Przypisz sprzedaż do pracowników

Podczas przetwarzania zamówienia w Shopify POS na iPada możesz przypisać sprzedaż do pracownika na ekranie z produktami i koszykiem. Jeśli chcesz przypisać sprzedaż do pracownika, musisz dodać pracownika do sprzedaży przed zakończeniem zamówienia. Sprzedaż można przypisać tylko pracownikom z przydzielonym numerem PIN.

Możesz śledzić wyniki swoich pracowników i przypisania sprzedaży za pomocą raportu Sprzedaż detaliczna według pracowników, którzy pomogli przy sprzedaży.

Przypisz pracownika do pozycji w transakcji

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produktów i koszyka naciśnij produkt.
 2. Naciśnij Dodaj pracowników, którzy pomogli w sprzedaży.
 3. Wybierz pracownika, do którego chcesz przypisać sprzedaż.
 4. Naciśnij Gotowe.

Usuń pracownika z pozycji w transakcji

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produktów i koszyka naciśnij produkt, do którego dodałeś(-aś) pracownika.
 2. Naciśnij Dodaj pracowników, którzy pomogli w sprzedaży.
 3. Wybierz nowego pracownika, aby zmienić pracownika, jeśli dodajesz więcej niż jednego pracownika do zamówienia, lub wybierz opcję Usuń, aby wyczyścić wszystkie wybory.
 4. Naciśnij Gotowe

Zbiorcze przypisanie pracowników do pełnej transakcji

Możesz przypisać sprzedaż wszystkich pozycji w zamówieniu do jednego pracownika.

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produktów i koszyka naciśnij ...
 2. Naciśnij Dodaj pracowników, którzy pomogli w sprzedaży.
 3. Wybierz pracownika, do którego chcesz przypisać sprzedaż.
 4. Potwierdź, że pozycje, które chcesz przypisać do pracowników, są zaznaczone. Jeśli istnieje pozycja, której nie chcesz przypisać pracownikom, odznacz ją.
 5. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo