Wyświetlanie produktów i dodawanie ich do koszyka Shopify POS

Możesz również wyświetlić szczegóły produktu na ekranie produktów Shopify POS.

Przegląd siatki produktów

Na ekranie produktów Shopify POS możesz przeglądać produkty, przesuwając ekran w lewo i w prawo.

Jeśli produkt ma warianty, widzisz małą ikonę w prawym górnym rogu obrazu produktu:

Ikona wariantów w produkcie — Shopify POS na iPada

Aby wyświetlić szczegóły produktu, naciśnij i przytrzymaj obraz produktu.

Wyszukaj produkt

Możesz użyć przycisku wyszukiwania, aby wprowadzić nazwę produktu i szybko go znaleźć.

Kroki:

 1. Na ekranie produktów Shopify POS naciśnij ikonę wyszukiwania:

  Ikona wyszukiwania realizacji zakupu Shopify POS — Shopify POS na iPada

 2. Wprowadź nazwę produktu lub SKU, aby znaleźć produkt, którego szukasz.

 3. Jeśli wyświetlany jest produkt, którego szukasz, naciśnij jego obraz, aby dodać go do koszyka. W innej sytuacji wypróbuj nowe wyszukiwanie lub naciśnij opcję Anuluj, aby powrócić do ekranu produktów Shopify POS.

Wyświetlanie innej kolekcji

Wszystkie kolekcje utworzone w panelu administracyjnym Shopify są dostępne w Shopify POS, z wyjątkiem tych, które zostały ustawione jako ukryte w kanale sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Ekran produktów Shopify POS wyświetla domyślnie kolekcję Wszystkie produkty. Możesz wybrać inną kolekcję z menu rozwijanego.

Kroki:

 1. Na ekranie produktów Shopify POS naciśnij nazwę kolekcji na górze:

  Nazwa bieżącej dostępnej kolekcji dla realizacji zakupu Shopify POS — Shopify POS na iPada

 2. W menu rozwijanym kolekcji naciśnij kolekcję, którą chcesz wyświetlić.

Zmiana kolejności kolekcji w liście rozwijanej

Jeśli przeglądasz produkty Shopify POS na iPadzie, możesz przeciągać i upuszczać kolekcje, aby przenieść je na liście:

 1. Na ekranie produktów Shopify POS naciśnij nazwę kolekcji, aby wyświetlić rozwijane menu kolekcji.

 2. W menu rozwijanym naciśnij i przytrzymaj trzy poziome linie obok kolekcji, którą chcesz przenieść:

  Trzy poziome linie obok kolekcji — Shopify POS na iPada

 3. Przeciągnij i upuść kolekcję w nowe miejsce. Kolekcja Wszystkie produkty zawsze pojawia się na górze listy.

Zobacz szczegóły produktu

Aby wyświetlić szczegóły produktu, naciśnij ikonę informacji.

Okno dialogowe szczegółów produktu — Shopify POS na iPada

Szczegóły produktu obejmują następujące informacje:

 • obraz produktu
 • cena do porównania, jeśli ma zastosowanie
 • poziomy zapasów bieżącej lokalizacji
 • poziomy zapasów w innych lokalizacjach, jeśli mają zastosowanie
 • poziomy zapasów w ramach niestandardowej usługi realizacji zamówień lub w przypadku usług wysyłki innych firm, jeśli mają zastosowanie
 • opis
 • SKU produktu
 • dostawca produktu
 • typ produktu

W celu wyświetlenia wszystkich szczegółów produktu niezbędne może być przewinięcie strony w dół.

Aby wyświetlić większy widok obrazu produktu, możesz nacisnąć zdjęcie.

Po powiększeniu zdjęcia możesz je przesunąć, aby zobaczyć wszystkie warianty produktu.

Przegląd siatki produktów

Na ekranie produktów Shopify POS możesz przeglądać produkty, przesuwając ekran w górę i w dół.

Jeśli produkt ma warianty, pojawi się mała ikona w prawym dolnym rogu zdjęcia produktu:

Ikona wariantów w produkcie – Shopify POS na iPhone

Ikona jest czerwona, gdy produkt ma warianty, których zapas jest wyczerpany.

Wyszukaj produkt

Możesz użyć przycisku wyszukiwania, aby wprowadzić nazwę produktu i szybko go znaleźć.

Kroki:

 1. Na ekranie produktów Shopify POS naciśnij ikonę wyszukiwania:

  Ikona wyszukiwania realizacji zakupu Shopify POS — Shopify POS na iPhone'a

 2. Wprowadź nazwę produktu lub SKU, aby znaleźć produkt, którego szukasz.

 3. Jeśli wyświetlany jest produkt, którego szukasz, naciśnij jego obraz, aby dodać go do koszyka. W innej sytuacji wypróbuj nowe wyszukiwanie lub naciśnij opcję Anuluj, aby powrócić do ekranu produktów Shopify POS.

Wyświetlanie innej kolekcji

Wszystkie kolekcje utworzone w panelu administracyjnym Shopify są dostępne w Shopify POS, z wyjątkiem tych, które zostały ustawione jako ukryte w panelu administracyjnym Shopify.

Ekran produktów Shopify POS wyświetla domyślnie kolekcję Wszystkie produkty. Możesz wybrać inną kolekcję z menu rozwijanego.

Kroki:

 1. Na ekranie produktów Shopify POS naciśnij nazwę kolekcji na górze.

 2. W menu rozwijanym kolekcji naciśnij kolekcję, którą chcesz wyświetlić:

  Lista kolekcji — Shopify POS na iPhone'a

Zobacz szczegóły produktu

Aby wyświetlić szczegóły produktu, naciśnij ikonę informacji.

Okno dialogowe szczegółów produktu — Shopify POS na iPada

Szczegóły produktu obejmują następujące informacje:

 • obraz produktu
 • cena do porównania, jeśli ma zastosowanie
 • poziomy zapasów bieżącej lokalizacji
 • poziomy zapasów w innych lokalizacjach, jeśli mają zastosowanie
 • poziomy zapasów w ramach niestandardowej usługi realizacji zamówień lub w przypadku usług wysyłki innych firm, jeśli mają zastosowanie
 • opis
 • SKU produktu
 • dostawca produktu
 • typ produktu

W celu wyświetlenia wszystkich szczegółów produktu niezbędne może być przewinięcie strony w dół.

Aby wyświetlić większy widok obrazu produktu, możesz nacisnąć zdjęcie.

Po powiększeniu zdjęcia możesz je przesunąć, aby zobaczyć wszystkie warianty produktu.

Przegląd siatki produktów

Na ekranie realizacji zakupu Shopify POS przeglądaj produkty, przesuwając ekran w górę i w dół.

Jeśli produkt ma warianty, w rogu zdjęcia produktu widoczna jest mała ikona:

Ikona wariantów produktu – Shopify POS na urządzenia z systemem Android

Ikona jest czerwona, gdy produkt ma warianty, których zapas jest wyczerpany.

Wyszukaj produkt

Możesz użyć przycisku wyszukiwania, aby wprowadzić nazwę produktu i szybko go znaleźć.

Kroki:

 1. Na ekranie realizacji zakupu Shopify POS naciśnij ikonę wyszukiwania:

  Ikona wyszukiwania realizacji zakupu Shopify POS — Shopify POS na urządzenia z systemem Android

 2. Wprowadź nazwę produktu lub SKU, aby znaleźć produkt, którego szukasz.

 3. Jeśli wyświetlany jest produkt, którego szukasz, naciśnij jego obraz, aby dodać go do koszyka. W innej sytuacji spróbuj utworzyć nowe wyszukiwanie lub naciśnij strzałkę wstecz, aby powrócić do ekranu produktów Shopify POS.

Wyświetlanie innej kolekcji

Wszystkie kolekcje utworzone w panelu administracyjnym Shopify są dostępne w Shopify POS, z wyjątkiem tych, które zostały ustawione jako ukryte w panelu administracyjnym Shopify.

Ekran realizacji zakupu Shopify POS wyświetla domyślnie kolekcję Wszystkie produkty. Możesz wybrać inną kolekcję z menu rozwijanego.

Kroki:

 1. Na ekranie realizacji zakupu Shopify POS naciśnij nazwę kolekcji na górze:

  Nazwa bieżącej dostępnej kolekcji w realizacji zakupu Shopify POS — Shopify POS na urządzenia z systemem Android

 2. W menu rozwijanym Kolekcje naciśnij kolekcję, którą chcesz wyświetlić.

Zobacz szczegóły produktu

Aby wyświetlić szczegóły produktu, naciśnij ikonę informacji.

Okno dialogowe szczegółów produktu — Shopify POS na urządzenia z systemem Android

Szczegóły produktu obejmują następujące informacje:

 • obraz produktu
 • cena do porównania, jeśli ma zastosowanie
 • poziomy zapasów bieżącej lokalizacji
 • poziomy zapasów w innych lokalizacjach, jeśli mają zastosowanie
 • poziomy zapasów w ramach niestandardowej usługi realizacji zamówień lub w przypadku usług wysyłki innych firm, jeśli mają zastosowanie
 • opis
 • SKU produktu
 • dostawca produktu
 • typ produktu

W celu wyświetlenia wszystkich szczegółów produktu niezbędne może być przewinięcie strony w dół.

Aby wyświetlić większy widok obrazu produktu, możesz nacisnąć zdjęcie.

Po powiększeniu zdjęcia możesz je przesunąć, aby zobaczyć wszystkie warianty produktu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo