Gesty dotykowe

Dowiedz się o gestach, których możesz używać na ekranie dotykowym, oraz różnych przyciskach ekranu dotykowego dostępnych w aplikacji Shopify POS.

Gesty użytkownika

Opis gestów użytkownika dla Shopify POS
Odśwież Przeciągnij palec w dół na ekranie, aby odświeżyć zawartość.
Przeciągnij Przeciągnij palec po obszarze ekranu, aby wywołać zmianę.
Naciśnij Dotknij palcem część interfejsu. Jest to równoznaczne z "kliknij" w odniesieniu do urządzeń przenośnych.
Dotknij i przytrzymaj Na ekranie produktów i koszyka przytrzymaj palec na produkcie przez około trzy sekundy, aby wyświetlić dane produktu.

Przyciski na ekranie dotykowym

Funkcje przycisków na ekranie dotykowym
Ikona Funkcja

Menu

Three hollow dots in an evenly-spaced, horizontal line

Rozwija podmenu zawierające dodatkowe opcje dla bieżącego ekranu.

Szukaj

Line drawing of a magnifying glass

Umożliwia wprowadzenie zapytania wyszukiwania i zwrócenie pasujących wyników. Dostępne na ekranach produktów, koszyka (specyficznych dla klientów) oraz na ekranach zamówień.

Dodaj

Plus sign

Tworzy nowy produkt na ekranie produktów i koszyka.

Powrót

Arrow pointing left

Powrót do poprzedniego ekranu.

WŁ./WYŁ.

An on-off switch

Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Jeśli przycisk znajduje się po lewej stronie, funkcja jest wyłączona. Jeśli przycisk znajduje się po prawej stronie, funkcja jest włączona.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo