS na iPhone'a

Jeśli zmniejszysz ilość produktu do 0, produkt zostanie usunięty z koszyka.

Opróżnij koszyk

Aby opróżnić koszyk z ekranu koszyka, naciśnij kosz na śmieci:

Przycisk kosza na śmieci na ekranie koszyka — Shopify POS na iPhone'a

Usuń produkt z koszyka

Aby usunąć poszczególne produkty z koszyka:

 1. Na ekranie Koszyk Shopify POS przeciągnij pojedyncza pozycję w lewo, aby wyświetlić przycisk Usuń:

  Przycisk usuwania obok pozycji w koszyku — Shopify POS na iPhone'a

 2. Naciśnij Usuń, aby usunąć produkt z koszyka.

Edytuj ilość produktu

Aby edytować ilość produktu:

 1. Na ekranie Koszyk Shopify POS naciśnij produkt, który chcesz edytować.
 2. Użyj przycisków - i +, aby zaktualizować ilość produktu:

  Okno dialogowe edycji produktu w koszyku — Shopify POS na urządzenia z systemem Android

 3. Naciśnij znacznik wyboru, aby zastosować zmiany.

Jeśli zmniejszysz ilość produktu do 0, produkt zostanie usunięty z koszyka.

Usuń produkty z koszyka

Aby usunąć produkty z koszyka:

 • Jeśli chcesz usunąć pojedynczy produkt z koszyka, zmniejsz jego ilość do 0.

 • Jeśli chcesz wyczyścić koszyk, naciśnij kosz na śmieci:

  Ikona kosza na śmieci na ekranie koszyka — Shopify POS na urządzenia z systemem Android

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo