Konfigurowanie niestandardowej metody płatności

Skonfiguruj niestandardową metodę płatności, jeśli chcesz akceptować płatności ręczne, które nie są przetwarzane przez Shopify, np. czeki.

Dodaj niestandardową metodę płatności

  1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Ustawienia płatności.

  2. W sekcji Typy płatności niestandardowych naciśnij Dodaj typ płatności niestandardowej.

  3. Wprowadź w polu nazwę typu płatności i naciśnij Zapisz.

  4. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć typ płatności niestandardowej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo