Uporządkuj swój ekran główny, dodając kafelki

Ekran główny w aplikacji Shopify POS zawiera inteligentną siatkę obejmującą zestaw konfigurowalnych kafelków, które wyświetlają różne zasoby. Możesz dodawać kafelki reprezentujące często używane produkty, kolekcje, aplikacje firm zewnętrznych lub funkcje. Możesz dodawać strony i grupować na nich kafelki, a także zmieniać położenie kafelków na każdej stronie.

Aby dodać kafelki, musisz być właścicielem sklepu lub pracownikiem z pełnymi uprawnieniami do sklepu.

Dodaj kafelki

  1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij Dodaj kafelek w siatce.

  2. Z dostępnej listy wybierz pozycję, którą chcesz dodać do strony głównej.

  3. Dodaj kafelki, po czym naciśnij Gotowe.

Usuń kafelki

  1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij i przytrzymaj kafelek, aż zacznie drgać.

  2. Naciśnij x w rogu kafelka, po czym naciśnij Usuń.

  3. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo