Przypisz sprzedaż do pracowników

Podczas przetwarzania zamówienia w Shopify POS na iPada możesz przypisać sprzedaż do konta pracownika na ekranie z produktami i koszykiem. Aby przypisać sprzedaż do konta pracownika, musisz dodać konto pracownika do sprzedaży przed finalizacją zamówienia. Sprzedaż można przypisać tylko do kont pracowników z przypisanym kodem PIN.

Możesz śledzić wyniki swoich pracowników i przypisania sprzedaży za pomocą raportu Sprzedaż detaliczna według pracowników, którzy pomogli przy sprzedaży.

Przypisz konto pracownika do pozycji w transakcji

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produktów i koszyka naciśnij produkt.
 2. Naciśnij Dodaj pracowników, którzy pomogli w sprzedaży.
 3. Wybierz konto pracownika, do którego chcesz przypisać sprzedaż.
 4. Naciśnij Gotowe.

Usuń konto pracownika z pozycji w transakcji

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produktów i koszyka naciśnij produkt, do którego dodałeś(-aś) pracownika.
 2. Naciśnij Dodaj pracowników, którzy pomogli w sprzedaży.
 3. Wybierz nowe konto pracownika, aby zmienić konto pracownika, jeśli dodajesz więcej niż jedno konto pracownika do zamówienia, lub wybierz opcję Usuń, aby wyczyścić wszystkie zaznaczenia.
 4. Naciśnij Gotowe

Przypisz zbiorczo konta pracowników do pełnej transakcji

Możesz przypisać sprzedaż wszystkich pozycji w zamówieniu do jednego konta pracownika.

 1. W sekcji Koszyk na ekranie produktów i koszyka naciśnij ...
 2. Naciśnij Dodaj pracowników, którzy pomogli w sprzedaży.
 3. Wybierz konto pracownika, do którego chcesz przypisać sprzedaż.
 4. Potwierdź, że pozycje, które chcesz przypisać do pracowników, są zaznaczone. Jeśli istnieje pozycja, której nie chcesz przypisać pracownikom, odznacz ją.
 5. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo